Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w Opolu

45-372 Opole

ul. Kośnego 72

tel.:

77 401 94 44, 77 401 94 01

ikonka email do uczelni

www.wsb.pl/opole

opole@wsb.wroclaw.pl

Administracja i bezpieczństwo wewnętrzne - studia licencjackie
Finanse i Rachunkowość - studia licencjackie
Inżynieria Zarządzania - studia inżynierskie
Logistyka inżynierska - studia inżynierskie
Pedagogika - studia licencjackie
Pedagogika - studia magisterskie
Pedagogika - studia magisterskie z podyplomowymi
Prawo w biznesie - studia licencjackie
Zarządzanie - studia licencjackie
Zarządzanie - studia magisterskie
Zarządzanie - studia magisterskie on-line
Zarządzanie - studia magisterskie z podyplomowymi
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni opolskie

Połączenie nie mogło zostać utworzone.
SQLSTATE[HYT00]: [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server]Login timeout expired