Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Warszawa Kierunek Ogrodnictwo - 1 uczelnia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

Studia I i II stopnia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

02-787 Warszawa

ul. Nowoursynowska 166

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 59 31 000, 22 59 31 021

fax.:

22 59 31 087

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Ogrodnictwo

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zobacz także

Akademia Leona Koźmińskiego

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Akademia Leona Koźmińskiego

03-301 Warszawa

ul. Jagiellońska 57/59

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 519 21 00, 22 519 21 70

fax.:

22 519 22 55

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (WSEIZ)

00-792 Warszawa

ul. Olszewska 12

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 825 80 34 w. 1, 22 825 80 35 w.1

fax.:

22 825 80 31

Uczelnie z kierunkiem ogrodnictwo w Warszawie

Jesteś dobry z chemii, biologii i geografii? Interesujesz się przyrodą i lubisz spędzać czas na świeżym powietrzu? Swoją przyszłość zawodową chcesz związać z ogrodnictwem? Sprawdź zatem koniecznie, które uczelnie w Warszawie prowadzą taki kierunek!Ogrodnictwo jest wyspecjalizowanym działem nauk rolniczych. Zajmuje się hodowlą oraz uprawą roślin sadowniczych, warzywnych, a także ozdobnych – zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. W polu zainteresowań ogrodnictwa znajduje się także architektura krajobrazu, a więc projektowanie, urządzanie oraz pielęgnowanie terenów zielonych.

Warto zaznaczyć, że ogrodnictwo – wbrew pozorom – wiąże się z wykonywaniem wielu obowiązków, które wymagają specjalistycznej wiedzy. Współcześni ogrodnicy projektują bowiem ogrody z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych, tworzą komputerowe wizualizacje ogrodów, wprowadzają także procesy automatyzujące wybrane prace ogrodnicze, planują uprawy roślin wymagających specyficznych warunków glebowych czy dozowania środków ochrony roślin.

Z uwagi na ten fakt, jako kandydat na studia ogrodnicze, musisz posiadać rzetelną wiedzę z zakresu geografii, chemii i biologii, ponieważ to te przedmioty stanowią podstawę ogrodnictwa. Oprócz dobrej znajomości przedmiotów przyrodniczych, równie pomocna okaże się z pewnością pasja ogrodnicza, gotowość do pracy na łonie natury, a także zainteresowanie ekologią.

Uczelnie w Warszawie, na których można studiować ogrodnictwo

Ogrodnictwo to jedna z dyscyplin naukowych w ramach dziedziny naukowej, jaką są nauki rolnicze. W Polsce jest tylko pięć uczelni wyższych, które w swoich strukturach posiadają wydziały ogrodnicze, i tylko kilka innych, publicznych oraz niepublicznych, na których prowadzone są studia ogrodnicze. Jedną z uczelni posiadających wydział ogrodniczy jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kierunek ogrodnictwo prowadzony jest tutaj w ramach Wydziału Ogrodnictwa. Są to studia I stopnia (inżynierskie), trwające 3,5 roku, oraz studia II stopnia (magisterskie), trwające 1,5 roku. Dostępne są jedynie w trybie stacjonarnym, a więc dziennie. Studia, jako że Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest uczelnią państwową, nie wiążą się z żadnymi opłatami (poza rekrutacyjną).

Dlaczego ogrodnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego?

Odpowiedź jest prosta – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest nowoczesnym uniwersytetem przyrodniczym, docenianym w polskich i zagranicznych rankingach. W Polsce zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o uczelnie rolnicze, jest także w ścisłej czołówce polskich szkół wyższych. Uczelnia składa się z 13 wydziałów, a w ofercie edukacyjnej znajduje się 37 kierunków studiów. Studiuje tutaj ponad 35 tysięcy żaków z całej Polski!

Uczelnię wyróżnia nowoczesny kampus o powierzchni ponad 70 hektarów, a także doskonałe zaplecze dydaktyczne. Warto dodać, że Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu jest istotnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym. Tu właśnie tu powstają na przykład nowe odmiany jabłek, melonów czy też dyni. Ostatnio wyhodowano także minikiwi.

Zasady kwalifikacji na studia ogrodnicze

Jak przebiega rekrutacja na ogrodnictwo? Na podstawie wyników z egzaminu dojrzałości z biologii albo chemii albo matematyki, przeliczanych na punkty zgodnie ze schematem:

zdjecie
Źródło: http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-i-stopnia/kwalifikacja-ndash-stacjonarne

Przedmioty wykładane na kierunku ogrodnictwo

Oto lista przedmiotów, które muszą zaliczyć w formie kolokwium lub egzaminu studenci ogrodnictwa:

•chemia,
•biochemia,
•botanika,
•fizjologia roślin,
•genetyka i hodowla roślin,
•ekologia i ochrona środowiska,
•statystyka i doświadczalnictwo,
•gleboznawstwo,
•mikrobiologia,
•biotechnologia roślin,
•biologia molekularna,
•ekologia i ochrona środowiska,
•uprawa roli i żywienie roślin,
•sadownictwo,
•warzywnictwo i rośliny zielarskie,
•rośliny ozdobne,
•ochrona roślin,
•ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej,
•nasiennictwo,
•szkółkarstwo,
•zagospodarowanie terenów zieleni,
•ogrodnictwo zrównoważone,
•kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody,
•współczesne trendy w ogrodnictwie
•i inne...

Autor: Justyna Bocheńska