Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

» ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE Zobacz wiecej

    - Administracja spec. Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

    - Administracja spec. Administracja celna i skarbowa

    - Administracja spec. Administracja publiczna

    - Administracja spec. Administrowanie firmą

    - Administracja spec. E-administracja

    - Administracja spec. Finanse i rachunkowość

    - Administracja spec. Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja

    - Administracja spec. Stosunki międzynarodowe

    - Administracja spec. Zarządzanie transportem – spedycją – logistyką

    - Administracja spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi

    - Zarządzanie spec. Zarządzanie finansami

    - Zarządzanie spec. Zarządzanie turystyką

    - Zarządzanie spec. Zarządzanie w biznesie

    - Zarządzanie spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zasady rekrutacji

Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunki „administracja//zarządzanie” odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc.

 

Kontakt

35-310 Rzeszów

ul. Cegielniana 14

tel.:

17 867 04 80-81, 17 867 04 08