Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Warszawa Kierunek Ogrodnictwo - 1 uczelnia

 Kierunki studiów w Warszawie 


Uczelnie z kierunkiem ogrodnictwo w Warszawie

Jesteś dobry z chemii, biologii i geografii? Interesujesz się przyrodą i lubisz spędzać czas na świeżym powietrzu? Swoją przyszłość zawodową chcesz związać z ogrodnictwem? Sprawdź zatem koniecznie, które uczelnie w Warszawie prowadzą taki kierunek!Ogrodnictwo jest wyspecjalizowanym działem nauk rolniczych. Zajmuje się hodowlą oraz uprawą roślin sadowniczych, warzywnych, a także ozdobnych – zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. W polu zainteresowań ogrodnictwa znajduje się także architektura krajobrazu, a więc projektowanie, urządzanie oraz pielęgnowanie terenów zielonych. Warto zaznaczyć, że ogrodnictwo – wbrew pozorom – wiąże się z wykonywaniem wielu obowiązków, które wymagają specjalistycznej wiedzy. Współcześni ogrodnicy projektują bowiem ogrody z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych, tworzą komputerowe wizualizacje ogrodów, wprowadzają także procesy automatyzujące wybrane prace ogrodnicze, planują uprawy roślin wymagających specyficznych warunków glebowych czy dozowania środków ochrony roślin. Z uwagi na ten fakt, jako kandydat na studia ogrodnicze, musisz posiadać rzetelną wiedzę z zakresu geografii, chemii i biologii, ponieważ to te przedmioty stanowią podstawę ogrodnictwa. Oprócz dobrej znajomości przedmiotów przyrodniczych, równie pomocna okaże się z pewnością pasja ogrodnicza, gotowość do pracy na łonie natury, a także zainteresowanie ekologią.Uczelnie w Warszawie, na których można studiować ogrodnictwoOgrodnictwo to jedna z dyscyplin naukowych w ramach dziedziny naukowej, jaką są nauki rolnicze. W Polsce jest tylko pięć uczelni wyższych, które w swoich strukturach posiadają wydziały ogrodnicze, i tylko kilka innych, publicznych oraz niepublicznych, na których prowadzone są studia ogrodnicze. Jedną z uczelni posiadających wydział ogrodniczy jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kierunek ogrodnictwo prowadzony jest tutaj w ramach Wydziału Ogrodnictwa. Są to studia I stopnia (inżynierskie), trwające 3,5 roku, oraz studia II stopnia (magisterskie), trwające 1,5 roku. Dostępne są jedynie w trybie stacjonarnym, a więc dziennie. Studia, jako że Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest uczelnią państwową, nie wiążą się z żadnymi opłatami (poza rekrutacyjną).Dlaczego ogrodnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego?Odpowiedź jest prosta – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest nowoczesnym uniwersytetem przyrodniczym, docenianym w polskich i zagranicznych rankingach. W Polsce zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o uczelnie rolnicze, jest także w ścisłej czołówce polskich szkół wyższych. Uczelnia składa się z 13 wydziałów, a w ofercie edukacyjnej znajduje się 37 kierunków studiów. Studiuje tutaj ponad 35 tysięcy żaków z całej Polski!Uczelnię wyróżnia nowoczesny kampus o powierzchni ponad 70 hektarów, a także doskonałe zaplecze dydaktyczne. Warto dodać, że Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu jest istotnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym. Tu właśnie tu powstają na przykład nowe odmiany jabłek, melonów czy też dyni. Ostatnio wyhodowano także minikiwi. Zasady kwalifikacji na studia ogrodniczeJak przebiega rekrutacja na ogrodnictwo? Na podstawie wyników z egzaminu dojrzałości z biologii albo chemii albo matematyki, przeliczanych na punkty zgodnie ze schematem:zdjecieŹródło: http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-i-stopnia/kwalifikacja-ndash-stacjonarnePrzedmioty wykładane na kierunku ogrodnictwoOto lista przedmiotów, które muszą zaliczyć w formie kolokwium lub egzaminu studenci ogrodnictwa:•chemia, •biochemia, •botanika, •fizjologia roślin, •genetyka i hodowla roślin, •ekologia i ochrona środowiska, •statystyka i doświadczalnictwo, •gleboznawstwo, •mikrobiologia, •biotechnologia roślin, •biologia molekularna, •ekologia i ochrona środowiska, •uprawa roli i żywienie roślin, •sadownictwo, •warzywnictwo i rośliny zielarskie, •rośliny ozdobne, •ochrona roślin, •ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, •nasiennictwo, •szkółkarstwo, •zagospodarowanie terenów zieleni, •ogrodnictwo zrównoważone, •kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody, •współczesne trendy w ogrodnictwie•i inne...Autor: Justyna Bocheńska

Zobacz uczelnie na mapie w Warszawie