Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu (Publiczna)

Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Galeria Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 11

Opinie: 3

ANS w Raciborzu (Akademia Nauk Stosowanych) to dawna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, założona w 2001 roku. Prowadzi ona kształcenie na kierunkach studiów licencjackich, również inżynierskich, magisterskich, a także specjalistycznych studiach podyplomowych. ANS obejmuje 7 Instytutów: Techniki, Neofilologii, Studiów Społecznych, Studiów Edukacyjnych, Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz Architektury.

Dodatkowo przy uczelni działa również Studium Języków Obcych. Baza edukacyjna jest równie atrakcyjna dla studentów. Uwzględnia ona m.in. nowoczesne sale multimedialne, a dla studentów pielęgniarstwa przeznaczone jest specjalne centrum symultaniczne. Osoby studiujące na ANS mogą zapisać się do, np. Akademickiego Związku Sportowego, a także brać udział w międzynarodowej wymianie studentów dzięki chociażby programowi Erasmus+.