WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Galeria WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Wydziały/Kierunki: 3

Kierunki/Specjalizacje: 25

Opinie: 18

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ) ( zobacz więcej )

35-225 Rzeszów

ul. Sucharskiego 2

tel.:

17 866 11 11

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl

wsiz@wsiz.rzeszow.pl


Uczelnie niepubliczne (prywatne) Rzeszów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest jedną z największych niepublicznych uczelni wyższych na Podkarpaciu. Powołana została w 1996 roku. Obecnie znajduje się w czołówce polskich uczelni niepublicznych. WSIiZ należy do nielicznego grona uczelni o klasie międzynarodowej. Studia każdego roku podejmuje 7 tysięcy osób, z czego 2 tysiące stanowią obcokrajowcy, m. in. z Ukrainy, Nigerii, Iranu, Chin, Indii, Bangladeszu, czy też z Malezji. Uczelnia wchodzi w skład konsorcjum, do którego należy również Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Jest to jedno z pionierskich przedsięwzięć w skali Polski. Pokazuje ono efektywną drogę konsolidacji niepublicznego szkolnictwa wyższego. Jednym w głównych celi Konsorcjum jest wspólna praca nad jakością procesu kształcenia, a tym samym prowadzenie wspólnych badań na rzecz środowiska gospodarczego oraz nauki. W przeciągu niepełnych 4 lat funkcjonowania Konsorcjum wprowadzono w uczelniach partnerskich jednolity, zintegrowany system zarządzania „Uczelnia.XP”, który wykorzystuje najnowsze osiągnięcia branży IT, wspomaga proces zarządzania uczelniami, jak również obsługuje szeroko pojęty tok studiów. rodzaju wsparcie finansowe.

Uczelnia z pełnym powodzeniem prowadzi badania naukowe zarówno w obszarze nauk ścisłych, jak i nauk społecznych, przyrodniczych i medycznych. Posiada także bogatą sieć współpracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Główną misją uczelni jest kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa i gospodarki, a tym samym wiedzy potrzebnej do tworzenia nowych wartości ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

WSPIA Rzeszowska Szkoła WyższaWSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedną z najstarszych niepubliczna szkoła wyższa na Podkarpaciu. Została założona w 1995 roku. Uczelnia ta jako jedna z 5 niepublicznych uczelni w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Dzięki temu WSPIA ma status uczelni akademickiej, a tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Każdego roku akademickiego kształci się 5 tysięcy studentów. Uczelnia, jako jedna z nielicznych w Polsce posiada uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „prawo” oraz nadawania tytułu „magistra prawa”. Od kilku lat realizowany jest nowatorski program „System Kształcenia Praktycznego” dla studentów: administracji, zarządzania, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz prawa. Jest on ciągle unowocześniany i rozwijany tak, aby w jak najlepszym stopniu odpowiadał wymogom rynku pracy i pracodawców oraz potrzebom studentów.

System ten pozwoli na lepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do wykonywania wyuczonego zawodu, gdyż oprócz wiedzy ogólnej i specjalistycznej, daje możliwość uzyskania konkretnych umiejętności praktycznych, które przez przyszłych pracodawców są wysoko cenione na rynku pracy. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowana kadrę naukową. Wśród nich można znaleźć wybitne autorytety naukowe oraz doświadczeni praktycy, m.in.: prof. dr hab. Ludwik Żukowski, prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll, dr Andrzej Kisielewicz. Zapewnią oni każdemu studentowi wysoki poziom kształcenia.