Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Gdańsk Kierunek Położnictwo - 1 uczelnia

Uniwersytet Pomorski w Słupsku (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Położnictwo

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uczelnie z kierunkiem położnictwo w Gdańsku

Myślisz o studiach na kierunku położnictwo? Dowiedz się, które uczelnie w Gdańsku oferują takie studia i jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze, aby się dostać!Położnictwo, jako dziedzina medycyny, zajmuje się fizjologicznym okresem ciąży, porodu oraz połogu. Wiąże się ściśle z ginekologią. Położne – wciąż jest to mocno sfeminizowany zawód – towarzyszą ciężarnej we wszystkich fazach ciąży. Swoją opiekę nad ciężarną roztaczają już w pierwszych tygodniach, kiedy to przyszła matka oswaja się z nową rolą. Położne są także niezwykle pomocne w ostatnich tygodniach ciąży, kiedy kobieta przygotowuje się do porodu. Ich wsparcie jest także nieocenione tuż po porodzie i w czasie połogu, gdy matka i dziecko spędzają pierwsze chwile razem. Aby dobrze wykonywać zawód położnej, potrzebna jest duża wiedza medyczna i doświadczenie, ale nie tylko – niezbędne są umiejętności interpersonalne, takie jak empatia czy cierpliwość. Cechami, które są niezwykle ważna u położnych, są spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia i podejmowania decyzji nawet pod presją czasu oraz odpowiedzialność. Można śmiało powiedzieć, że praca w zawodzie położnej to coś więcej niż ścieżka kariery zawodowej – to powołanie. Uczelnie w Gdańsku, na których można studiować położnictwoOsoby, które myślą o studiach na kierunku położnictwo, mogą aplikować na Gdański Uniwersytet Medyczny. Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Studia licencjackie trwają trzy lata i odbywają się w trybie dziennym. Studia magisterskie trwają dwa lata i odbywają się w trybie dziennym oraz zaocznym. Zasady rekrutacji na położnictwoOto jak wyglądają zasady rekrutacji na studia licencjackie na kierunku położnictwo:zdjecieŹródło: https://rekrutacja.gumed.edu.pl/1262.html#o_kierunku_studiowWynik z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany w rekrutacji x 1,0, zaś wynik z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym będzie przeliczany w rekrutacji x 0,6. Wyjątkiem jest tutaj wynik z egzaminu maturalnego z matematyki – każdy poziom będzie przeliczany x 1,0.Przedmioty wykładane na położnictwieOto lista przedmiotów, jakie muszą zaliczyć w toku studiów przyszłe położne:• podstawy pielęgniarstwa,• podstawy opieki położniczej,• socjologia,• anatomia,• pedagogika,• komunikacja interpersonalna,• embriologia,• psychologia,• techniki położnicze i prowadzenie porodu, • fizjologia,• podstawy pielęgnacji,• genetyka,• etyka zawodu położnej,• mikrobiologia,• biochemia i biofizyka,• parazytologia,• podstawy opieki położniczej,• filozofia,• etyka ogólna,• patomorfologia,• patofizjologia• i inne...Autor: Magda Kotkiewicz

Zobacz uczelnie na mapie w Gdańsku