Reklama - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie (Publiczna)

palceholder

01-815 Warszawa

ul. Dewajtis 5

tel.:

22 561 88 00,
22 569 96 92,
22 569 96 94,
 22 569 68 32

video_library Ranking popularności kierunków 2023

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 26.93 Lekarski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
2 21.17 Psychologia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
3 9.83 Komunikacja medialno-kulturowa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
4 7.68 Stosunki i prawo międzynarodowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
5 7.51 Dziennikarstwo ogólne Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
6 5.88 Zarządzanie publiczne Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
7 5.75 Ekonomia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
8 5.53 Pielęgniarstwo Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
9 5.45 Archeologia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
10 5.43 Prawo Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
11 5.36 Informatyka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
12 5.23 Człowiek w cyberprzestrzeni Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
13 4.46 Socjologia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
14 4.34 Europeistyka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
15 4.32 Administracja Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
16 4.16 Kulturoznawstwo Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
17 3.98 Pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
18 3.95 Chemia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
19 3.4 Inżynieria środowiska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
20 3.3 Zarządzanie dziedzictwem kulturowym Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
21 3.3 Filologia włoska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
22 3.24 Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
23 3.1 Politologia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
24 3.08 Ochrona środowiska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
25 3.02 Historia sztuki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
26 2.98 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
27 2.97 Matematyka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
28 2.94 Filozofia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
29 2.83 Biologia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
30 2.77 Historia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
31 2.5 Fizyka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
32 2.44 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
33 2.4 Filologia polska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
34 2.34 Pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów uzdolnionych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
35 2.1 Filologia klasyczna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
36 1.9 Prawo kanoniczne spec. administracyjno-sądowa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
37 1.65 Ochrona dóbr kultury i środowiska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
38 1.52 Prawo kanoniczne specjalność kanoniczno-cywilna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
39 1.43 Muzeologia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
40 1.28 Chrześcijańska turystyka religijna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na UKSW w 2023 roku

1. Lekarski - ponad 26 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Kierunek studiów lekarski przygotowuje do zawodu lekarza, oferując kompleksową wiedzę z zakresu nauk medycznych i praktyczne umiejętności kliniczne. Program obejmuje przedmioty z anatomii, fizjologii, biochemii, farmakologii, patologii oraz różnych specjalności medycznych, takich jak chirurgia, pediatria czy ginekologia.

Studia łączą wykłady teoretyczne z zajęciami praktycznymi w szpitalach i innych placówkach zdrowotnych, co pozwala studentom zdobyć doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów. Po ukończeniu studiów konieczne jest zdanie egzaminu państwowego i odbycie stażu, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza.

Zobacz więcej: Lekarski na UKSW.

2. Psychologia - ponad 21 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: jednolite magisterskie

Kierunek studiów psychologia oferuje dogłębną wiedzę o procesach psychicznych i zachowaniach ludzkich. Program nauczania obejmuje psychologię ogólną, społeczną, kliniczną, rozwojową i neuropsychologię. Studenci uczą się metod badawczych, w tym technik obserwacyjnych, eksperymentalnych i statystycznych.

Zajęcia przygotowują do pracy w różnych sektorach, od edukacji i biznesu po opiekę zdrowotną. Psychologia kładzie nacisk na analizę wpływu środowiska i genetyki na zachowanie, umiejętności terapeutyczne i ocenę psychologiczną. Absolwenci mogą pracować jako psychologowie, badacze lub konsultanci.

Zobacz więcej: Psychologia na UKSW.

3. Komunikacja medialno-kulturowa - ponad 9 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I

Kierunek studiów Komunikacja medialno-kulturowa skupia się na analizie mediów, kultury i ich wzajemnych powiązań. Program łączy wiedzę z zakresu socjologii, kulturoznawstwa oraz nauk o komunikacji i mediach. Studenci uczą się, jak media wpływają na kształtowanie tożsamości, percepcje społeczne i zmiany kulturowe.

Zajęcia obejmują teorię mediów, analizę tekstu, strategie komunikacyjne i projektowanie treści multimedialnych. Kierunek przygotowuje do pracy w branży medialnej, reklamowej, public relations oraz w instytucjach kultury, skupiając na krytycznym i twórczym podejściu do mediów i kultury.

Zobacz więcej: Komunikacja medialno-kulturowa na UKSW.

4. Stosunki i prawo międzynarodowe - ponad 7 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Kierunek studiów stosunki i prawo międzynarodowe łączy wiedzę z zakresu prawa, politologii i stosunków międzynarodowych. Program nauczania oferuje dogłębne rozumienie systemów prawnych, organizacji międzynarodowych, polityki zagranicznej i globalnych problemów.

Studenci uczą się analizować traktaty, konwencje oraz zjawiska geopolityczne. Zajęcia obejmują prawo międzynarodowe publiczne, dyplomację, bezpieczeństwo międzynarodowe oraz ekonomię polityczną. Absolwenci są przygotowani do pracy w dyplomacji, organizacjach międzynarodowych czy sektorze publicznym, gdzie mogą wpływać na kształtowanie polityki międzynarodowej.

Zobacz więcej: Stosunki i prawo międzynarodowe na UKSW.

5. Dziennikarstwo ogólne - ponad 7 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Kierunek studiów Dziennikarstwo ogólne skupia się na przekazywaniu informacji i tworzeniu treści medialnych. Program nauczania obejmuje naukę o mediach, etyce dziennikarskiej, technikach pisania, reportażu oraz multimediach. Studenci zdobywają umiejętności w redagowaniu tekstów, przygotowywaniu materiałów audio i wideo oraz wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Zajęcia praktyczne i staże w redakcjach pozwalają na bezpośrednie doświadczenie w pracy dziennikarskiej. Kierunek przygotowuje do pracy w prasie, radiu, telewizji i online, kształcąc kompetentnych i etycznych dziennikarzy.

Zobacz więcej: Dziennikarstwo ogólne na UKSW.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie - Aktualności