Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz

Zobacz

         

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz

Zobacz

         

Biogospodarka

Zobacz

Zobacz

         

Budownictwo

Zobacz

Zobacz

         

Dietetyka

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Elektroradiologia

Zobacz

Zobacz

         

Elektrotechnika

Zobacz

Zobacz

         

Fizjoterapia

Zobacz

         

Geopolityka NOWOŚĆ!

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz

Zobacz

         

Inżynieria środowiska

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Kierunek Lekarski NOWOŚĆ!

Zobacz

         

Kosmetologia

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Logistyka NOWOŚĆ!

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Lotnictwo i kosmonautyka

Zobacz

         

Mechanika i budowa maszyn

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział medyczno-społeczno-techniczny we Wrześni)

Zobacz

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

         

Pielęgniarstwo (Wydział medyczno-społeczno-techniczny we Wrześni)

Zobacz

         

Pielęgniarstwo pomostowe

Zobacz

         

Położnictwo

Zobacz

Zobacz

         

Położnictwo pomostowe

         

Prawo NOWOŚĆ!

Zobacz

         

Ratownictwo medyczne

Zobacz

Zobacz

         

Socjologia bezpieczeństwa

Zobacz

Zobacz

         

Sport

Zobacz

         

Technologia żywności i żywienie człowieka

Zobacz

Zobacz

         

Terapia zajęciowa NOWOŚĆ!

Zobacz

         

Wychowanie fizyczne

Zobacz

Zobacz

         

Wychowanie fizycznie w zdrowiu publicznym

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie i dowodzenie

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie kryzysowe

Zobacz

Zobacz

         

Zdrowie publiczne

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Akademia Kaliska (od 1 października 2023 r. Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego), to uczelnia z ponad 20-letnią historią i duma najstarszego polskiego miasta – Kalisza. Na wskroś nowoczesna, bo mieszcząca się w nowo wybudowanych, bądź zmodernizowanych obiektach, kształcąca według najnowszych programów zajęć, z wykorzystaniem form i środków przekazu wiedzy na miarę XXI wieku, a zarazem tradycyjna - pielęgnująca obyczaje akademickie, dbająca o kulturę i hołubiąca sport, a temu przecież studenci poświęcają swój czas i talent od zawsze.

Kładziemy duży nacisk na edukację przyszłych kadr regionalnego życia społecznego i gospodarczego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Dlatego w roku akademickim 2023/2024 w ofercie pojawiły nowe, popularne kierunki: prawo, kierunek lekarski, logistyka, terapia zajęciowa czy geopolityka. Ponadto wśród około 40 kierunków studiów, kandydaci mają do wyboru m.in.: kosmetologię, dietetykę, sport, ratownictwo medyczne, elektroradiologię, położnictwo, mechanikę i budowę maszyn, informatykę, budownictwo, zarządzanie i socjologię bezpieczeństwa, a nawet lotnictwo i kosmonautykę.

Oprócz studiów magisterskich i licencjach oferujemy także studia podyplomowe, w tym Executive Master of Business Administration (MBA), oraz doktoranckie. Uczelnia nadaje stopień naukowy doktora w trzech dyscyplinach: nauk o bezpieczeństwie, nauk o zdrowiu i nauk o zarządzaniu i jakości.

Mury uczelni opuściło dotychczas ponad 20 tysięcy absolwentów, a obecnie wykształcenie zdobywa 3 tysiące studentów. Staramy się stwarzać im jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju, możliwość odbywania praktyk i staży w renomowanych firmach oraz studiowania na zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus+.

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze i nowoczesnej bazie dydaktycznej, Akademia Kaliska zapewnia absolwentom przygotowanie merytoryczne i praktyczne umiejętności wymagane do natychmiastowego podjęcia pracy bezpośrednio po otrzymaniu dyplomu.

Z dniem 1 października 2023 r. uczelnia zmieni swój status na Uniwersytet Kaliski.

 

Kontakt

62-800 Kalisz

ul. Nowy Świat 4

tel.:

62 76 79 512,
62 76 79 520