Która uczelnia niepubliczna w Rzeszowie jest najlepsza?
 

Uczelnie niepubliczne
 

Nie ma jednolitych kryteriów pozwalających jednoznacznie stwierdzić, która z rzeszowskich uczelni prywatnych jest najlepsza.

Decyzja o wyborze odpowiedniej uczelni zależy od wybranego kierunku studiów, ponieważ różni wykładowcy, prezentujący różny poziom nauczania, prowadzą różne specjalności.

Przy podejmowaniu decyzji warto także brać pod uwagę opinie aktualnych studentów, które można znaleźć na tej stronie w opisach poszczególnych uczelni.

W Rzeszowie funkcjonują trzy znaczące uczelnie niepubliczne, z których każda ma swoje unikatowe zalety a jedną z nich jest Collegium Humanum z filią w Rzeszowie.
 

Które kierunki studiów na uczelniach niepublicznych w Rzeszowie są najbardziej popularne?
 

Strona internetowa Uczelnie.pl każdego roku opracowuje ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Rzeszowie.
 

Jakie są progi punktowe na uczelniach niepublicznych w Rzeszowie?
 

Dla wymienionych niżej niepublicznych uczelni w Rzeszowie dołączono dane o progach punktowych, pod warunkiem, że uczelnia te progi stosuje w swoich zasadach przyjęć.

Collegium Humanum - Filia w Rzeszowie (Niepubliczna)

Galeria Collegium Humanum - Filia w Rzeszowie
Galeria Collegium Humanum - Filia w Rzeszowie
Galeria Collegium Humanum - Filia w Rzeszowie
Galeria Collegium Humanum - Filia w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 7

Collegium Humanum - Filia w Rzeszowie wystartowała w roku 2019 i umożliwiła kandydatom na studia naukę na wielu interesujących kierunków. Na szczególną uwagę zasługuje kierunek Psychologia oraz Pedagogika, których do tej pory brakowało w stolicy Podkarpacia. Uczelnia stawia w głównej mierze na dostosowanie do potrzeb młodych osób i proponuje kierunki na licznych, ciekawych specjalnościach. 

Collegium Humanum wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób z województwa Podkarpackiego i oferuje zupełnie nowy poziom nauczania. Sprawia, że zdobycie wykształcenia wyższego może być niezwykle komfortowe i przebiegać bardzo sprawnie. W ramach uczelni działa również Klub Uczelniany AZS Collegium Humanum, który pozwala na rozwijanie kompetencji sportowych. Kompleksowy program przygotowany przez uczelnię to jej największe zalety.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa (Niepubliczna)

Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 5

Opinie: 18

Najstarsza z uczelni niepublicznych na Podkarpaciu to WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Istnieje już od około 25 lat i kształci co roku szeregi studentów. Kadra naukowa na uczelni to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. WSPiA to kampus w samym sercu Rzeszowa, gdzie studenci mają zapewnione doskonałe warunki do nauki. To również Podkarpackie Centrum Kryminalistyki z symulatorem tzw. Sceny zbrodni. Na uczelni wprowadzono nowoczesny sposób zaliczania przedmiotów. To także nowatorski i niezwykle rozbudowany system kształcenia w całym kraju. 

System kształcenia studentów to cztery powiązane ze sobą segmenty, czyli EDR-edukator, SBS-step by step, Mix edukacyjny oraz DKP, czyli Droga kształcenia praktycznego. WSPiA wprowadziła rewolucyjną metodę zarówno przekazywania, jak i sprawdzania wiedzy. Ponieważ wprowadzone zostały przez uczelnie podziały przedmiotów na różne kategorie, również przedmioty przewodnie podzielono na kilka części, zachowując jednak liczbę wymaganych godzin.


Uczelnie niepubliczne (prywatne) Rzeszów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowieWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest jedną z największych niepublicznych uczelni wyższych na Podkarpaciu. Powołana została w 1996 roku. Obecnie znajduje się w czołówce polskich uczelni niepublicznych. WSIiZ należy do nielicznego grona uczelni o klasie międzynarodowej. Studia każdego roku podejmuje 7 tysięcy osób, z czego 2 tysiące stanowią obcokrajowcy, m. in. z Ukrainy, Nigerii, Iranu, Chin, Indii, Bangladeszu, czy też z Malezji. Uczelnia wchodzi w skład konsorcjum, do którego należy również Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Jest to jedno z pionierskich przedsięwzięć w skali Polski. Pokazuje ono efektywną drogę konsolidacji niepublicznego szkolnictwa wyższego. Jednym w głównych celi Konsorcjum jest wspólna praca nad jakością procesu kształcenia, a tym samym prowadzenie wspólnych badań na rzecz środowiska gospodarczego oraz nauki. W przeciągu niepełnych 4 lat funkcjonowania Konsorcjum wprowadzono w uczelniach partnerskich jednolity, zintegrowany system zarządzania „Uczelnia.XP”, który wykorzystuje najnowsze osiągnięcia branży IT, wspomaga proces zarządzania uczelniami, jak również obsługuje szeroko pojęty tok studiów. rodzaju wsparcie finansowe. Uczelnia z pełnym powodzeniem prowadzi badania naukowe zarówno w obszarze nauk ścisłych, jak i nauk społecznych, przyrodniczych i medycznych. Posiada także bogatą sieć współpracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Główną misją uczelni jest kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa i gospodarki, a tym samym wiedzy potrzebnej do tworzenia nowych wartości ekonomicznych, społecznych i kulturowych.WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedną z najstarszych niepubliczna szkoła wyższa na Podkarpaciu. Została założona w 1995 roku. Uczelnia ta jako jedna z 5 niepublicznych uczelni w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Dzięki temu WSPIA ma status uczelni akademickiej, a tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Każdego roku akademickiego kształci się 5 tysięcy studentów. Uczelnia, jako jedna z nielicznych w Polsce posiada uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „prawo” oraz nadawania tytułu „magistra prawa”. Od kilku lat realizowany jest nowatorski program „System Kształcenia Praktycznego” dla studentów: administracji, zarządzania, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz prawa. Jest on ciągle unowocześniany i rozwijany tak, aby w jak najlepszym stopniu odpowiadał wymogom rynku pracy i pracodawców oraz potrzebom studentów. System ten pozwoli na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu, gdyż oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej, daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych, które przez przyszłych pracodawców są wysoko cenione na rynku pracy. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowana kadrę naukową. Wśród nich można znaleźć wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy, m.in.: prof. dr hab. Ludwik Żukowski, prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll, dr Andrzej Kisielewicz. Zapewnią oni każdemu studentowi wysoki poziom kształcenia.