Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Studia podyplomowe Edukacja Gdynia

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Edukacja dla bezpieczeństwa (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (WSKS) (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość w szkole

Zobacz

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Zobacz

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

Zobacz

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

Zobacz

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zobacz

Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa

Zobacz

Technologie informacyjno-komunikacyjne z programowaniem w edukacji szkolnej

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku