Reklama - Wyższa Szkoła Prawa (WSP) we WrocławiuUniwersytet WSB Merito w Opolu(Niepublliczna)

palceholder

45-372 Opole

ul. Augustyna Kośnego 72

tel.:

77 401 94 44,
77 401 94 01/02/03,
539 670 648,
539 670 650,
698 932 970

Administracja i bezpieczństwo wewnętrzne - studia licencjackie
Finanse i Rachunkowość - studia licencjackie
Inżynieria Zarządzania - studia inżynierskie
Logistyka inżynierska - studia inżynierskie
Pedagogika - studia licencjackie
Pedagogika - studia magisterskie
Pedagogika - studia magisterskie z podyplomowymi
Prawo w biznesie - studia licencjackie
Zarządzanie - studia licencjackie
Zarządzanie - studia magisterskie
Zarządzanie - studia magisterskie on-line
Zarządzanie - studia magisterskie z podyplomowymi

Opis Uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – Wydział Ekonomiczny w Opolu

Niepubliczna szkoła wyższa o charakterze ekonomiczno-biznesowym, powstała we Wrocławiu w 1998r. Wyższe Szkoły Bankowe – to największa w kraju grupa prywatnych uczelni profilowych. Rozwój szkoły pozwolił wprowadzać innowacyjne metody nauczania, autorski program edukacyjny oraz systematyczne poszerzanie wachlarza dostępnych kierunków. Wrocławska uczelnia otworzyła kilka Wydziałów Zamiejscowych, między innymi Wydział Ekonomiczny w Opolu, będący integralną częścią wrocławskiej Wyższej Szkoły Bankowej.

Oprócz doskonale przygotowanej kadry naukowo-akademickiej i rozbudowanych zajęć praktycznych, studenci mają okazję spotykać się z ekspertami wykładanych dziedzin i gośćmi specjalnymi zapraszanymi na zajęcia. Doskonała infrastruktura dydaktyczna uczelni i nowoczesne laboratoria pozwalają efektywnie wykorzystywać zdobyte przez studentów umiejętności.

Placówka w sposób elastyczny potrafi dostosować się do osób pracujących umożliwiając im podjęcie studiów wyższych bez konieczności przerywania pracy zawodowej. Uczelnia zachęca do wybrania jednego z kierunków studiów I-ego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, lub inżyniera, studiów magisterskich uzupełniających lub jednolitych 5-letnichstudiów magisterskich. Bardzo popularne są też kierunki studiów podyplomowych, menadżerskie studia MBA oraz liczne kursy i szkolenia kwalifikacyjne.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

STUDIUJ! Pedagogikę w PWSZ WAŁBRZYCH
SWPS | Wrocław
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni opolskie