Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4135zł od od od 4135zł

Filologia Angielska Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4135zł od od od 4135zł

Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim

Cena za semestr od 4915zł od od od

Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim

Cena za semestr od 4915zł od od od

Filologia angielska z rozszerzonym językiem japońskim

Cena za semestr od 4915zł od od od

Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim

Cena za semestr od 4915zł od od od

Filologia norweska Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4915zł od od od

Filologia Szwedzka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4915zł od od od

Iberystyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4135zł od od od

International Business Management

Cena za semestr od 2030 euro od od od

Italianistyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4135zł od od od

Kultura współczesna

Cena za semestr od 4915zł od od od

Kulturoznawstwo: media i kultura cyfrowa

Cena za semestr od od od od 4915zł

Kulturoznawstwo: menedżer, agent, producent

Cena za semestr od od od od 4915zł

Management

Cena za semestr od od od od 2055 euro

Media and Society

Prawo

Cena za semestr od od od 4915zł od

Prawo dla magistrów i licencjatów

Cena za semestr od od od 4845zł od

Prawo w biznesie

Cena za semestr od 4135zł od od od

Psychologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 4915zł od od 4915zł od 4915zł

Psychologia dla magistrów i licencjatów

Cena za semestr od od od 4915zł od

Psychology in English Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2290 euro od od od 2290 euro

School of Ideas. Sztuka innowacji

Cena za semestr od 4805zł od od od

Skandynawistyka

Cena za semestr od 4135zł od od od 4135zł

Sociology in English

Cena za semestr od od od od 2055 euro

Studia Azjatyckie- Chiny i Azja Wschodnia

Cena za semestr od 4135zł od od od

Zarządzanie

Cena za semestr od 4915zł od od od 4915zł

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cena za semestr od od od od 4915zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

O nasUniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. Uczelnia oferuje praktyczne programy studiów z psychologii, prawa, zarządzania, socjologii, filologii, czy kulturoznawstwa dostosowane do wymagań zmiennego rynku pracy w pięciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Obecnie Uniwersytet SWPS kształci ponad 15 tys. studentów. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie, Wrocławiu i Sopocie), kulturoznawstwo, socjologia, prawo i literaturoznawstwo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo.

Tradycją Uczelni są cykle otwartych wydarzeń naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. Jako jeden z najlepszych ośrodków psychologicznych w kraju, Uniwersytet SWPS popularyzuje wiedzę realizując różne projekty takie jak np.: Strefa Psyche, Strefa Zarządzania, Strefa Młodzieży, Strefa Designu, Strefa Kultury i Strefa Praw.

 

Najlepsza uczelnia

Silną pozycję Uniwersytetu SWPS na rynku edukacyjnym podkreśla najważniejszy ranking uczelni w Polsce – ranking Perspektyw. W 2019 r. w tym zestawieniu Uniwersytet SWPS został uznany za jedną z najlepszych uczelni w kraju. Tę pozycję Uniwersytet SWPS zachowuje niezmiennie już od 2008 r

 

Psychologia na najwyższym poziomie

Wydział Psychologii w Warszawie posiada prestiżową kategorię MNiSW A+ w dziedzinie psychologii, która jest dowodem najwyższej jakości studiów na Uniwersytecie SWPS.

Wg rankingu Perspektyw 2019 r. nasza uczelnia jest jednym z najlepszych ośrodków psychologicznych – w zestawieniu kierunków psychologicznych uzyskała II miejsce.

 

Prawo w czołówce

Według rankingu Perspektyw 2019 r. Wydział Prawa wchodzi w skład pięciu najlepszych wydziałów prawa w Polsce, natomiast według Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita” z 2019 r. studia prawnicze zajęły 1. miejsce wśród wszystkich niepublicznych szkół wyższych.

W Uniwersytet SWPS wykładają wybitni specjaliści: twórcy i teoretycy prawa, sędziowie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, adwokaci oraz radcowie prawni.

