Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Galeria Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Architektura informacji

Zobacz

Zobacz

         

Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja

Zobacz

Zobacz

         

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Zobacz

Zobacz

         

Art & design

Zobacz

         

Art & Science

Zobacz

         

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo zdrowotne

Zobacz

         

Bioinformatyka

Zobacz

Zobacz

         

Biologia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Design

Zobacz

         

Digital design

Zobacz

         

Dziennikarstwo

Zobacz

Zobacz

         

Edukacja techniczno-informatyczna

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Ekoturystyka

Zobacz

Zobacz

         

Etyka - mediacje i negocjacje

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Filologia angielska

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Filologia germańska

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Filologia hiszpańska

Zobacz

Zobacz

         

Filologia polska

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Filologia romańska

Zobacz

Zobacz

         

Filologia rosyjska

Zobacz

Zobacz

         

Filologia ukraińska

Zobacz

         

Filologia włoska

Zobacz

Zobacz

         

Filozofia i psychologia rozwoju osobistego

Zobacz

         

Fizyka

Zobacz

Zobacz

         

Geodezja i geoinformacja

Zobacz

         

Geografia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Geopolityka

Zobacz

Zobacz

         

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

Zobacz

         

Grafika

Zobacz

         

Historia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Historia: studia nauczycielskie

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria bezpieczeństwa

Zobacz

         

Kognitywistyka

Zobacz

         

Komunikacja wizualna

Zobacz

         

Kryminalistyka

Zobacz

Zobacz

         

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz

Zobacz

         

Logopedia

Zobacz

Zobacz

         

Malarstwo

Zobacz

Zobacz

         

Matematyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Nauczyciel biologii i geografii

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika resocjalizacyjna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika specjalna

Zobacz

Zobacz

         

Praca socjalna

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Prawo

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia

Zobacz

Zobacz

         

Psychologia i biologia zwierząt

Zobacz

Zobacz

         

Socjologia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Stosunki międzynarodowe

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Studia nad wizualnością - visual studies

Zobacz

         

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Zobacz

         

Sztuka i edukacja

Zobacz

Zobacz

         

Sztuka i media

Zobacz

         

Sztuka współczesna

Zobacz

         

Turystyka i rekreacja

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie kryzysowe

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie ochroną środowiska

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie w służbach społecznych

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Rekrutacja 2023/2024

n

 

O Uczelni - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to nowoczesna krakowska uczelnia o wieloletniej tradycji edukacyjnej i świetnym poziomie kształcenia, która dynamicznie się rozwija, dopasowując ofertę edukacyjną do zmieniających się realiów rynku pracy.

W ofercie edukacyjnej uczelni znajduje się bogaty wybór kierunków na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także studia doktoranckie i podyplomowe. Programy nauczania powstają w oparciu o nieustanną analizę rynku pracy, zmieniającej się sytuacji gospodarczej, a także zainteresowań młodych ludzi. Ukończenie studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera, licencjata lub inżyniera.

Absolwenci uczelni znajdują zatrudnienie w administracji państwowej, firmach prywatnych, międzynarodowych korporacjach, szkolnictwie oraz w wielu instytucjach kultury. Dyplom ukończenia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie otwiera wiele możliwości zawodowych, a absolwenci cieszą się opinia ekspertów i wykwalifikowanych specjalistów w swojej branży.

 

Wiele możliwości rozwoju

Kształcenie na Uniwersytecie Pedagogicznym odbywa się według doskonale przygotowanych programów nauczania, obejmujących zarówno kompleksową wiedzę merytoryczną, jak i naukę praktycznych umiejętności. W programie każdego kierunku studiów sporo jest zajęć praktycznych, ćwiczeń, warsztatów i innych form umożliwiających zdobywanie cennego doświadczenia.

Uniwersytet Pedagogiczny prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową z ośrodkami w całej Europie, między innymi z uczelniami w Portugalii, Szwecji, na Ukrainie, w Bułgarii i Francji. W ramach programu Erasmus+ studenci mają możliwość studiowania na jednej spośród 160 zagranicznych uczelni, z którymi uniwersytet ma podpisaną umowę o współpracy.

Możliwość spędzenia semestru lub dwóch na zagranicznej uczelni pozwala na zdobycie nowych doświadczeń, nawiązanie ciekawych kontaktów zawodowych, szlifowanie języka, a także uczestnictwo w zajęciach, jakie nie są dostępne na macierzystej uczelni. Uniwersytet Pedagogiczny umożliwia również studentom realizowanie pasji i zainteresowań w ramach licznych organizacji studenckich, kół naukowych, stowarzyszeń, sekcji sportowych czy artystycznych.

 

Struktura uniwersytetu


Na Uniwersytecie studenci mogą zdobyć wykształcenie na wydziałach:

  • Wydział Nauk Humanistycznych
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Wydział Nauk Społecznych
  • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  • Wydział Sztuki

 

Świetne zaplecze dydaktyczne

Uniwersytet Pedagogiczny zapewnia studentom nie tylko wysoki poziom kształcenia, ale również doskonałe warunki do edukacji i codziennego życia. W skład kampusu uczelnianego wchodzą komfortowe domy studenckie, świetnie wyposażone sale wykładowe, ćwiczeniowe i laboratoryjne, a także rozbudowane zaplecze sportowo-rekreacyjne.

Dbamy o komfort pracy studentów i wykładowców. Metodycznie rozwijamy infrastrukturę oraz nowoczesne zaplecze badawcze. Tworzymy środowisko sprzyjające badaniom naukowym, projektom społecznym i artystycznym.

 

Studia Podyplomowe

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe europejskie standardy.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych:

  • kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe,
  • doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych. Mogą być finansowane - częściowo lub w całości - ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na rok akademicki 2023/2024.

Uniwersytet prowadzi kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych z następujących obszarów:

Lista kierunków i szczegółowe informacje: https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/.

 

Kontakt

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

tel.:

12 662 60 14