Akademia Leona Koźmińskiego

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

03-301 Warszawa

ul. Jagiellońska 57/59

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Ekonomia
Cena za semestr od 4550zł od od od 4550zł
Finanse i rachunkowość
Cena za semestr od 4800zł od od od 4800zł
Prawo
Cena za semestr od od od 4250zł od
Prawo zatrudnienia
Cena za semestr od od od od 4 200zł
PRAWO I FINANSE - studia dwukierunkowe
Cena za semestr od od od 10950zł od
Psychologia w zarządzaniu
Cena za semestr od 4450zł od od od 4450zł
Socjologia biznesu i mediów - NOWY PROGRAM
Cena za semestr od 4150zł od od od 4150zł
Studia prawno-biznesowe na administracji
Cena za semestr od 3650zł od od od 3650zł
Zarządzanie
Cena za semestr od 5000zł od od od 5000zł
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
Cena za semestr od od od od 4450zł
Zarządzanie publiczne, e-administracja
Cena za semestr od od od od 3650zł
Zarządzanie w wirtualnym środowisku
Cena za semestr od od od od 5850zł
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa: perspektywa właścicielska
Cena za semestr od od od od 2150zł
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM >>>

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Prawo zatrudnienia - nowy kierunek w ALK!

Tu podaj tekst alternatywny


Innowacyjny program studiów jest ukierunkowany na przygotowanie zawodowe pracowników rozumiejących strategiczne znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, reagujących szybko na zmiany otoczenia prawno ekonomicznego, otwartych na potencjał nowoczesnych technologii, komunikatywnych, z wysoką etyką pracy.

Studia prawo zatrudnienia są oparte na połączeniu interdyscyplinarnej wiedzy z praktyką. Absolwenci prawa zatrudnienia w ALK będą przygotowani do pracy w zakresie kadr i płac w firmach z sektora prywatnego oraz w urzędach państwowych. Studia wyposażą ich w wiedzę i kwalifikacje praktyczne, a także przygotują do nabywania nowych umiejętności, niezbędnych zwłaszcza w obliczu częstych zmian prawa.

 

O Uczelni...


Wśród najlepszych uczelni ekonomicznych w Europie są dwie polskie: Akademia Leona Koźmińskiego (43. miejsce w rankingu) i Szkoła Główna Handlowa (71. miejsce). Ranking publikowany co roku przez „Financial Times” jest uznawany za ważny wskaźnik pozycji naukowej uczelni, pokazuje bowiem tylko 90 najlepszych wyższych szkół biznesu, a więc mniej niż 1 procent z ponad 10 tysięcy działających. Zwycięzcą tego zestawienia jest London Business School.

- Jesteśmy obecni w rankingach „Financial Times” od 2009 roku i cały czas utrzymujemy zbliżoną pozycję. To może być źródłem satysfakcji, bo jest to najwyższe miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej, ale dla stosunkowo młodej polskiej uczelni, jaką jesteśmy, to przede wszystkim ogromna szansa na wejście do globalnego świata nauki. I korzystamy z tych możliwości – mówi prof. Witold T. Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Uczelnia podpisała umowy o współpracy naukowej i o wymianie studentów z ponad 200 najlepszymi uczelniami na świecie. Prowadzi też wspólne studia z dziewięcioma uczelniami obecnymi w rankingu „FT”, w tym z ESCP Europe (8. miejsce) i Grenoble Ecole de Management (26.). Ich absolwenci uzyskują podwójne dyplomy. — Gdyby nie wysokie miejsce w rankingu „FT” i uzyskane przez ALK akredytacje międzynarodowe, nie mielibyśmy szans na wspólne studia z tymi uczelniami. A tak, to my możemy wybierać partnerów – mówi rektor ALK.

Dziennik „Financial Times” publikuje kilka rankingów cząstkowych w ciągu roku i na ich podstawie sporządza ranking uczelni europejskich. Składają się na niego wyniki z rankingu globalnego studiów stacjonarnych MBA, EMBA, studiów magisterskich z zarządzania oraz studiów dla menedżerów tzw. Executive Education. ALK występuje w dwóch z tych rankingów. Jej studia magisterskie z zarządzania zajmują 20. miejsce na świecie, z finansów i rachunkowości – 15. miejsce na świecie, a program EMBA – 74.
Powodem do szczególnej satysfakcji jest fakt, że w rankingu „FT” polska uczelnia zdystansowała kilka znanych i od lat wysoko cenionych ośrodków naukowych, jak np. Durham University czy szkół biznesu wyjątkowo zasobnych w środki finansowe, jak Państwowy Uniwersytet w St. Petersburgu.

W Akademii Leona Koźmińskiego studiuje 8000 studentów, z czego półtora tysiąca stanowią cudzoziemcy z ponad 60 krajów. Uczelnia jest najbardziej umiędzynarodowioną szkołą wyższą w Polsce według rankingu „Perspektyw”. Cudzoziemcy wybierają ją między innymi z powodu wysokiej pozycji w rankingu „FT” i posiadanych akredytacji: EQUIS, AACSB i AMBA.

 

Dlaczego ALK?

