Energetyka Odnawialna
Enologia
Filozofia i etyka w szkole
Fotografia
Gospodarka Nieruchomościami
Ilustracja i komiks z elementami Concept Art
Kadry i płace w prawie i praktyce
Kwalifikacje Pedagogiczne
Logistyka
Logopedia
Logopedia ogólna i kliniczna
Pedagogika specjalna - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Pedagogika specjalna - edukacja włączająca
Pedagogika Specjalna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Prawo i organizacja ochrony zdrowia
Prawo zatrudnienia i psychologia pracy
Projektowanie konstrukcji i Technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD-CAM
Rachunkowość i Finanse Podmiotów Gospodarujących
Terapia Pedagogiczna i Pedagogika Zdolności
Terapia Pedagogiczna z Arteterapią
Transport i Spedycja
Współczesne metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie w opiece zdrowotnej
Żywienie człowieka i dietoterapia
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Zielonej Górze

Opinie o uczelniach - lista uczelni w Zielonej Górze

Opinie o uczelniach - inne opinie w woj.