Uniwersytet WSB Merito w Opolu(Niepublliczna)

palceholder

45-372 Opole

ul. Augustyna Kośnego 72

tel.:

77 401 94 44,
77 401 94 01/02/03,
539 670 648,
539 670 650,
698 932 970

Uczelnie z ludzką twarzą – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Wywiad z dr Katarzyną Mizerą, Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Lokalizacja: ul. Kośnego 72, 45-372 Opole

Od ilu lat WSB kształci studentów w Opolu?

W roku 2007 przeprowadziliśmy jako WSB w Opolu pierwsze zajęcia z ekonomii. Odpowiadając więc na pytanie – rozpoczynamy już 12 rok, kiedy kandydaci mogą wybrać właśnie naszą uczelnię.  Trzeba dodać, że Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu jest Wydziałem Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – dzięki temu, kończąc studia w Opolu uzyskuje się dyplom wrocławskiej uczelni. To praktyczne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas zarówno na dojazdy, jak i sen – co jak wiemy, dla każdego studenta jest niezwykle ważną „walutą”.

Czy wśród tegorocznej oferty kierunków studiów WSB w Opolu są jakieś nowości?

Oczywiście. Każdego roku poddajemy ofertę kierunków i specjalności wnikliwej analizie. Wspólnie z kadrą wykładowców-praktyków oraz partnerami biznesowymi kierunków, staramy się opracowywać zakres merytoryczny studiów w taki sposób, by był jak najbardziej zbliżony do wyzwań i wymogów rynku pracy. Dzięki tej współpracy, nowości w naszej ofercie to nie kwestia losowego doboru, a wynik analizy sytuacji zatrudnienia i zapotrzebowania na konkretnych specjalistów w naszym regionie.

W roku akademickim 2018/2019 zaproponowaliśmy kandydatom m.in. studia magisterskie w formule on-line, wiedząc że pogodzenie tradycyjnych studiów z pracą zawodową lub obowiązkami rodzinnymi nierzadko uniemożliwia naukę. Odpowiadając na zmiany
w otoczeniu prawnym, kandydatom na studia podyplomowe zaproponowaliśmy m.in. studia nadające kwalifikacje do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. Spośród 18 nowości na studiach podyplomowych, jako osoba dbająca o zdrowe odżywianie, osobiście wskazałabym również psychodietetykę – łączącą naukowe osiągnięcia dietetyki i psychologii.

Wszystkie kierunki i specjalności studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich
i podyplomowych, które można wybrać w WSB w Opolu, opisane są szczegółowo na naszej stronie internetowej, do odwiedzania której zachęcam. Jej adres to: www.wsb.pl/opole

Ilu studentów zaczęło naukę w WSB w Opolu w tym roku akademickim?

W roku akademickim 2018/2019 studia w WSB w Opolu rozpoczęło niemal 1400 osób –
na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych.

Dodam, że wyniki opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o wynikach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 pokazują, że Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, wraz z Wydziałem Ekonomicznym w Opolu, to najczęstszy wybór kandydatów, którzy rozpoczynają studia na uczelniach niepublicznych na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Dane MNiSW wskazują również, że Wyższe Szkoły Bankowe – a przypomnę, że jest ich dziewięć – po raz kolejny zajęły czołowe miejsca w zestawieniu najczęściej wybieranych uczelni
na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich. W tym roku na ten typ studiów w WSB zdecydowały się ponad 23 tysiące kandydatów.


WSB w Opolu to uczelnia prywatna. Czy w związku z tym Państwa studenci nie tracą na warunkach studiowania w porównaniu z koleżankami i kolegami
z uczelni publicznych
?

Moim zdaniem, w tego typu porównaniach warunków nasi studenci nie tyle tracą, co nawet zyskują. Przede wszystkim studiują w przyjaznych warunkach, bowiem plany zajęć i zjazdów układamy w taki sposób by zniwelować tzw. okienka a same zajęcia grupować w tematyczne bloki. Dzięki czemu nawet studiując w trybie dziennym, nasi studenci mają czas, by podjąć
w tygodniu pracę. Dodatkowo, w uczelnianym Biurze Karier mogą skorzystać ze wsparcia
na różnych etapach poszukiwania pracy.

Studiując i pracując, uczą się samodzielności i planowania wydatków – bowiem w WSB studenci sami decydują w jaki sposób chcą opłacać czesne. Nasz system opłat jest w pełni transparentny.

Warto podkreślić, że wiele spraw uczelnianych nasi studenci mogą załatwić zdalnie – dzięki systemowi extranet mają stały kontakt z WSB, zaś rozwiązania takie jak elektroniczny indeks po prostu ułatwiają studiowanie. To pomaga dodatkowo zaoszczędzić czas.

Wreszcie stypendia, z których nasi studenci mogą korzystać na takich samych warunkach
jak studenci uczelni publicznych. Co więcej, WSB ma dla swoich studentów zniżki i stypendia fundowane ze środków własnych.

Uczestniczymy także w programie Erasmus. WSB we Wrocławiu, której jesteśmy Wydziałem, ma podpisanych  50 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy. Dzięki temu nasi studenci mogą realizować studia za granicą i praktyki przez okres od 2 miesięcy do nawet jednego roku akademickiego, w takich państwach jak: Belgia, Czechy,  Chorwacja, Dania, Francja, Finlandia, Grecja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Turcja, Węgry, Włochy, Hiszpania, Holandia.

