Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Wysoka pozycja GWSH w rankingu PerspektywyGórnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, w prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych Magazynu „Perspektywy", zajęła 8 miejsce wśród Uczelni Niepublicznych

GWSH w czołówce rankingu „Perspektyw”

Kolejny raz GWSH uzyskała wyśmienity wynik w rankingu. Została sklasyfikowana na 8. miejscu wśród prawie 250 uczelni niepublicznych w całym kraju. To zaszczytne wyróżnienie, które potwierdza wysoką pozycję GWSH w środowisku akademickim Katowic, Śląska i całej Polski.

Dyplom, podczas uroczystej gali, odebrał osobiście JM Rektor GWSH, Dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH.

8.miejsce GWSH w „Perspektywach“

Miejsce w pierwszej dziesiątce uczelni niepublicznych w Polsce jest niewątpliwym sukcesem GWSH i zasługą całej społeczności akademickiej Uczelni, tj.: głównie kadry naukowo-dydaktycznej, ale również pracowników administracyjnych oraz wszystkich naszych studentów.

Ranking jest punktem odniesienia przy podejmowaniu istotnych decyzji, związanych z wyborem przez tegorocznych maturzystów uczelni oraz kierunku studiów. Kapituła Rankingu ogłaszając jego wyniki, wcześniej skrupulatnie ocenia każdą uczelnię. Wszystkie istotne wymiary, funkcje i aktywności szkoły wyższej: badawczą, dydaktyczną, społeczną oraz związaną z transferem wiedzy, a także stopień umiędzynarodowienia.

Szczegółowa analiza oraz jego obiektywizm wpływają na wiarygodność i transparentność rankingu „Perspektyw”, który już od 20 lat, jest ważnym wskaźnikiem standardów kształcenia w Polsce.

Data publikacji: 19.06.2019