Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Kraków Kierunek Judaistyka - 1 uczelnia

 Kierunki studiów w Krakowie 

Uniwersytet Jagielloński (UJ) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Judaistyka

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uczelnie z kierunkiem judaistyka w Krakowie

Interesujesz się historią i kulturą Żydów? Chciałbyś związać z tym obszarem swoje życie zawodowe? Jeśli tak, to judaistyka jest kierunkiem w sam raz dla Ciebie! Sprawdź, które uczelnie w Krakowie mają go w swojej ofercie!

Chcesz studiować judaistykę w Krakowie? W takim razie Twój wybór musi paść na Uniwersytet Jagielloński. Jest to jedyna uczelnia która oferuje kształcenie w tym kierunku.Kraków ma za to bardzo bogatą bazę edukacyjną pod względem innych kierunków, łącznie - 32 uczelnie wyższe.Tutaj znajdziesz pełną listę - Uczelnie Kraków.Jeśli wybierasz się na judaistykę musisz wziąć pod uwagę, że podczas zeszłorocznej rekrutacji chętnych było aż 82 kandydatów i prawie dwukrotnie mniej, bo tylko 45 miejsc.

zdjecie
Judaistyka jest to kierunek studiów wyższych, który obejmuje swoim zakresem zarówno wiedzę, jak i umiejętności dotyczące historii i kultury Żydów, a także języków żydowskich i literatury w nich spisanej. Są to studia interdyscyplinarne, łączące zagadnienia z obszaru nauk społecznych, stosunków międzynarodowych, humanistyki i lingwistyki. Nauka na judaistyce dotyczy wielu dziedzin naukowych, które wiążą się z funkcjonowaniem społeczności żydowskich; przyszli judaiści badają jego aspekty między innymi w kontekście historii, socjologii czy nauk politycznych. Warto pamiętać, że obecność Żydów na ziemiach polskich oraz ich kultura to niezwykle ważny aspekt naszej historii. Studia na judaistyce pozwalają zgłębić tajniki kultury żydowskiej, a także nauczyć się języka hebrajskiego współczesnego, języka jidysz i podstaw języka hebrajskiego biblijnego. Studenci poznają złożone procesy historyczne, którym podlegała społeczność żydowska w Polsce i na świecie, uczą się żydowskiej obyczajowości, zdobywają wiedzę na temat relacji międzykulturowych, a także konfliktów i rozłamów w ramach judaizmu. Studia na judaistyce będą z pewnością nie lada gratka dla osób, które są otwarte na nowe kultury, ciekawe świata i zainteresowane funkcjonowaniem środowisk żydowskich w Polsce – zarówno przed laty, jak i współcześnie. Uczelnie w Krakowie, na których można studiować judaistykęOsoby, które wybierają się na studia judaistyczne w Krakowie, mają do wyboru tylko jedną uczelnię. Jest to Uniwersytet Jagielloński, a dokładnie Instytut Judaistyki w ramach Wydziału Historycznego. W ofercie edukacyjnej UJ-otu znajdują się studia stacjonarnego I i II stopnia. Instytut Judaistyki UJ-otu jest obecnie jedyną tego typu jednostką uniwersytecką w Polsce, która prowadzi dwustopniowe studia judaistyczne – zarówno licencjackie, jak i magisterskie. Początki Instytutu Judaistyki sięgają roku 1986. Obecnie Instytut Judaistyki współpracuje z wieloma jednostkami badawczymi, organizacjami żydowskimi tak w Polsce, jak i zagranicą, a także uniwersytetami – np. z Uniwersytetem w Tel-Awiwie, Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie czy University College London.Instytut Judaistyki współpracuje również z Ambasadą Izraela w Warszawie, Polską Akademią Umiejętności, Polską Akademią Nauk, Konsulatem Generalnym USA w Krakowie, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Żydowskim Muzeum Galicja, Żydowską Gminą Wyznaniową w Krakowie oraz Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC Kraków). Dzięki temu studenci mają możliwość odbywania ciekawych praktyk i staży.Od 2010 roku siedziba Instytutu Judaistyki UJ-otu mieści się na krakowskim Kazimierzu, w Collegium Kazimierzowskiego przy ulicy Józefa 19. Instytut posiada swoją własną, specjalistyczną bibliotekę, która liczy około 10 tysięcy woluminów. W ramach instytutu działa Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ-otu, które organizuje między innymi wyprawy naukowo-badawcze czy konferencje.
zdjecie
Zasady rekrutacji na judaistykęJak przebiega rekrutacja na judaistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim? – Studenci kwalifikowani są do przyjęcia na studia na podstawie wyników z egzaminu dojrzałości. Szczegóły prezentuje poniższa grafika:
zdjecieŹródło: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/3883/1/s
Przedmioty wykładane na judaistyceA oto program studiów licencjackich na kierunku judaistyka:
•dzieje starożytnego Izraela•wstęp do badań judaistycznych•Karaimi•Judaizm w czasach II świątyni i judaizm rabiniczny•lektura tekstów biblijnych•język jidysz•kultura Żydów•warsztaty językowe – język hebrajski•dzieje Żydów w wiekach średnich•literatura żydowska okresu antycznego•filozofia żydowska•język hebrajski•cmentarze żydowskie•Żydzi w Polsce w XX wieku•i inne...•Żydzi w świecie nowożytnym•historia literatur żydowskich•tradycje religijne Żydów aszkenazyjskich i sefardyjskich•kultura żydowska - wybrane zagadnienia•paleografia•homiletyka•Żydzi w dawnej Rzeczpospolitej•historia literatury jidysz•gatunki literackie w tekstach biblijnych•analiza językowo-literacka tekstów biblijnych•synagogi i inne obiekty użyteczności gminnej•dokumenty życia społecznego i religijnego Żydów•status prawny Żydów w dokumentach•inskrypcje nagrobne z ziem polskich•inskrypcje nagrobne z Europy Środkowo-Wschodniej•Chasydyzm - jego dzieje, miejsca kultu i oddziaływanie w przeszłości i teraźniejszości•Sztetl jako centrum życia społecznego i religijnego•Judaizm reformowany czy reforma judaizmu?•diaspora żydowska w XX wieku
Więcej informacji Judaistyka w Krakowie.Autor: Klara Biały

Zobacz uczelnie na mapie w Krakowie