Prestiż

 • Najlepsza szkoła biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej wg "Financial Times"
 • Od 20 lat najlepsza niepubliczna szkoła wyższa w Polsce wg rankingu "Perspektyw"
 • ALK wśród TOP 3 uczelni ekonomicznych w Polsce
 • Lider Rankingów Kierunków Studiów "Perspektyw"
 • Alians strategiczny z najstarszą na świecie uczelnią biznesową ESCP Europe

 • Wysoka jakość kształcenia
 • Potrójna akredytacja (tzw. Triple Crown) przyznawana najlepszym na świecie uczelniom biznesowym: EQUIS, AMBA oraz AACSB, którą posiadają m.in. Harvard i Yale
 • Akredytacja CEEMAN - Central and East European Management Development Association
 • 4 wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej: dla kierunków: zarządzanie, prawo, administracja, finanse i rachunkowość
 • Program Masters in Management – 20. miejsce na świecie wg "Financial Times"
 • Program Finance and Accounting – 17. miejsce na świecie wg "Financial Times"

 • Wykształcenie cenione przez pracodawców
 • 1 miejsce we “Wprost” i „Rzeczpospolitej” uczelni niepublicznych najbardziej cenionych przez pracodawców w rankingu uczelni niepublicznych najbardziej cenionych przez pracodawców
 • Programy aktualizowane i dostosowywane do potrzeb rynku
 • Wysoki procent absolwentów prawa zdających z sukcesem na aplikacje prawnicze


 • Orientacja na biznes
 • Programy studiów realizowane we współpracy z pracodawcami
 • Praktyki i staże (w tym płatne) w firmach polskich i zagranicznych
 • Spotkania i konferencje praktyków biznesu
 • Wykładowcy posiadający doświadczenie w praktyce gospodarczej
 • Program akceleracyjny GrowPoint dla studentów i absolwentów

 • Pełnia praw akademickich
 • Uprawnienia doktorskie w pięciu dyscyplinach nauki: ekonomia, finanse, prawo, zarządzanie, socjologia
 • Uprawnienia habilitacyjne w trzech dyscyplinach nauki: zarządzanie, ekonomia i prawo
 • Liczne projekty badawcze

 • Umiędzynarodowienie
 • Najbardziej umiędzynarodowiona uczelnia w Polsce wg rankingu “Perspektyw”
 • Studia w języku angielskim na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim
 • Wykładowcy i studenci z ponad 75 krajów
 • Międzynarodowa wymiana studentów i kadry z 230 uczelniami na 6 kontynentach

 • Życie studenckie
 • 17 kół naukowych
 • Wycieczki edukacyjne
 • Wyjazdy integracyjne
 • Imprezy okolicznościowe
 • KOŹMINALIA - Dni Szkoły, Dni Sportu
 • 20 sekcji sportowych AZS, m.in. aerobic, piłka nożna, ergometr wioślarski, siatkówka

 •  

  Warunki studiowania

  Akademia Leona Koźmińskiego oferuje swoim studentom komfortowe i nowoczesne warunki do studiowania. Od początku swego istnienia uczelnia inwestuje we własną bazę lokalową. Obecnie dysponujemy nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, obejmującym kompleks 4 budynków (A,B,C,D) o łącznej powierzchni ok. 21 000 m2. Dzięki temu wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu – w budynkach własnych uczelni mieszczącej się przy ulicy Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie.

  Studenci mają do dyspozycji 6 auli, 64 sale wykładowe, w większości multimedialne.

  BIBLIOTEKA
  Dwupoziomowa biblioteka o powierzchni 1 600 m2 dysponuje otwartym dostępem do księgozbioru i stanowiskami komputerowymi oraz pomieszczeniami do pracy indywidualnej i zespołowej.

  Oddzielne pomieszczenia przewidziano na czytelnię czasopism, informatorium, wypożyczalnię i stanowiska komputerowe podłączone do Internetu, umożliwiające korzystanie ze światowych zbiorów piśmiennictwa ekonomicznego, dostępnych w wersji elektronicznej.

  Ta nowoczesna biblioteka umożliwia 200 osobom jednoczesne korzystanie z jej różnorodnych zbiorów. Zbiór biblioteczny liczy ponad 67 000 woluminów.

  PRACOWNIE KOMPUTEROWE
  Na terenie ALK znajduje się 6 laboratoriów komputerowych ze sprzętem najnowszej generacji. Pracownia komputerowa dostępna jest dla studentów przez 7 dni w tygodniu. Dla wszystkich studentów ALK dostępne jest darmowe oprogramowanie (m.in. systemy operacyjne, program antywirusowy).
  Na terenie całej uczelni można korzystać z bezprzewodowego Internetu (Wi-Fi).

  PRACOWNIE JĘZYKOWE
  Pracownie językowe są standardowo wyposażone w sprzęt audiowizualny (monitory plazmowe, projektory, telewizory, magnetowidy, magnetofony).

  SALA DO SYMULACJI ROZPRAW SĄDOWYCH
  Specjalnie z myślą o studentach Kolegium Prawa została zaprojektowana sala, w której studenci – wzorem renomowanych szkół prawa na świecie - uczestniczą w symulowanych rozprawach sądowych.

  SALE SPORTOWE
  Uczelnia jest właścicielem obiektów sportowych: 2 boisk, sali do sportów zespołowych, aerobiku i sportów walki oraz w pełni wyposażonej siłowni. W części sportowej budynku znajdują się szatnie i natryski.