Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Zielonej Górze

Najpopularniejsze kierunki studiów w Zielonej Górze
Najpopularniejsze kierunki studiów w Zielonej Górze


1. Kierunek Lekarski – 40 kandydatów na miejsce – Uniwersytet Zielonogórski
 

Uniwersytet Zielonogórsk w Zielonej Górze

Studia medyczne na kierunku Lekarskim mają formie jednolitych studiów magisterskich, których absolwent otrzymuje dyplom i tytuł zawodowy lekarza – równorzędny z tytułem magistra. Nauka na kierunku prowadzona jest w trakcie 12 semestrów i trwa 6 lat, studia ze względu na swój charakter maja formie stacjonarną, dostępna jest też forma niestacjonarna – wymagająca wniesienia opłaty za czesne.

Studia medyczne, jako jeden z najcięższych kierunków wymagają nie tylko intensywnej nauki przedmiotów kierunkowych, ale wiążą się również z wielogodzinnymi praktykami, w trakcie których prowadzone są zajęcia z prawdziwym pacjentem. Posiadając merytoryczną wiedzę z dziedzin nauk medycznych i zdobywając umiejętności w postępowaniu z pacjentem, diagnozowania i przeprowadzania procesu leczenia, po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów i odbyciu stażu podyplomowego, przystępują do Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

Wynik tego egzaminu pozwala wystąpić do Okręgowych Izb Lekarskich o przyznanie prawa do wykonywania zawodu lekarza, wysokie noty egzaminacyjne otwierają absolwentom drogę do podjęcia nauki specjalizacyjnej. Aktualnie dostępnych jest ponad 70 specjalizacji lekarskich takich jak kardiologia, psychiatria, ortopedia czy anestezjologia. W zależności od wybranej formy płatności, za studia niestacjonarne na kierunku lekarskim, trzeba wnieść opłatę około 29000zł/rok.

2. Kierunek Psychologia - 4 kandydatów na jedno miejsce – Uniwersytet Zielonogórski


Psychologia na Uniwersytecie Zielonogórskim

Kierunek Psychologia na Uniwersytecie Zielonogórskim, to jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim, pozwalające uzyskać tytuł zawodowy magistra. Nauka na kierunku realizowana jest w trakcie 5 lat (10 semestrów) i prowadzona jest w formie stacjonarnej, nauka na kierunku nie wymaga opłat za czesne.

Nauka na tym kierunku pozwala bliżej poznać naturę człowieka, odpowiedzieć na pytanie co sprawia, że człowiek zachowuje się w dany sposób, nauczyć się analizować zachowania patologiczne, diagnozować je i przeciwdziałać. Wykonując jeden z zawodów zaufania społecznego, studenci muszą poznać w trakcie nauki aspekty etyczne zawodu psychologa i prawidłowe mechanizmy kontaktu z pacjentem. W trakcie nauki można wybrać ścieżkę specjalizacyjną, związaną z przyszłą pracą zawodową.

Dostępne są specjalizacje takie jak psychologia kliniczna – z działalnością terapeutyczną i pomocową pacjentów klinicznych; psychologia edukacyjna i wychowawcza – z diagnostyką, psychologią uczenia się i rozwoju oraz metodyką wychowania; psychologia pracy, organizacji i zarządzania – zajmująca się zgłębianiem mechanizmów funkcjonowania grup w różnego typu organizacjach i pracownika w środowisku zawodowym oraz specjalizacja psychoseksuologia – z nauką rozwoju seksualnego i seksualności człowieka w ujęciu psychologicznym, biologicznym i zdrowotnym.

3. Kierunek Filologia angielska - 2 kandydatów na jedno miejsce – Uniwersytet Zielonogórski


Filologia angielska na Uniwersytecie Zielonogórskim

Filologia angielska, to kierunek studiów I-ego stopnia licencjackich (3 letnie) i studiów magisterskich uzupełniających II-ego stopnia (2 letnie), prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (zaocznym).

Studia na kierunku, to okazja zdobycia doskonałych umiejętności językowych w piśmie i mowie z języka angielskiego na certyfikowanym poziomie oraz drugiego, wybranego języka nowożytnego. W trakcie studiów, przekazywana jest również obszerna wiedza na temat kultury, historii, zjawisk społecznych i literatury krajów anglojęzycznych.

Doskonałe przygotowanie merytoryczne i zdobycie kwalifikacji językowych otwiera absolwentom kierunku szerokie perspektywy na rynku pracy również poza granicami kraju. Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w szkolnictwie, w obsłudze biznesu międzynarodowego, w biurach tłumaczeń, firmach turystycznych, wydawnictwach czy jako lektorzy języka obcego.

Kierunek filologiczny wiąże się z możliwością podjęcia specjalizacji nauczycielskiej, translatoryki czy obecności języka angielskiego w kulturze i mediach. Studenci wybierający niestacjonarna formę studiów I-ego i II-ego stopnia, opłacają czesne w wysokości 2090zł/rok – przy jednorazowej wpłacie.

4. Kierunek Grafika - 2 kandydatów na jedno miejsce – Uniwersytet Zielonogórski


Grafika na Uniwersytecie Zielonogórskim

Grafika na Uniwersytecie Zielonogórskim to trzyletnie studia o ogólnoakademickim profilu. Absolwenci tej uczelni po jej ukończeniu otrzymują dyplom zawodowego licencjata. Są to studia stacjonarne I stopnia, które trwają minimum 6 miesięcy.

Kandydaci decydujący się na studia na kierunku grafika, mogą w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej zdecydować się na drugi kierunek, wybierając między malarstwem, sztuką wizualną a architekturą wnętrz. Uniwersytet Zielonogórski oferuje 12 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych na kierunki grafika.

Studia w głównej mierze to regularne spotkania oraz dużą ilość praktyk zawodowych i zajęć w plenerze. Program studiów opiera się na zajęciach z rzeźby, malarstwa i historii sztuki.

Studiujący zdobywają umiejętności warsztatowe, kreacji artystycznej oraz staja się bardziej niezależni. To rozwój artystyczny, społeczny oraz intelektualny. Doskonałe przygotowanie merytoryczne oraz zdobyta wiedza podczas 3 lat studiów przygotowują absolwentów do pracy w reklamie i marketingu, jak również na rynku wydawniczym.

5. Zarządzanie - 2 kandydatów na jedno miejsce – Uniwersytet Zielonogórski


Zarządzanie na Uniwersytecie Zielonogórskim

Zarządzanie na Uniwersytecie Zielonogórskim to studia magisterskie lub licencjackie, gdzie w przypadku studiów I stopnia czas nauki to 3 lata, 2 lala w przypadku studiów II stopnia. Absolwenci po ukończeniu tego kierunku otrzymują dyplom magistra lub licencjata.

Dzięki możliwości wyboru studiów w trybie dziennym stacjonarnym lub niestacjonarnym zaocznym uczniowie mogą zdobyć doświadczenie i niezbędną wiedzę tak przydatna do znalezienia pracy zawodzie.

Głównym celem uczelni jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania oraz nauk pokrewnych. W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak podstawy prawa, podstawy marketingu czy kierowanie w systemach bezpieczeństwa.

Zdobyta wiedza pomoże w podejmowaniu decyzji strategicznych oraz sprawnym zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. Po ukończeniu nauki na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Zielonogórskim jego absolwenci znajda zatrudnienie w działach personalnych, administracji rządowej oraz w korporacjach krajowych, jak i międzynarodowych.


Data publikacji: 10.01.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Zielonej Górze

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Zielona Góra