Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Prywatna czy publiczna szkoła muzyczna - którą wybrać?

Prywatna czy publiczna szkoła muzyczna - którą wybrać?Prywatna czy publiczna szkoła muzyczna - którą wybrać?

Nauka w szkole muzycznej może być wspaniałą przygodą, która zapewni dziecku dobry start w dorosłe życie. Zajęcia muzyczne mają bowiem korzystny wpływ na potencjał intelektualny, a przy tym rozwijają umiejętności psychospołeczne (np. komunikacyjne, radzenia sobie ze stresem, zarządzania swoim czasem). Pozostaje jednak pytanie, jaką szkołę muzyczną wybrać: prywatną czy publiczną?

Małe klasy = więcej uwagi dla każdego dziecka

Prywatna szkoła muzyczna w Katowicach, Warszawie, Gdańsku lub innym dużym mieście może być bardzo kameralną placówką, w której prawie wszyscy uczniowie znają się, a klasy są nieliczne. Dzięki małym zespołom klasowym nauczyciel ma szansę poświęcić każdemu dziecku odpowiednio dużo uwagi. Jest to ważne zwłaszcza wówczas, gdy dziecko potrzebuje większego wsparcia, na przykład gdy ma problem z rytmiką lub wykazuje szczególny talent w grze na fortepianie. W niewielkich klasach nauczyciel może również lepiej poznać swoich podopiecznych, a także dopasowywać zajęcia do poziomu poszczególnych uczniów.

Większe możliwości rozwoju

Szkoły muzyczne dzielą się na ogólnokształcące i takie, które skupiają się na zajęciach artystycznych (popołudniowe). Jeśli zatem na przykład prywatna szkoła muzyczna realizuje również nauczanie ogólne, wówczas uczeń może korzystać z urozmaiconej oferty edukacyjnej. W szkołach prywatnych zwykle jest więcej lekcji języka obcego niż w szkołach publicznych (np. cztery lekcje języka angielskiego zamiast dwóch), a do tego szkoła może oferować zajęcia z native speakerem. Szkoły prywatne umożliwiają również udział w zajęciach fakultatywnych, takich jak taniec, nauka pływania czy zajęcia informatyczne. Dzięki temu dziecko może uczyć się nie tylko przedmiotów z podstawy programowej i gry na instrumencie, ale również czegoś, czym interesuje się także w wolnym czasie.

Do której szkoły łatwiej się dostać?

Panuje powszechne przekonanie, że łatwiej dostać się do prywatnej szkoły muzycznej z uwagi na mniejszą liczbę chętnych. W szkole publicznej nauka jest darmowa, dlatego w popularnych placówkach na jedno miejsce w pierwszej klasie przypada kilkunastu uczniów. Jednak trzeba pamiętać, że każda prywatna szkoła muzyczna w Polsce ma określony limit uczniów. Z reguły jest on niewielki z uwagi na kameralny charakter placówek i nieliczne klasy, więc nie warto zwlekać do ostatniej chwili z wysłaniem podania. Warto również pamiętać, że zarówno szkoły publiczne, jak i prywatne, przeprowadzają proces rekrutacyjny, w którym badane są predyspozycje muzyczne kandydata.

Prywatna szkoła muzyczna w Katowicach z uprawnieniami szkoły publicznej

Publiczne szkoły muzyczne podlegają pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warto jednak wiedzieć, że prywatne szkoły muzyczne mogą mieć takie same uprawnienia jak placówki publiczne. Oznacza to, że uczeń realizuje taką samą podstawę programową i może otrzymywać takie same świadectwa i dyplomy jak uczniowie szkół publicznych. Tym sposobem dziecko nie musi nadrabiać braków w razie chęci zmiany szkoły czy kontynuowania nauki w publicznej szkole muzycznej II stopnia. Zgodnie z artykułem 176 Prawa oświatowego szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne otrzymują uprawnienia szkoły publicznej wraz z dniem rozpoczęcia działalności. Przykładem takiej placówki jest np. szkoła muzyczna „Elementarz” w Katowicach.

Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. „Elementarz” w Katowicach

Prywatna szkoła muzyczna w Katowicach „Elementarz” realizuje kształcenie ogólne i edukację muzyczną I stopnia. Oznacza to, że szkoła kształci na poziomie szkoły podstawowej. Dzieci otrzymują tutaj takie same świadectwa jak w szkole publicznej, a przy tym mogą korzystać z programów stypendialnych dla najzdolniejszych uczniów. Szkoła zapewnia również ciekawą ofertę zajęć dodatkowych, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i nawiązywać nowe znajomości.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na nadchodzący rok szkolny można uzyskać na stronie internetowej https://muzyczna.pl/rekrutacja/ Można również skontaktować się:

  • telefonicznie pod numerem +48 798 285 888 lub
  • przez e-mail: sekretariat@muzyczna.pl

 


Data publikacji: 18.04.2024