Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Galeria Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 62

Opinie: 23

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie jest publiczną szkołą wyższą, funkcjonującą na rynku edukacyjnym w Polsce od 1971 roku, początkowo pod nazwą Wyższa Szkoła Nauczycielska w Częstochowie. Zajmuje się kształceniem w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych (w tym przyrodniczych) oraz ekonomicznych. 

Oferta edukacyjna obejmuje studia: I oraz II stopnia (np. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Psychoprofilaktyka, Chemia, Ekonomia, Grafika), jednolite magisterskie (np. Prawo, Psychologia), w ramach Szkoły Doktorskiej (Językoznawstwo i Literaturoznawstwo), a także różnego rodzaju kursy i szkolenia. Studenci są kształceni w doskonale przystosowanej bazie dydaktycznej, która posiada kompleksowo wyposażone pracownie, sale ćwiczeniowe i wykładowe oraz specjalistyczne laboratoria. Uczelnia daje również możliwość odbycia stażów zagranicznych.

Politechnika Częstochowska (PCZ) (Publiczna)

Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Galeria Politechnika Częstochowska (PCZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 40

Opinie: 23

Politechnika Częstochowska (PCZ) jest zarówno najstarszą, jak i największą uczelnia w tym rejonie. Doskonała renoma tej szkoły to przede wszystkim bardzo wysoki poziom edukacji oraz badań naukowych. Dlatego tez absolwenci PCZ są cenionymi i bardzo poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Uczelnia oferuje 30 kierunków w zakresie nauk ekonomicznych i technicznych. To oczywiście bogata oferta dydaktyczna i wysoki poziom kształcenia sprawiają, że co roku tak wielu kandydatów stara się o miejsce na Politechnice Częstochowskiej. Co roku także mury uczelni opuszcza około 85 tysięcy absolwentów z tytułem magistra lub inżyniera

PCZ tworzy 6 wydziałów, są to: Wydział Budownictwa, Elektryczny, Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Infrastruktury i Środowiska, Zarządzania oraz Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Politechnika dysponuje specjalnym portalem edukacyjnym, dzięki któremu studenci mogą odbywać zajęcia przez internet. Obowiązujący punktowy program zaliczania wykładów daje możliwość odbycia części studiów za granicą.