Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)Wyższa Szkoła Zarządzania (WSZ) w Częstochowie(Niepublliczna)

palceholder

42-200 Częstochowa

ul. 1 Maja 40

tel.:

34 368 30 53,
34 368 06 08

Studia dyplomowe - kierunki
Pielęgniarstwo

Opis Uczelni

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Uczelnia powstała z inicjatywy Częstochowskiej Szkoły Menedżerów, przy wsparciu Miasta Częstochowy i Wojewody Częstochowskiego. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, została powołana do życia
29-XII-1995r., uzyskując pozytywną decyzję Ministra Edukacji Narodowej i wpis do Rejestru Niepublicznych Uczelni Wyższych. Już po roku działalności, uczelnia nawiązała pierwsze kontakty zagraniczne, współpracując w ramach programu TEMPUS PHARE z instytucjami włoskimi i holenderskimi.

W 2000r. częstochowska szkoła wyższa otrzymała zagraniczne akredytacje, tworząc pilotażowy program nadawania Stopnia Europejskiego Doktoratu przy Centrum Studiów Europejskich i Dokumentacji. Dzięki dynamicznemu rozwojowi i podnoszeniu jakości usług edukacyjnych, uczelnia otrzymuje kolejne uprawnienia, certyfikaty i nagrody w tym Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, a od 2002r rozpoczyna kształcenie studentów I-ego stopnia studiów licencjackich na kierunku Pielęgniarstwo, a od roku akademickiego 2018/2019 również w ramach studiów magisterskich.

W ramach działalności naukowo-badawczej, uczelnia zrealizowała ponad 40 projektów, które współfinansowane były zarówno z budżetu państwa jak i środków Unii Europejskiej. Nadrzędnym celem Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie, jest doskonalenie jakości kształcenia, powiązane z wymogami rynku pracy.


 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Dermomasażer i Presoterapia - Akademia Medycyny i Piękna
Pielęgniarstwo - jak wyglądają studia na tym kierunku?
SPOT Promocyjny Collegium Medicum 2019

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni śląskie