Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Prezentacja multimedialnego katalogu Dziedzictwa Kulturowego Małopolski połączona z seminarium naukowym

Prezentacja multimedialnego katalogu Dziedzictwa Kulturowego Małopolski połączona z seminarium naukowymW poniedziałek 9 maja br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. 29 Listopada 46 w Krakowie) w godzinach od 10:00 do 14:00 odbędzie się pierwsza część Międzynarodowego Seminarium Naukowego „Dziedzictwo Kulturowe 2022”.

W trakcie oficjalnie zaprezentowany zostanie powstały Multimedialny Katalog Dziedzictwa Kulturowego Małopolski, w którym zaprezentowanych jest 19 gmin z Małopolski. W wersji drukowanej Katalogu zaprezentowanych jest 49 gmin.

W wydarzeniu wezmą udział m.in.: Norbert Kaczmarczyk - Pełnomocnik Rządu ds. Przetwórstwa i Rynków Rolnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Iwona Gibas - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, prof. Katarzyna Smyk – pełnomocnik ds. merytorycznych Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Burmistrzowie i Wójtowie z 49 gmin.

Uroczyste rozpoczęcie seminarium przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. URK zaplanowano na godzinę 10:00.

O godzinie 10:30 odbędzie się prezentacja przez prof. dr hab. inż. Józefa Hernika, dr hab. inż. Barbarę Prus, prof. URK, oraz dr inż. Karola Króla, prof. URK – Multimedialnego Katalogu Dziedzictwa Kulturowego Małopolski. Przy jego utworzeniu z Uniwersytetem Rolniczym współpracowało 19 gmin z Małopolski. Katalog powstał w ramach międzynarodowego projektu „Cultural heritage of small homelands”.

W Katalogu multimedialnym znalazło się 19 filmów poświęconych wybranym gminom naszego regionu i prezentujących przykłady ochrony dziedzictwa kulturowego, a także film na temat działalności badawczej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Publikacja składa się z trzech głównych części: w pierwszej zaprezentowano badania, dzięki którym można zidentyfikować i ochronić dziedzictwo kulturowe, w drugiej części opisano najlepsze praktyki zachowania dziedzictwa kulturowego od zapomnienia, a trzecia część poświęcona jest młodemu pokoleniu i temu, jak młodzi ludzie rozumieją dziedzictwo kulturowe w naszym regionie.

Głównym celem projektu naukowego „Cultural heritge of small homelands” finansowanego przez Polską Narodową Agencję Wymiany Akademickiej Międzynarodowe Partnerstwa Akademickie było opisanie dziedzictwa kulturowego zachowanego w małych społecznościach lokalnych – na przykładzie Małopolski.

Projekt miał za zadanie udowodnić tezę, że promowanie oryginalnych elementów dziedzictwa kulturowego może przyczynić się do dynamicznego rozwoju nowych produktów regionalnych.

O godzinie 12:00 zaplanowano rozstrzygnięcie I-edycji konkursu pt. „Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym” i wręczenie nagród przez JM Rektora UR dla uczniów szkół średnich z czterech województw. Celem konkursu było przygotowanie pracy pisemno-graficznej na temat „Zakorzenieni w dziedzictwie kulturowym”. Praca mogła obejmować opis, dokumentację fotograficzną i/lub szkice dotyczące nieznanego dziedzictwa kulturowego województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego lub podkarpackiego. Praca mogła dotyczyć elementów „nieznanego” dziedzictwa kulturowego, np. budynków i elementów małej architektury, pozostałości budownictwa historycznego, potraw, tradycyjnych wyrobów zwyczajów, tradycji, niepowtarzalnych gatunków roślin i zwierząt, upraw, rękodzieła, wyrobów rzemieślniczych, wzorów artystycznych, ale także np. wspomnień z pamiętnika, opowiadań, opisów zwyczajów związanych z tradycyjnymi miejscami. W konkursie przyznawane są nagrody pieniężne dla laureatów Konkursu ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: za zajęcie I miejsca – 2000 zł, II miejsca – 1000 zł i za III miejsce – 500 zł.

W kolejnej części seminarium, o godzinie 12:30 zaprezentowane będą koncepcje architektoniczne przygotowane dla Koła Gospodyń Wiejskich w Szklanej (powiat proszowicki) opracowane pod kierunkiem dr inż. arch. kraj. Magdaleny Mamcarczyk-Wilkosz oraz dr inż. arch. Barbary Olczak.

Następnie w godzinach 13:00–14:00 odbędzie się prezentacja wystawy pt. Krakowska koronka klockowa – historia i współczesność. W dalszej części seminarium odbędzie się konferencja naukowa w języku angielskim.

Adres internetowy katalogu: https://foodheritage.urk.edu.pl/multimedia.html
Adres kanału YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpORbo1w-buE_fe7KATpF6g

 
Serdecznie zapraszamy!                                      


Data publikacji: 09.05.2022
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków