Która uczelnia publiczna w Zielonej Górze jest najlepsza?
 

Uczelnie państwowe-publiczne w Zielonej Górze

Nie ma ustalonych kryteriów oceny, które jednoznacznie określałyby, która z publicznych uczelni w Zielonej Górze cieszy się największym uznaniem.

Często wybór odpowiedniej uczelni zależy od indywidualnych preferencji co do kierunku studiów oraz różnic w podejściu do nauczania przez różnych wykładowców.

Warto również skonsultować się z aktualnymi studentami i zapoznać się z ich opiniami dostępnymi na stronach internetowych uczelni.

Według rankingu Perspektywy 2023, najlepszą uczelnią w Zielonej Górze został Uniwersytet Zielonogórski, który plasuje się na 48 miejscu ogólnopolskim.

Które kierunki studiów na uczelniach publicznych w Zielonej Górze są najbardziej popularne?
 

Każdego roku portal Uczelnie.pl przygotowuje ranking najpopularniejszych kierunków studiów.

Jakie są progi punktowe na uczelniach publicznych w Zielonej Górze?
 

Poniżej zestawienia publicznych uczelni w Zielonej Górze dostępne są informacje dotyczące minimalnych wymaganych progów punktowych dla różnych kierunków studiów, o ile te uczelnie uwzględniły takie kryteria w swoich procesach rekrutacyjnych.

Uniwersytet Zielonogórski (UZ) (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Galeria Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Galeria Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Galeria Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Galeria Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Galeria Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Galeria Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Galeria Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Galeria Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Galeria Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Galeria Uniwersytet Zielonogórski (UZ)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 12

Kierunki/Specjalizacje: 64

Opinie: 20

Uniwersytet Zielonogórski jest efektem połączenia Politechniki Zielonogórskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Powstał on w 2001 roku, a od 2017 roku posiada filię w Sulechowie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa). Uczelnia składa się z 12 wydziałów, a w swojej ofercie posiada blisko ponad 70 kierunków studiów. Studenci mają do wyboru: studia I oraz II stopnia, studia jednolite magisterskie, a także podyplomowe czy uzupełniające magisterskie. Prowadzone są również stacjonarne studia doktoranckie. 

Dodatkowo uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 dyscyplinach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w aż 17 dyscyplinach. Pomimo swojej krótkiej historii działania, Uniwersytet Zielonogórski cechuje się dużym potencjałem naukowym, co odzwierciedla liczba studiujących osób (10 tysięcy rocznie).