Progi Punktowe - Uniwersytet Gdański (UG)

Wydziały/Kierunki Rok 2023
Stacjonarne Niestacjonarne
Biotechnologia 132
Amerykanistyka 129
Skandynawistyka 128
Filologia angielska 124
Sinologia 123
Zarządzanie instytucjami artystycznymi 115
Prawo 113
Kryminologia 110
Dyplomacja 109
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej 108
Studia wschodnie 108
Psychologia 107
Lingwistyka Stosowana 105
Bezpieczeństwo narodowe 104
Informatyka, profil ogólnoakademicki 104
Finanse i rachunkowość 97
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 97
Ekonomia 96
Socjologia 95
Matematyka 95
Politologia 95
Podatki i doradztwo podatkowe 94
Zarządzanie 94
Informatyka i ekonometria 91
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 89
Biologia medyczna 88
Iberystyka 86
Studia bałkańskie 84
Filologia rosyjska 83
Pedagogika 81
Filologia polska 81
Praca socjalna 78
Kulturoznawstwo 77
Gospodarka Przestrzenna 76
Etnofilologia kaszubska 75
Bioinformatyka 74
Filologia romańska 72
Filozofia 72
Rosjoznawstwo 71
Administracja 70
Wiedza o Teatrze 69
Historia 69
Logopedia 68
Filologia germańska 67
Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna 66
Biologia 65
Pedagogika specjalna 63
Historia sztuki 60
Niemcoznawstwo 60
Etnologia 59
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna 55
Filologia klasyczna 54
Slawistyka 52
Oceanografia 51
Fizyka 51
Religioznawstwo 47
Archeologia 37
Geologia 29
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód 29
Fizyka Medyczna 27
Geografia 22
Chemia 17
Ochrona środowiska 15