Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Ratownictwo Medyczne w Wyższej Szkole Technicznej: Nowy kierunek - Nowe możliwości

Ratownictwo Medyczne w Wyższej Szkole Technicznej: Nowy kierunek - Nowe możliwościWyższa Szkoła Techniczna w Katowicach otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie nowego kierunku studiów pierwszego stopnia -  Ratownictwo Medyczne.
Celem Uczelni było  dostosowanie oferty dydaktycznej do współczesnych potrzeb i oczekiwań rynku zdrowia oraz uruchamianie takich studiów, które dają zawód  przyszłości  i szerokie możliwości samorozwoju z zakresu medycyny.

Kształcenie ukierunkowane jest na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej oraz innych nauk medycznych w postępowaniu ratowniczym wobec pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Studia przygotowują do podjęcia pracy m.in. w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, jednostkach straży pożarnej oraz w innego typu służbach ratowniczych.

Studia będą prowadzone na Wydziale Nauk Medycznych im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukowo – dydaktyczną, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod kształcenia.
Szczegółowe informacje dot. studiów: https://www.wst.com.pl/oferta_edukacyjna/ratownictwo_medyczne


Data publikacji: 21.09.2022
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Katowice