Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

62-800 Kalisz

Nowy Świat 4

tel.:

62 76 79 500

ikonka email do uczelni

rektorat@akademia.kalisz.pl

BUDOWNICTWO
ELEKTROTECHNIKA
FIZJOTERAPIA
INFORMATYKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
KOSMETOLOGIA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ZARZĄDZANIE

Opis uczelni

Państwowa uczelnia wyższa, została utworzona w Kaliszu 15-VII-1999r., na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. W 2005r. szkołą przyjęła jako patrona Stanisława Wojciechowskiego – drugiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jako wyższa uczelnia zawodowa, szkoła kładła duży nacisk na edukację przyszłych kadr regionalnego życia społecznego i gospodarczego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Nawiązując kontakty z przedstawicielami samorządu regionalnego, przedsiębiorcami oraz krajowymi i zagranicznymi uczelniami, kaliska zawodowa szkołą wyższa, zapewnia absolwentom doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne umiejętności wymagane do natychmiastowego podjęcia pracy, bezpośrednio po otrzymaniu dyplomu.

Na przełomie lat 2007-2015, uczelnia zajmowała pierwsze miejsce w krajowym rankingu „Państwowych wyższych szkół zawodowych”, przeprowadzanym przez „Perspektywy” i „Rzeczpospolitą”. Jakość kształcenia i prestiż uczelni został potwierdzony w 2020r., kiedy jako jedyna w kraju wyższa szkoła zawodowa, otrzymała prawo do nadawania tytułu naukowego doktora w dwóch dyscyplinach naukowych, co podniosło uczelnię do rangi Akademii. Od 01-IX-2020r. placówka funkcjonuje jako Akademia Kaliska im. prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, realizując kształcenie na poziomie studiów wyższych I i II stopnia.

 

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni wielkopolskie