Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (UPJPII) w Krakowie

Kraków

31-002 Kraków

ul. Kanonicza 25

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Filozofia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Cena za semestr od 0zł od od od
Historia
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Turystyka historyczna
Cena za semestr od 0zł od od od
Historia sztuki
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Ochrona dóbr kultury
Cena za semestr od 0zł od od od
Muzyka kościelna
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Cena za semestr od 1650 zł od od od 1650 zł
Nauki o rodzinie
Cena za semestr od 1500 zł od od od 1500 zł
Praca socjalna
Cena za semestr od 1650 zł od od od 1650 zł
Prawo kanoniczne
Cena za semestr od od od 0zł od
Teologia
Cena za semestr od od od 0zł od
Turystyka religijna
Cena za semestr od 0zł od od od 0zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Opis Uczelni – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie prowadzi obecnie ponad 10 różnych kierunków studiów, w tym studia licencjackie i uzupełniające magisterskie w trybie dziennym oraz zaocznym, a także jednolite studia teologiczne stacjonarne i niestacjonarne sobotnio-niedzielne.

O uczelni

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie kontynuuje tradycje Wydziału Teologicznego Wszechnicy Jagiellońskiej, który przez wieki funkcjonowania zasłużył się dla kultury całego narodu polskiego i Kościoła w Polsce. Do jego patronów należą: święty Jan z Kęt, święta Jadwiga Królowa oraz święty Józefa Sebastian Pelczar. Dawniej Uniwersytet nosił nazwę Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II stanowi wśród uczelni w Krakowie uczelnię kościelną, która finansowana jest na zasadach uczelni publicznych.

Uniwersytet prowadzi swoją działalność naukowo-dydaktyczną na sześciu wydziałach: Teologicznym, Filozoficznym, Nauk Społecznych, Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Prawa Kanonicznego oraz zamiejscowym – wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Trzy z nich posiadają Certyfikaty Jakości Kształcenia wydane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. W uznaniu wysokiej jakości kształcenia objęto nim kierunki: teologia, filozofia oraz historia. Wydziały Uniwersytetu posiadają prawo nadawania tytułów i stopni naukowych od licencjata aż do doktora habilitowanego, w tym również magistra, licencjata kościelnego (stopień pośredni pomiędzy magistrem a doktorem) oraz doktora. Uczelnia należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (FIUC) i jej sekcji europejskiej (FUCE), a także Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury (UNEECC), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Obecnie na Uniwersytecie Papieskim kształci się 3643 studentów i pracuje 356 pracowników, w tym 242 osób kadry naukowo-dydaktycznej.

 

Rekrutacja (Uczelnia – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Wszystkie niezbędne informacje na temat rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 znajdują się na stronie internetowej uczelni: rekrutacja.upjp2.edu.pl

 

Biuro karier (Uczelnia – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)


Biuro Karier

Głównym celem Biura Karier jest pomoc studentom i absolwentom Uniwersytetu w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy. Biuro udziela wsparcia poprzez doradców zawodowych i psychologa, dotyczące między innymi aspektów poruszania się po rynku pracy oraz rozpoznawania predyspozycji zawodowych. Prowadzi również szkolenia, a także ułatwia naszym studentom nawiązanie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. Dodatkowo, udostępnia bazy ofert pracy, staży i praktyk. Biuro pełni też ważną rolę w promocji Uniwersytetu wśród uczelni w Krakowie, zarówno wobec przyszłych studentów, jak i firm poszukujących pracowników.

Biuro Karier Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza wszystkich studentów i absolwentów uczelni, którym zależy na:
• znalezieniu pracy stałej, czasowej lub wakacyjnej,
• zasięgnięciu informacji dotyczących pracodawców i rynku pracy,
• podniesieniu zdobywanych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach i warsztatach doskonalących kompetencje,
• rozmowie z doradcą zawodowym na temat ścieżki kariery,
• podjęciem pracy w wolontariacie,
• zdobyciu informacji w zakresie pomocy studentom niepełnosprawnym,
• innych inicjatywach, które możemy zrealizować wspólnie z Uniwersytetem.