Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Prześladowanie szkolne i wykluczenie z grupy rówieśniczej

Prześladowanie szkolne i wykluczenie z grupy rówieśniczejKiedy kończą się nieszkodliwe żarty, a zaczyna prześladowanie? Na czym polega Efekt Widza i zjawisko Ignorancji Pluralistycznej? Jak wyeliminować bierność obserwatorów agresji szkolnej? - o sposobach przeciwdziałania agresji i zjawisku wykluczania z grupy rówieśniczej będą rozmawiać uczestnicy spotkań bezpłatnych seminaryjno-szkoleniowych organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz katowicki wydział Uniwersytetu SWPS. Zapraszamy nauczycieli, pedagogów oraz szkolnych koordynatorów promocji zdrowia. Najbliższe spotkanie 7 stycznia.

Spotkanie 1 – Prześladowania w szkole3 listopada 2015 r. (wtorek), godz. 15.00-18.00W module pierwszym wspólnie zastanowialiśmy się nad zjawiskiem prześladowania w szkole, próbowaliśmy określić w którym momencie kończą się nieszkodliwe żarty, a zaczyna prześladowanie i kto tak naprawdę ma o tym decydować. Potraktowaliśmy prześladowanie jako zjawisko grupowe, bazując na badaniach pokazujących, że w 80 proc. sytuacji agresorzy podejmują działanie w obecności świadków. Zwróciliśmy uwagę na teorię i praktykę hierarchizacji grupy oraz dynamiki klasy szkolnej w świetle Teorii Dominacji, która podaje powody dla których agresor prześladuje ofiarę/ofiary. Przyjglądaliśmy się także procesom wykluczania jednostek z grupy rówieśniczej – jak, kogo i z jakiego powodu wyklucza się z grupy rówieśniczej.Dzięki wynikom najnowszych badań rozważaliśmy to zjawisko z punktu widzenia uczniów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. Staraliśmy się przeanalizować sytuacje wykluczania i prześladowania w realu oraz Internecie przyglądając się konkretnym reakcjom świadków i wpływem jaki mają na agresorów i ofiary. Zastanowialiśmy się jak Efekt Widza i zjawisko Ignorancji Pluralistycznej działa w klasie i jak można im przeciwdziałać.Uczestnicy zostali poproszeni o przygotowanie studium przypadku dotyczące sytuacji prześladowania ucznia/uczennicy w placówce w której pracują lub pracowali.Spotkanie nr 2 – Świadkowie7 stycznia 2016 r. (czwartek), godz. 15.00-18.00W module drugim skupimy się na świadkach prześladowania, wykluczania i agresji szkolnej. Skorzystamy z doświadczeń twórców programu KiVa, którzy doszli do wniosku że łatwiej jest stworzyć taki kontekst klasy w którym prześladowanie po prostu się nie opłaca, niż pracować nad podejściem i zachowaniami agresorów. Aby to zrobić należy przede wszystkim zrozumieć dlaczego nawet ci uczniowie którzy nie popierają agresji biernie przyglądają się prześladowaniu innych i nie sprzeciwiają się agresorom, z czasem nawet wzmacniają agresywne zachowania. Pomogą nam w tym, między innymi, przykłady przygotowane przez uczestników.Spotkanie nr 3 – Scenariusze17 marca 2016 r. (czwartek), godz. 15.00-18.00Moduł trzeci zostanie w całości poświęcony scenariuszom programu Bliżej. Każdy ze scenariuszy zostanie omówiony w kontekście przytoczonych wcześniej teorii i zjawisk grupowych. Omówione zostaną także techniki budowania zgranego zespołu wynikające z Teorii Skrzyżowanych Kategoryzacji Społecznych, Teorii Wspólnej Tożsamości Grupowej oraz empatii kognitywnej i afektywnej. Uczestnicy otrzymają kopie Interwencji Edukacyjnej Bliżej i będą mogli spróbować zastosować scenariusze w praktyce.Spotkanie nr 4 – Dobre praktyki12 maja 2016 r. (czwartek), godz. 15.00-18.00W module czwartym omówimy dobre praktyki stosowane przez uczestników w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom grupowym w klasie szkolnej, budowania zgranego zespołu i dobrej relacji nauczyciel-uczniowie. Wrócimy do programu Bliżej, omawiając możliwe zmiany i ulepszenia. Zajmiemy się także błędami popełnianymi przez nauczycieli, które przyczyniają się do występowania prześladowani i agresji. Omówimy przykłady z literatury i doświadczeń uczestników i prowadzącej oraz wyniki badań prowadzonych przez licealistów w projekcie INKLA. Postaramy się wspólnie stworzyć „przepis" czego nauczyciel robić NIE powinien.Prowadzącadr Małgorzata Wójcik - zajmuje się przede wszystkim psychologią społeczności, stereotypami, uprzedzeniami, marginalizacją i dyskryminacją. Interesuje się także możliwością przeprowadzania interwencji edukacyjnych w celu zmiany negatywnych stereotypów etnicznych i społecznych młodych ludzi w Polsce. Zajmuję się także tematyką psychologii społeczności oraz Participatory Action Research. Obecnie prowadzi projekt Interwencja Edukacyjna „Bliżej" finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który dotyczy badania i zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach gimnazjalnych. W katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii komunikacji i relacji oraz fakultet metod jakościowych.Miejsce zajęćUniwersytet SWPS - Wydział Zamiejscowy w KatowicachAdres: Katowice, ul. Techników 9 (z tyłu IKEA Katowice)

Data publikacji: 07.01.2016
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Katowice