Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia podyplomowe Pedagogika Gdynia

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Przygotowanie pedagogiczne (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Zobacz

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

Zobacz

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

Zobacz

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Zobacz

Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

Zobacz

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Zobacz

Pedagogika pracy i polityka personalna

Zobacz

Pedagogika resocjalizacyjna z terapią uzależnień

Zobacz

Przygotowanie pedagogiczne

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku