Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Zielonej Górze

Nowe kierunki studiów w Zielonej GórzeNowe kierunki studiów na uczelniach w Zielonej Górze 2023/2024

 

  • Uniwersytet Zielonogórski

 

1. Inteligentne systemy miejskie
 

Studia z inteligentnych systemów miejskich to głębokie zanurzenie w przyszłość urbanistyki.

Kombinując innowacyjne technologie, analizę danych i zrównoważone projekty, uczysz się kształtować nowoczesne miasta. Odkrywasz, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, sensory i algorytmy, aby poprawić mobilność, energię, bezpieczeństwo i życie społeczne.


To unikalna szansa na tworzenie inteligentnych, ludzkocentrycznych środowisk, gdzie technologia staje się motorem postępu społecznego.

Więcej informacji: Inteligentne systemy miejskie na UZ w Zielonej Górze.

 

2. Inżynieria lotnicza
 

Inżynieria lotnicza to pasjonujący świat, gdzie studenci zgłębiają tajniki projektowania, budowy i utrzymania statków powietrznych.

Na tym kierunku odkrywasz nie tylko mechanikę i aerodynamikę, ale także innowacyjne technologie, prowadząc do tworzenia nowoczesnych samolotów i śmigłowców.

To unikalna podróż przez niebo nauki, gdzie każdy detal ma znaczenie dla bezpieczeństwa i efektywności lotów.


Więcej informacji: Inżynieria lotnicza na UZ w Zielonej Górze.

 

3. Inżynieria materiałowa i recykling
 

Inżynieria materiałowa i recyklingu to ekscytujący kierunek, gdzie uczniowie eksplorują nie tylko właściwości i projektowanie nowych materiałów, ale także kreatywne strategie recyklingu.

Poprzez innowacyjne technologie, studenci uczą się minimalizować odpady i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, otwierając drzwi dla ekologicznych innowacji i ochrony środowiska.

To fascynująca podróż w kierunku materiałowej rewolucji, gdzie nauka i zrównoważony rozwój łączą siły.

Więcej informacji: Inżynieria materiałowa i recykling na UZ w Zielonej Górze.

 

4. Międzynarodowe stosunki polityczne
 

Międzynarodowe stosunki polityczne to fascynujący kierunek, który otwiera drzwi do zrozumienia globalnych dynamik i wyzwań.

Studenci zgłębiają teorię polityki międzynarodowej, analizują konflikty i praktyki dyplomacji, zdobywając umiejętności potrzebne do rozumienia współczesnych zdarzeń na arenie międzynarodowej.

To ścieżka, która inspiruje do aktywnego zaangażowania w budowanie pokoju, rozwiązywania konfliktów i kształtowania przyszłości świata.

Więcej informacji: Międzynarodowe stosunki polityczne na UZ w Zielonej Górze.

 

5. Położnictwo
 

Studia z położnictwa to wyjątkowy kierunek, gdzie uczysz się nie tylko nauki o ciąży i porodzie, ale także sztuki wsparcia i empatii.

Przygotowujesz się do pełnienia kluczowej roli w życiu rodziny, oferując profesjonalną opiekę podczas narodzin.

Kurs obejmuje zarówno aspekty medyczne, jak i psychospołeczne, umożliwiając holistyczne podejście do opieki nad kobietami w trudnych, ale pięknych chwilach macierzyństwa.

Więcej informacji: Położnictwo na UZ w Zielonej Górze.

 

Nowe kierunki studiów na uczelniach w Zielonej Górze 2022/2023

 

  • Uniwersytet Zielonogórski
     

Nowe kierunki studiów w Zielonej Górze


1. Energetyka 

3,5-letnie studia l-ego stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Nauka na kierunku obejmuje obsługę i instalację odnawialnych źródeł energii, wykorzystanie programowalnych sterowników logicznych PLC, regulację zawansowanych układów pomiarowych, wykonywanie badań metrologicznych z precyzyjną kontrolą jakości.

Absolwenci kierunku podejmują pracę w spółkach energetycznych, elektrociepłowniach, administracji samorządowej czy przedsiębiorstwach produkcyjno-instalacyjnych OZE.

Zobacz więcej o kierunku Energetyka

2. Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem 
 

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem w Zielonej Górze


Trzyletnie studcia licencjackie, z nauką w trybach stacjonarnym i zaocznym. Kierunek zgłębia tematykę szeroko pojętej ochrony środowiska, wykorzystującej najnowsze narzędzia monitorujące i analizujące stan środowiska z atmosferą, glebą i hydrosferą, podejmować działania ochronne i inwentaryzacyjne populacji zwierząt i całej przyrody ożywionej, uczy praktycznego wykorzystania nowoczesnych systemów GIS.

Absolwenci kierunku wykonują dla firm analizy środowiskowe podczas prac inwestycyjnych i badają stan środowiska po ich zakończeniu, zajmują stanowiska związane z rozwojem przestrzennym w administracji samorządowej.

