Reklama - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE)Wyższa Szkoła Zarządzania (WSZ) w Częstochowie(Niepublliczna)

palceholder

42-200 Częstochowa

ul. 1 Maja 40

tel.:

34 368 30 53,
34 368 06 08

Studia dyplomowe - kierunki
Pielęgniarstwo

Opis Uczelni

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA (WSZ) W CZĘSTOCHOWIE


Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Uczelnia powstała z inicjatywy Częstochowskiej Szkoły Menedżerów, przy wsparciu Miasta Częstochowy i Wojewody Częstochowskiego. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, została powołana do życia

29-XII-1995r., uzyskując pozytywną decyzję Ministra Edukacji Narodowej i wpis do Rejestru Niepublicznych Uczelni Wyższych. Już po roku działalności, uczelnia nawiązała pierwsze kontakty zagraniczne, współpracując w ramach programu TEMPUS PHARE z instytucjami włoskimi i holenderskimi.

W 2000r. częstochowska szkoła wyższa otrzymała zagraniczne akredytacje, tworząc pilotażowy program nadawania Stopnia Europejskiego Doktoratu przy Centrum Studiów Europejskich i Dokumentacji. Dzięki dynamicznemu rozwojowi i podnoszeniu jakości usług edukacyjnych, uczelnia otrzymuje kolejne uprawnienia, certyfikaty i nagrody w tym Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, a od 2002r rozpoczyna kształcenie studentów I-ego stopnia studiów licencjackich na kierunku Pielęgniarstwo, a od roku akademickiego 2018/2019 również w ramach studiów magisterskich.

W ramach działalności naukowo-badawczej, uczelnia zrealizowała ponad 40 projektów, które współfinansowane były zarówno z budżetu państwa jak i środków Unii Europejskiej. Nadrzędnym celem Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie, jest doskonalenie jakości kształcenia, powiązane z wymogami rynku pracy.


 

Misja Uczelni

Wyższa Szkoła Zarządzania (WSZ) w Częstochowie to renomowana uczelnia wyższa, która od wielu lat służy społeczności akademickiej. Misją uczelni jest kształcenie przyszłych liderów, menedżerów oraz ekspertów, którzy będą gotowi odpowiedzieć na wyzwania współczesnego rynku pracy.

Praktyczność i innowacyjność to dwa kluczowe słowa, które najlepiej oddają filozofię WSZ. Programy studiów są ściśle powiązane z potrzebami rynku pracy, co gwarantuje, że absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia profesjonalnej działalności.

Częstochowska uczelnia dąży do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, stale aktualizując swoją ofertę edukacyjną i wprowadzając nowe technologie dydaktyczne. Wszechstronny rozwój studentów jest priorytetem, dlatego nacisk kładzie się nie tylko na zdobycie specjalistycznej wiedzy, ale też na rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak kreatywność, zdolności interpersonalne czy umiejętność pracy zespołowej.

Misja WSZ to także szczególna troska o społeczność akademicką, która jest wspierana nie tylko w trakcie studiów, ale także po ich zakończeniu. Absolwenci otrzymują wsparcie w poszukiwaniu pracy dzięki skutecznemu systemowi sieci kontaktów z pracodawcami.

 

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Zarządzania (WSZ) w Częstochowie jest renomowaną uczelnią, której profil skupia się na szeroko pojętym zarządzaniu. Położona w samym sercu malowniczej Częstochowy, WSZ jest popularnym wyborem wśród osób pragnących kontynuować edukację na studiach podyplomowych.

Studia podyplomowe w WSZ są dedykowane zarówno dla osób, które chcą pogłębić swoje istniejące umiejętności, jak i tych, którzy poszukują nowych obszarów wiedzy. Szereg dostępnych kierunków jest przez to bardzo szeroki.

Studia podyplomowe z Zarządzania projektami to doskonały wybór dla tych, którzy chcą nauczyć się technik zarządzania projektami od podstaw, aż po zaawansowane metody. Kierunek ten jest niezwykle uniwersalny, ponieważ umiejętności zarządzania projektami są przydatne w wielu dziedzinach.

Kierunek Studia podyplomowe z Zarządzania zasobami ludzkimi natomiast daje możliwość zdobycia wiedzy z zakresu rekrutacji, szkolenia, motywowania i monitorowania pracowników. Jest to idealny kierunek dla osób pragnących rozwijać karierę w dziedzinie zasobów ludzkich.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Jednym z ośrodków akademickich w Polsce jest Częstochowa, która jest gospodarzem dla kilku szkół wyższych. Wyższa Szkoła Zarządzania (WSZ) w Częstochowie to jedna z nich, koncentrująca swoje programy głównie na kierunkach związanych z zarządzaniem i biznesem. Ale Częstochowa to nie tylko WSZ.

Politechnika Częstochowska jest kolejną znaczącą uczelnią w mieście, która oferuje szereg kierunków związanych z zarządzaniem, takich jak Zarządzanie i Inżynieria Produkcji czy Zarządzanie i Inżynieria Jakości. Ta publiczna uczelnia techniczna jest renomowana i posiada bogatą tradycję w edukacji inżynierskiej.

Akademia im. Jana Długosza również oferuje kierunek zarządzanie, ale z naciskiem na elementy nauk humanistycznych i społecznych. To jest idealne dla studentów, którzy chcą połączyć swoją pasję do nauk społecznych ze zdolnościami zarządzania.

Na koniec, warto wspomnieć o Wyższej Szkole Lingwistycznej, której oferta obejmuje Zarządzanie o profilu międzynarodowym. Ta prywatna uczelnia stawia na wielojęzyczność, którą łączy z edukacją biznesową.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Dermomasażer i Presoterapia - Akademia Medycyny i Piękna
Pielęgniarstwo - jak wyglądają studia na tym kierunku?
SPOT Promocyjny Collegium Medicum 2019