 

Doktoraty i habilitacje

O najwyższej jakości studiów świadczy także liczba uprawnień doktorskich i habilitacyjnych. Uczelnia, która je posiada, jest liczącym się ośrodkiem naukowo-badawczym i kształci wysokiej klasy specjalistów. Uniwersytet SWPS nadaje stopień doktora aż w 5 dziedzinach: psychologii, nauki o kulturze i religii; nauki socjologiczne; nauki prawne; literaturoznawstwo.

Stopień doktora habilitowanego można w Uniwersytecie SWPS uzyskać w dziedzinie: psychologia; nauki o kulturze i religii oraz nauki prawne.
Uniwersytet SWPS posiada najwięcej uprawnień doktorskich i habilitacyjnych spośród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce.

 

Kandydaci na studia ufają nam

Wysokie miejsca rankingowe oraz najlepsze oceny najbardziej prestiżowych instytucji w Polsce, niekwestionowana jakość studiów i wybitna kadra naukowa sprawiły, że w 2018 r. Uniwersytet SWPS był najbardziej obleganą uczelnią niepubliczną w Polsce – wg danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Studia za granicą

Studia to wspaniały czas i wiele możliwości. Wcale nie musisz ich spędzać w jednym mieście i w jednym kraju. Uniwersytet SWPS realizuje projekty współpracy i wymiany akademickiej z uczelniami na całym świecie. Bierzemy udział w międzynarodowych projektach badawczych, sięgamy po najlepsze wzorce zagraniczne, opracowujemy partnerskie programy nauczania. Współtworzymy międzynarodowe konsorcjum Erasmus Mundus Global-MINDS oferujące 2-letni program studiów, którego absolwenci otrzymują dyplomy magistra co najmniej dwóch uczelni.

JAK TO ZROBIĆ?

To proste! Wystarczy, że ukończyłeś pierwszy semestr studiów i znasz język obcy. Możesz studiować na jednej ze 102 uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet SWPS podpisał umowy. Sam wybierasz, dokąd chcesz jechać.

 

Dlaczego Uniwersytet SWPS?

10 powodów, dla których warto studiować w Uniwersytecie SWPS
• Uniwersytet SWPS jest drugą najlepszą niepubliczną w kraju wg rankingu Perspektyw 2019 r.
• Uniwersytet SWPS jest najczęściej wybierana uczelnia przez kandydatów na studia w 2018 r. wg MNiSW
• Uniwersytet SWPS należy do najważniejszych ośrodków psychologicznych w Polsce z prestiżową kategorią A+
• Według rankingu Perspektyw 2019 r. Wydział Prawa wchodzi w skład pięciu najlepszych wydziałów prawa w Polsce. Natomiast według Rankingu Wydziałów Prawa dziennika „Rzeczpospolita” z 2019 r. studia prawnicze zajęły 1. miejsce wśród wszystkich niepublicznych szkół wyższych.
• Na Uniwersytecie SWPS wykładają najlepsi wykładowcy w Polsce: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Wojciech Burszta, prof. Dariusz Doliński, prof. Wiesław Godzic, prof. Jacek Sobczak, prof. Bogdan Wojciszke
• Uniwersytet SWPS odwiedzają wybitne osobistości świata nauki i mediów, np. prof. Robert Cialdini, prof. Zbigniew Lew-Starowicz, Jerzy Stuhr, prof. Philip Zimbardo, Jerzy Hausner, Jacek Santorski.
• Studia są nastawione na praktykę i współpracę z pracodawcami
• Działa tu Biuro Karier, które pomaga studentom znaleźć praktyki i staże
• W Uniwersytecie SWPS istnieje 79 kół naukowych, chór, Studencka Poradnia Prawna, działają tu także szkoła językowa, księgarnia, biblioteka
• Studenci mogą odbyć część studiów za granicą na jednej ze z 102 uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet SWPS podpisał umowy

"

 

Wydziały zamiejscowe

Uniwersytet SWPS posiada 4 wydziały zamiejscowe:
 • Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS z siedzibą w Katowicach, więcej...
 • Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS z siedzibą w Poznaniu, więcej...
 • Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS z siedzibą w Sopocie, więcej...
 • Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS z siedzibą we Wrocławiu, więcej...

 •  

  Kontakt

  03-815 Warszawa

  ul. Chodakowska 19/31

  tel.:

  22 517 96 11, 22 517 96 35