Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa (WSEiA) im. prof. Edwarda Lipińskiego

25-734 Kielce

ul. Jagiellońska 109 A

tel.:

41 345-13-13, 41 345-52-56

ikonka email do uczelni

wseia@wseia.edu.pl

Wydział Prawa
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Finansów
Administracja
bezpieczeństwo i higiena pracy
bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia
Turystyka i rekreacja
informatyka
zarządzanie i coaching

Opis Uczelni

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Dzięki inicjatywie Kieleckiego Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej, powołano do życia 31-VII-1993r. Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji, która później przekształciła się w 2007r. w Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, przyjmując imię Edwarda Lipińskiego – wybitnego ekonomisty, współzałożyciela KOR i opozycjonisty z czasów PRL.

Rozwijająca się uczelnia, konsekwentnie otwierała kolejne kierunki studiów, dostosowując je do wymogów Ministerstwa Edukacji, uzyskując pozytywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jakość procesu dydaktycznego kieleckiej uczelni, nagradzana jest licznymi statuetkami i wyróżnieniami, w tym prestiżowe tytuły „Lidera Regionu” i „Skrzydła” –jedna z najwyższych nagród gospodarczych w regionie świętokrzyskim.

Przy kieleckiej uczelni powstaje Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych, które zapewni doskonałe uzupełnienie praktycznych zajęć studentów kierunków nauk o zdrowiu, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i zaawansowanych urządzeń medycznych. Strukturę uczelni buduje 6 wydziałów z 7 katedrami, oferujących kilkanaście kierunków, na których kształci się około 5tyś. studentów. W 2007r. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, zawarła porozumienie z warszawską Główną Szkołą Handlową, pozwalające odbyć studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem dyplomu SGH.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administracja 1920 1620
bezpieczeństwo i higiena pracy 1920 1620
bezpieczeństwo wewnętrzne 1920 1800
Ekonomia 1920 1800
informatyka 2220 1980
Turystyka i rekreacja 1920 1620
Finanse i rachunkowość 1920 1740
Wydział Nauk o Zdrowiu 2700 2580
Fizjoterapia 2220 1920
Kosmetologia 2700 2580
Pielęgniarstwo 2700 2580
Ratownictwo medyczne 2220 1920
Wydział Prawa 2340 2160
Prawo 390 360
zarządzanie i coaching 1920 1620

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Studia w SGH z perspektywy studenta
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" - Spot promocyjny
Dzień Otwarty Online

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni świętokrzyskie