Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja

Zobacz

Zobacz

Architektura informacji

Zobacz

Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

Zobacz

Art & design

Zobacz

Bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim

Zobacz

Bezpieczeństwo państwa

Zobacz

Zobacz

Bezpieczeństwo zdrowotne

Zobacz

Bioinformatyka

Zobacz

Biologia

Zobacz

Zobacz

Biznesowe wykorzystanie dzeidzictwa kulturowego

Design

Zobacz

Digital design

Zobacz

Dziennikarstwo

Zobacz

Edukacja techniczno-informatyczna

Zobacz

Zobacz

Ekonomia społeczna

Zobacz

Zobacz

Etyka - mediacje i negocjacje

Zobacz

Zobacz

Filologia angielska

Zobacz

Zobacz

Filologia germańska

Zobacz

Zobacz

Filologia hiszpańska

Zobacz

Zobacz

Filologia polska

Zobacz

Zobacz

Filologia romańska

Zobacz

Zobacz

Filologia rosyjska

Zobacz

Zobacz

Filologia włoska

Zobacz

Zobacz

Filozofia i psychologia rozwoju osobistego

Zobacz

Fizyka

Zobacz

Zobacz

Geografia

Zobacz

Zobacz

Geopolityka

Gospodarka przestrzenna

Zobacz

Zobacz

Grafika

Zobacz

Zobacz

Historia

Zobacz

Zobacz

Informatyka

Zobacz

Zobacz

Inżynieria bezpieczeństwa

Zobacz

Kognitywistyka

Zobacz

Komunikacja wizualna

Zobacz

Kryminalistyka

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Zobacz

Zobacz

Logopedia

Zobacz

Zobacz

Malarstwo

Zobacz

Zobacz

Matematyka

Zobacz

Zobacz

Media content & Creative Writing

Muzealnictwo oraz biznes w dziedzictwie kulturowym

Ochrona środowiska

Zobacz

Odnowa biologiczna

Pedagogika

Zobacz

Zobacz

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

Pedagogika specjalna

Zobacz

Zobacz

Polityka społeczna

Zobacz

Zobacz

Praca socjalna

Zobacz

Zobacz

Prawo

Zobacz

Psychologia

Zobacz

Psychologia i biologia zwierząt

Zobacz

Socjologia

Zobacz

Zobacz

Stosunki międzynarodowe

Zobacz

Zobacz

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

Zobacz

Sztuka i edukacja

Zobacz

Zobacz

Sztuka i media

Zobacz

Sztuka współczesna

Zobacz

Turystyka i rekreacja

Zobacz

Zobacz

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Zobacz

Zobacz

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zobacz

Zarządzanie w służbach społecznych

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Maturzysto, poznaj Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie!

Drodzy Maturzyści,

Drodzy Maturzyści, chętnie pomożemy w podjęciu decyzji. Zachęcamy do spotkania się z nami online podczas Wirtualnego Dnia Otwartego: 16 marca 2022 r.

 

Rekrutacja 2022/2023

n

 

O Uczelni

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to nowoczesna krakowska uczelnia o wieloletniej tradycji edukacyjnej i świetnym poziomie kształcenia, która dynamicznie się rozwija, dopasowując ofertę edukacyjną do zmieniających się realiów rynku pracy. W ofercie edukacyjnej uczelni znajduje się bogaty wybór kierunków na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także studia doktoranckie i podyplomowe. Programy nauczania powstają w oparciu o nieustanną analizę rynku pracy, zmieniającej się sytuacji gospodarczej, a także zainteresowań młodych ludzi. Ukończenie studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym pozwala na uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera, licencjata lub inżyniera. Absolwenci uczelni znajdują zatrudnienie w administracji państwowej, firmach prywatnych, międzynarodowych korporacjach, szkolnictwie oraz w wielu instytucjach kultury. Dyplom ukończenia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie otwiera wiele możliwości zawodowych, a absolwenci cieszą się opinia ekspertów i wykwalifikowanych specjalistów w swojej branży. 

Wiele możliwości rozwoju

Kształcenie na Uniwersytecie Pedagogicznym odbywa się według doskonale przygotowanych programów nauczania, obejmujących zarówno kompleksową wiedzę merytoryczną, jak i naukę praktycznych umiejętności. W programie każdego kierunku studiów sporo jest zajęć praktycznych, ćwiczeń, warsztatów i innych form umożliwiających zdobywanie cennego doświadczenia. Uniwersytet Pedagogiczny prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową z ośrodkami w całej Europie, między innymi z uczelniami w Portugalii, Szwecji, na Ukrainie, w Bułgarii i Francji. W ramach programu Erasmus+ studenci mają możliwość studiowania na jednej spośród 160 zagranicznych uczelni, z którymi uniwersytet ma podpisaną umowę o współpracy. Możliwość spędzenia semestru lub dwóch na zagranicznej uczelni pozwala na zdobycie nowych doświadczeń, nawiązanie ciekawych kontaktów zawodowych, szlifowanie języka, a także uczestnictwo w zajęciach, jakie nie są dostępne na macierzystej uczelni. Uniwersytet Pedagogiczny umożliwia również studentom realizowanie pasji i zainteresowań w ramach licznych organizacji studenckich, kół naukowych, stowarzyszeń, sekcji sportowych czy artystycznych.

 

Uniwersytet w Social Media

Zapraszamy do odwiedzenia profili Uczelni na portalach społecznościowych


Facebook Twitter Instagram

 

Struktura uniwersytetu


Na Uniwersytecie studenci mogą zdobyć wykształcenie na wydziałach:

  • Wydział Nauk Humanistycznych
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Wydział Nauk Społecznych
  • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  • Wydział Sztuki

 

Świetne zaplecze dydaktyczne

Uniwersytet Pedagogiczny zapewnia studentom nie tylko wysoki poziom kształcenia, ale również doskonałe warunki do edukacji i codziennego życia. W skład kampusu uczelnianego wchodzą komfortowe domy studenckie, świetnie wyposażone sale wykładowe, ćwiczeniowe i laboratoryjne, a także rozbudowane zaplecze sportowo-rekreacyjne. Dbamy o komfort pracy studentów i wykładowców. Metodycznie rozwijamy infrastrukturę oraz nowoczesne zaplecze badawcze. Tworzymy środowisko sprzyjające badaniom naukowym, projektom społecznym i artystycznym.

 

Studia Podyplomowe

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe europejskie standardy.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych:

  • kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe,
  • doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych. Mogą być finansowane - częściowo lub w całości - ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na rok akademicki 2022/2023.
Uniwersytet prowadzi kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych z następujących obszarów:

Lista kierunków i szczegółowe informacje : https://studiapodyplomowe.up.krakow.pl/

 

Kontakt

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

tel.:

12 662 60 14