Lista najpopularniejszych kierunków - Gdynia 2022 ROK (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
4.6 Informatyka Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG)
4.33 Elektronika i Telekomunikacja Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG)
4.25 Transport Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG)
3.36 Mechanika i Budowa Maszyn Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG)
3.31 Elektrotechnika Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG)
3.03 Zarządzanie Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG)
2.42 Nawigacja Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG)


Lista najpopularniejszych kierunków - Gdynia 2021 ROK (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
5.04 Mechatronika Akademia Marynarki Wojennej (AMW) im. Bohaterów Westerplatte
4.24 Mechanika i budowa maszyn Akademia Marynarki Wojennej (AMW) im. Bohaterów Westerplatte
3.16 Automatyka i robotyka Akademia Marynarki Wojennej (AMW) im. Bohaterów Westerplatte
3.08 Informatyka Akademia Marynarki Wojennej (AMW) im. Bohaterów Westerplatte
2.28 Pedagogika Akademia Marynarki Wojennej (AMW) im. Bohaterów Westerplatte
2.03 Stosunki międzynarodowe Akademia Marynarki Wojennej (AMW) im. Bohaterów Westerplatte
1.72 Bezpieczeństwo Wewnętrzne Akademia Marynarki Wojennej (AMW) im. Bohaterów Westerplatte
1.54 Nawigacja Akademia Marynarki Wojennej (AMW) im. Bohaterów Westerplatte
1.17 Bezpieczeństwo Narodowe Akademia Marynarki Wojennej (AMW) im. Bohaterów Westerplatte


ikonka kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów w uczelniach publicznych w innych miastach