Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (Publiczna)

Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Galeria Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo

Kierunki/Specjalizacje: 32

Opinie: 2

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego to powstała w 1999 roku uczelnia zawodowa, która swoją siedzibę ma w Kaliszu. Struktura AK składa się z 5 wydziałów, tj. Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydziału Politechnicznego, Wydziału Rehabilitacji i Sportu, Wydziału Medycznego oraz zamiejscowego Wydziału Medyczno-Społeczno-Technicznego we Wrześni. 

Do dyspozycji studentów pozostaje nowoczesna baza dydaktyczna, obfitująca w sale wykładowe, ćwiczeniowe oraz laboratoria komputerowe. Ponadto na uczelni funkcjonuje 16 kół naukowych oraz organizacji studenckich (np. Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, Studenckie Koło Naukowe “KONTO”). Dla zainteresowanych edukacją zagraniczną działa również program międzynarodowej wymiany Erasmus+. Akademia Kaliska patronuje także III Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny “Stan zdrowia publicznego w Polsce”.