Gdyby miała Pani wymienić 3 korzyści studiów w WSB w Opolu dla kandydata, który wybór studiów ma jeszcze przed sobą – to jakie by Pani wskazała?

Po pierwsze – w WSB kształcimy praktycznie. Co oznacza, że w nasi studenci zdobywają nie tylko merytoryczną wiedzę, ale także umieją z niej skorzystać w rzeczywistych warunkach. Wszystko dzięki naszej kadrze dydaktyków, wśród których znaczna większość ma wieloletnie doświadczenie praktycznej pracy w obszarze prowadzonych zajęć i wykładów. To również znaczące wsparcie otoczenia biznesowego i naszych partnerów, którzy tworzą Rady Biznesu przy kierunkach studiów – opiniując programy i proponując rozwiązania odpowiednie dla wymogów rynku pracy. Wreszcie, możliwość bezpłatnego udziału studentów w konferencjach, seminariach i dodatkowych szkoleniach organizowanych na terenie uczelni, a także wizyty studyjne do przedsiębiorstw i instytucji współpracujących z uczelnią.

Po drugie – przyjazne podejście przez cały tok studiów. W WSB rozumiemy, że studenci potrzebują czasu na naukę, pracę i życie prywatne. To powoduje, że plan zajęć układamy zawsze w taki sposób, by mieli taką możliwość. Co więcej, działy obsługowe otwarte są
w godzinach gwarantujących, że zarówno w tygodniu, jak i weekendy studenci mogą korzystać z ich wsparcia. Przede wszystkim jednak, kontakt w bardzo wielu uczelnianych sprawach możliwy jest zdalnie – za pomocą uczelnianych maili, systemu extranet, elektronicznemu indeksowi – dzięki czemu student nie musi w każdej sprawie pojawiać się uczelni osobiście.

Po trzecie – faktyczne wsparcie uczelnianego Biura Karier. Nasi specjaliści nie zajmują się jedynie organizowaniem oraz rozliczaniem obowiązkowych praktyk. Każdy z nich rzeczywiście służy studentom wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego, tworzenia CV, przygotowania do pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki współpracy z partnerami biznesowymi w regionie, pomaga również zorganizować staże zawodowe. Biuro Karier prowadzi także dla naszych studentów liczne szkolenia z narzędzi dla biznesu oraz kompetencji miękkich, tak ważnych na współczesnym rynku pracy.

logo youtube

Filmy - Uniwersytet WSB Merito w Opolu

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Wyższa Szkoła Biznesu w Opolu powstała ponad 12 lat temu i obecnie działa jako Wydział Zamiejscowy WSB we Wrocławiu. Kiedy w 2007 roku poprowadzono pierwsze wykłady z ekonomii nikt nie spodziewał się, że uczelnia wykształci prawie 3000 studentów i absolwentów. O historii i początkach funkcjonowania szkoły wyższej opowiada jej dziekan, dr. Katarzyna Mizera.  W chwili obecnej można kształcić się na 8 kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia, kilkudziesięciu kierunkach studiów podyplomowych, a także elitarnych MBA. Absolwenci podkreślają, że uczelnia dała im solidne podstawy i wiedzę teoretyczną, którą na co dzień wykorzystują w swojej pracy zawodowej. 


Inne wywiady

Wywiad z z mgr Patrycją Marciniak

Czy warto kontynuować kształcenie na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia? Czy Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to dobre miejsce do studiowania? Jakie umiejętności nabędziesz w czasie kształcenia na studiach II stopnia? Na te...

Wywiad z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia Pauliną Hińczą

Z Absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, właścicielką dwóch salonów kosmetycznych w Warszawie, i Szkoleniowcem Panią Pauliną Hińczą rozmawiamy na temat jej drogi kształcenia i pracy zawodowej. Co daje jej największą satysfakcję? Jakie trudn...

Wywiad z ks. prof. AKW dr. hab. Piotrem Aszykiem, Rektorem AKW - Collegium Bobolanum w Warszawie

Od przyszłego roku akademickiego będzie można studiować w Collegium Bobolanum psychologię. Widać, że uczelnia się rozwija, ale skąd pomysł na akurat ten kierunek? Z zainteresowania rzeczywistością. Widzimy, jak wiele ludzi w Polsce potrzebuje pomo...

Wywiad z Jackiem Sysakiem

„… jeden z profesorów, na naszych pierwszych zajęciach zapytał nas, po co tu jesteśmy. Przechodził od jednego rzędu ławek do drugiego. Jako jeden z nielicznych spośród ponad 100 osób odpowiedziałem spontanicznie, że chcę uczyć ludzi. Zatrzymał się i...

Wywiad z Hilarym

Hilary jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Czas studiów był dla niego bardzo intensywny. Studiował na trzech kierunkach i równocześnie dwóch uczelniach. Działał jako samorządowiec, a swoje umiejętności praktyczne wzbogacał zagadn...

Wywiad z prof. WSZiB dr Magdaleną Mazik-Gorzelańczyk

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów? WSZiB w Poznaniu to najstarsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce, działa nieprzerwanie od 1992 roku. W tym czasie ukończyło ją prawie 40 tysięcy absolwentów. - Ile jest wydziałów / kierunków i...