Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Gdańsk Kierunek Położnictwo - 1 uczelnia

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUM)

80-210 Gdańsk

ul. Skłodowskiej-Curie 3a

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 349-22-22

fax.:

ikonka email do uczelni

www.gumed.edu.pl

email:

www.gumed.edu.pl

Zobacz także

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Sopocka Szkoła Wyższa (SSW)

Gdańsk

ul. Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 555 83 80, 506 474 217

fax.:

58 550 78 80

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

80-875 Gdańsk

ul. Biskupia 24 B

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(58) 305 08 89 | 305 08 12 | 305 08 11

fax.:

wewn. 40
rekrutacja.: (58) 305 08 89 | 305 08 12 |
305 08 11 wew. 46
infolinia (58) 305 01 83

Uczelnie z kierunkiem położnictwo w Gdańsku

Myślisz o studiach na kierunku położnictwo? Dowiedz się, które uczelnie w Gdańsku oferują takie studia i jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze, aby się dostać!Położnictwo, jako dziedzina medycyny, zajmuje się fizjologicznym okresem ciąży, porodu oraz połogu. Wiąże się ściśle z ginekologią. Położne – wciąż jest to mocno sfeminizowany zawód – towarzyszą ciężarnej we wszystkich fazach ciąży. Swoją opiekę nad ciężarną roztaczają już w pierwszych tygodniach, kiedy to przyszła matka oswaja się z nową rolą. Położne są także niezwykle pomocne w ostatnich tygodniach ciąży, kiedy kobieta przygotowuje się do porodu. Ich wsparcie jest także nieocenione tuż po porodzie i w czasie połogu, gdy matka i dziecko spędzają pierwsze chwile razem.

Aby dobrze wykonywać zawód położnej, potrzebna jest duża wiedza medyczna i doświadczenie, ale nie tylko – niezbędne są umiejętności interpersonalne, takie jak empatia czy cierpliwość. Cechami, które są niezwykle ważna u położnych, są spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia i podejmowania decyzji nawet pod presją czasu oraz odpowiedzialność. Można śmiało powiedzieć, że praca w zawodzie położnej to coś więcej niż ścieżka kariery zawodowej – to powołanie.

Uczelnie w Gdańsku, na których można studiować położnictwo

Osoby, które myślą o studiach na kierunku położnictwo, mogą aplikować na Gdański Uniwersytet Medyczny. Studia prowadzone są na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Studia licencjackie trwają trzy lata i odbywają się w trybie dziennym. Studia magisterskie trwają dwa lata i odbywają się w trybie dziennym oraz zaocznym.

Zasady rekrutacji na położnictwo

Oto jak wyglądają zasady rekrutacji na studia licencjackie na kierunku położnictwo:
zdjecie

Źródło: https://rekrutacja.gumed.edu.pl/1262.html#o_kierunku_studiow

Wynik z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany w rekrutacji x 1,0, zaś wynik z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym będzie przeliczany w rekrutacji x 0,6. Wyjątkiem jest tutaj wynik z egzaminu maturalnego z matematyki – każdy poziom będzie przeliczany x 1,0.

Przedmioty wykładane na położnictwie

Oto lista przedmiotów, jakie muszą zaliczyć w toku studiów przyszłe położne:

• podstawy pielęgniarstwa,
• podstawy opieki położniczej,
• socjologia,
• anatomia,
• pedagogika,
• komunikacja interpersonalna,
• embriologia,
• psychologia,
• techniki położnicze i prowadzenie porodu,
• fizjologia,
• podstawy pielęgnacji,
• genetyka,
• etyka zawodu położnej,
• mikrobiologia,
• biochemia i biofizyka,
• parazytologia,
• podstawy opieki położniczej,
• filozofia,
• etyka ogólna,
• patomorfologia,
• patofizjologia
• i inne...

Autor: Magda Kotkiewicz