Zobacz więcej o kierunku Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem

3. Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci 
 

Animacja kultury w Zielonogórze
Twórcza aktywność w sieci w Zielonej Górze


Studia I-ego stopnia licencjackie, nauka na kierunku prowadzona jest w trybie dziennym i zaocznym i trwa 3 lata (6 semestrów). Studia kształtują specjalistów w dziedzinie animacji kultury i twórczej działalności w cyberprzestrzeni, z wykorzystaniem nowych mediów i nowatorskich technologii cyfrowych.

Nauka pozwala samodzielnie tworzyć projekty i organizować czas wolny z wykorzystaniem Sieci, diagnozować potrzeby kulturalne określonych grup społecznych czy pozyskiwać dotacje na działalność kulturalno-edukacyjną. Dyplom ukończenia studiów otwiera drogę do pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych czy administracji samorządowej.

Zobacz więcej o kierunku Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci

4. Żywienie człowieka i dietoterapia 
 

Żywienie człowieka w Zielonogórze
Żywienie człowieka i dietoterapia w Zielonej Górze


Stacjonarne i zaoczne studia inżynierskie I-ego stopnia, nauka na kierunku trwa 3,5 roku (7 semestrów). Kierunek daje możliwość poznania struktury linii produkcyjnej w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem spożywczym i żywieniem zbiorowym, zdobyć wiedzę z zakresu doradztwa dietetycznego i zagadnień związanych z żywieniem człowieka, pozyskać umiejętności marketingowe i znajomość rynku żywności.

Absolwenci najczęściej zatrudniani są w branży fitness, gabinetach Wellness, przedsiębiorstwach produkujących i kontrolujących obrót żywności, pełnią działalność doradczo-ekspercką.

Zobacz więcej o kierunku Żywienie człowieka i dietoterapia

5. Sztuki wizualne 
 

Kierunek Sztuki wizualne
Sztuki wizualne w Zielonej Górze


Studia licencjackie i magisterskie II-ego stopnia, z nauką trwającą 3 lub 2 lata, prowadzoną w formie stacjonarnej. Studia dają możliwość połączenia własnych umiejętności twórczych w dziedzinach plastycznych z doświadczeniem animatora kultury w ramach specjalizacji takich jak media cyfrowe i projektowanie graficzne czy fotografia.

W ramach studiów magisterskich II-ego stopnia możliwe jest wybranie drogi specjalizacyjnej w dziedzinie grafiki lub multimediów. Absolwenci kierunku pracują w ośrodkach kulturalnych, galeriach sztuki, muzeach, prowadzą działalność artystyczną, a po ukończeniu kursu pedagogicznego pracują również w szkolnictwie jako nauczyciele plastyki.

Zobacz więcej o kierunku Sztuki wizualne

Nowe kierunki studiów na zielonogórskich uczelniach 2021/2022
 

  • Uniwersytet Zielonogórski

 

1. Informatyka i ekonometria 
 

Kierunek Informatyka i ekonometria
Informatyka i ekonometria w Zielonej Górze


Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (3 lata) i magisterskie II-ego stopnia (2 lata). Kierunek poświęcony wykorzystywaniem systemów informatycznych w procesach kierowniczych przedsiębiorstw z wykorzystaniem narzędzi analizujących dane statystyczne, umiejętności matematycznych i ekonometrii.

Kwalifikacje i umiejętności analityczne absolwentów, pomagają w podjęciu pracy administracyjnej w instytucjach samorządowych, kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwach na stanowiskach analitycznych i informatycznych wdrażających nowe technologie informatyczne.

2. Inżynieria danych
 

Kierunek Inżynieria danych
Inżynieria danych w Zielonej Górze


Stacjonarne studia inżynierskie I-ego stopnia (3,5 roku) oraz studia magisterskie uzupełniające II-ego stopnia (1,5 roku). Nowatorski kierunek studiów praktycznych, umożliwiający zdobycie umiejętności w dziedzinie tworzenia i wykorzystywania algorytmów numerycznych i analitycznych, wykorzystania systemów obliczeniowych i tworzenia symulacji niezbędnych w pracy analityka.

Zdobyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają z powodzeniem podjąć pracę w administracji samorządowej i państwowej oraz instytucjach i przedsiębiorstwach na stanowiskach kierowniczych w działach analitycznych czy gromadzących i przetwarzających dane.

3. Geoinformatyka i techniki satelitarne 
 

Kierunek Geoinformatyka i techniki satelitarne
Geoinformatyka i techniki satelitarne na Uniwersytecie Zielonogórskim


3,5-letnie studia inżynierskie I-ego stopnia z nauką w trybie stacjonarnym i zaocznym. Nauka pozwala pozyskać umiejętności związane z kartografią, tworzeniem modeli przestrzennych, projektowaniem rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w geoinformacji, wykorzystywania w pracy zdjęć satelitarnych i lotniczych.

Absolwenci kierunku poszukiwani są przez firmy geodezyjne, działy administracji samorządowej związane z planowaniem przestrzennym oraz firmy kartograficzne czy geoportale.


Data publikacji: 09.11.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Zielonej Górze

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Zielona Góra