Reklama - Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia (WSIiZ) w WarszawieUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie (Publiczna)

palceholder

01-815 Warszawa

ul. Dewajtis 5

tel.:

22 561 88 00,
22 569 96 92,
22 569 96 94,
 22 569 68 32

video_library Ranking popularności kierunków 2022

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni
1 15.05 Psychologia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
2 6.91 Ekonomia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
3 5.72 Stosunki i Prawo Międzynarodowe Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
4 4.23 Socjologia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
5 4.17 Prawo Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
6 4.17 Informatyka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
7 3.78 Administracja Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
8 3.34 Człowiek w Cyberprzestrzeni Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
9 3.28 Pielęgniarstwo Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
10 3.27 Inżynieria Środowiska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
11 3.2 Europeistyka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
12 3.06 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
13 2.75 Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
14 2.54 Politologia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
15 2.37 Biologia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
16 2.32 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – dziennikarstwo ogólne Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
17 2.25 Historia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
18 2.18 Archeologia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
19 2.16 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
20 2.13 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – komunikacja medialno-kulturowa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
21 2.13 Filologia klasyczna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
22 2.1 Ochrona dóbr kultury i środowiska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
23 2.09 Kulturoznawstwo Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
24 2.02 Ochrona środowiska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
25 1.97 Filologia włoska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
26 1.94 Filologia polska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
27 1.93 Chemia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
28 1.87 Pedagogika Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
29 1.8 Prawo Kanoniczne Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
30 1.78 Matematyka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
31 1.64 Historia sztuki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
32 1.51 Filozofia Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
33 1.5 Pedagogika specjalna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
34 1.49 Zarządzanie dziedzictwem kulturowym Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
35 1.49 Zarządzanie publiczne Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie
36 1.17 Fizyka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni mazowieckie