Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Galeria Politechnika Lubelska (PL)
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

video_library Ranking popularności kierunków

# l.k/m Wydział / Kierunek Nazwa uczelni

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na PL w Lublinie w 2022 roku

1. Finanse i Rachunkowość - 7 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I i II stopnia

Finanse i rachunkowość to bardzo popularny i przyszłościowy kierunek kształcenia. Studenci uczą się podstaw rachunkowości, prawa, a także przyswajają zagadnienia związane z ekonomią.

Nabyta wiedza pozwala kompleksowo analizować oraz diagnozować różnego rodzaju zjawiska gospodarcze. Absolwent kierunku potrafi planować, samodzielnie prowadzić księgowość dla własnej firmy, a także pracować w działach rachunkowości w innych przedsiębiorstwach

Zobacz więcej: Finanse i rachunkowość na PL w Lublinie.

 

2. Zarządzanie - 7 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I i II stopnia

Na kierunku, jakim jest Zarządzanie, student zdobywa wiedzę z następujących zakresów: analityka, zarządzanie procesami, a także zasobami ludzkimi oraz ogólne pojęcia związane z szeroko pojętym zarządzaniem.

Absolwenci Zarządzania są przygotowani do pracy w charakterze kierownika projektów, pracownika działu HR, managera w konkretnej firmie. Studenci przyswajają również umiejętności praktyczne takie jak ocena rentowności, przeprowadzanie audytów w przedsiębiorstwach czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej od A do Z

Zobacz więcej: Zarządzanie na PL w Lublinie.

 

3. Marketing i komunikacja rynkowa - 5 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia

Kierunek Marketing i komunikacja cechuje się innowacyjnym podejściem do współczesnego rynku pracy. Pomimo braku specjalności, daje on szerokie możliwości zatrudnienia. W trakcie studiów zdobywa wiedzę dotyczącą zagadnień marketingowych oraz komunikacji rynkowej, reklamy, PR, sprzedaży czy mediów społecznościowych.

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych lub rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zainteresowani dalszą edukacją mogą podjąć również studia magisterskie na tym samym kierunku.

Zobacz więcej: Marketing i komunikacja rynkowa na Politechnice Lubelskiej.

 

4. Inżynieria logistyki - 4 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów: studia I stopnia inżynierskie

Na tym kierunku student ma szansę zdobyć umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów logistycznych oraz zarządzania specjalistycznymi funkcjami czy procesami logistycznymi.

Ponadto nabywa on wiedzę, jak skutecznie posługiwać się istniejącymi narzędziami informatycznymi, aby sprawnie zarządzać logistyką. Ukończenie studiów pozwala podjąć pracę w charakterze: logistyka, specjalisty ds. logistyki, inżyniera logistyki, czy specjalisty transportu wewnętrznego i magazynowania.

Zobacz więcej: Inżynieria logistyki na Politechnice Lubelskiej.

 

5. Architektura - 3 kandydatów na miejsce


Forma studiów: stacjonarne
Poziom studiów: studia I i II stopnia

Kierunek zaopatrza studenta w wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, konserwacji zabytków, budownictwa, a także kierowania procesem inwestycyjnym.

Ponadto zdobywa on umiejętności kształtowania przestrzenią, a przede wszystkim projektowania architektonicznego i urbanistycznego z naciskiem na komfort i bezpieczeństwo użytkowania obiektów przez ludzi. Studia umożliwiają zapoznanie się z współczesnymi materiałami oraz technologiami stosowanymi w budownictwie, a także organizacją procesu budowlanego.

Zobacz więcej: Architektura na Politechnice Lubelskiej.

Top 5 najbardziej popularnych kierunków na PL w Lublinie w 2021 roku

1. Finanse i rachunkowość - ponad 10 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Studia na tym kierunku cieszą się dużą popularnością od lat. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu rachunkowości, nauk finansowych, a także ekonomii. Taka kompleksowa wiedza pozwana na analizowanie i diagnozowanie problemów gospodarczych, a także potrafi planować i podejmować ważne z punktu widzenia firmy decyzje.

To też wiedza z zakresu prawa, umiejętność samodzielnego założenia i prowadzenie księgowości dla własnej firmy. Absolwenci tego kierunku z powodzeniem mogą pracować w działach rachunkowości w przedsiębiorstwach, a także prowadzić kompleksowo własną działalność.

2. Zarządzanie - ponad 7 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Wiedza zdobyta na tym kierunku to tematyka z zakresu zarządzania, analityki, zarządzanie procesami, a także zasobami ludzkimi. To dobry kierunek dla osób, które planują karierę na wyższych stanowiskach jak kierownicy projektów, pracownicy HR czy managerowie.

To także umiejętność oceny rentowności, przeprowadzania audytów czy prowadzenia własnej działalności. Ten kierunek, to też świetna opcja na rozwijanie kompetencji pracowników, którzy awansowali na kierownicze stanowiska. Uzupełnieniem tej wiedzy są studia magisterskie, gdzie jest ona kompleksowo poszerzana.

3. Informatyka - ponad 7 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Informatyka to kierunek, który nie schodzi z listy najpopularniejszych. Szybki rozwój technologii sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów jest duże, co dla absolwentów tego kierunku oznacza dobrze płatną pracę.

Celem studiów jest zrozumienie systemów komputerowych, aplikacji i baz danych, a także ich tworzenie. Podczas licznych zajęć praktycznych, studenci mają okazję pokazać swoje możliwości. Wielu z nich już na pierwszych latach studiów podejmuje praktyki i płatne staże.

Zobacz więcej: Informatyka na PL w Lublinie.

4. Mechatronika - ponad 3 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia II stopnia

Podczas nauki na tym kierunku poznawana jest specyfika budowy maszyn, ich eksploatacja, a także widza z zakresu mechaniki, elektroniki, informatyki i sterowania. Podczas licznych zajęć praktycznych szlifowane są nie tylko umiejętności, ale także język obcy, który jest bardzo przydatny.

To duża dawka wiedzy, która pozwala absolwentom na pracę w takich obszarach jak przemysł elektromaszyn, rynek motoryzacyjny czy lotniczy. Uczelnia dysponuje bardzo dobrym zapleczem technicznym, dzięki czemu już podczas ćwiczeń można poznać ich obsługę.

Zobacz więcej: Mechatronika na PL w Lublinie.

5. Inżynieria i analiza danych - ponad 2 kandydatów na 1 miejsce


Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne
Poziom studiów: Studia I stopnia, Studia II stopnia

Kierunek ten to połączenie takich dziedzin jak matematyka i informatyka. Podczas nauki na tym kierunku wykorzystywane są umiejętność analitycznego myślenia. Coraz większe ilości danych jakie pojawiają się w każdej firmie czy organizacji sprawiają, że to zawód przyszłości.

To nie tylko analiza, ale też umiejętność programowania, tworzenia modeli analitycznych. Dodatkowo przydatna jest też jednoczesna nauka języka obcego. Absolwenci tego kierunku mogą pracować w działach analiz, IT, jako pracownicy działów strategii i innych.

Zobacz więcej: Inżynieria i analiza danych na PL w Lublinie.