Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Galeria Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S Online NZ

AGROBIZNES – ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ ROLNICZĄ

Zobacz

Zobacz

AKADEMIA COMPLIANCE

Zobacz

Zobacz

AKADEMIA MENEDŻERA

Zobacz

Zobacz

AUDYT I KONTROLA INWESTYCJI ORAZ REMONTÓW

Zobacz

Zobacz

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W GOSPODARCE

Zobacz

Zobacz

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI (PIKW)

Zobacz

Zobacz

DRZEWA W MIEŚCIE – PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE

Zobacz

E-COMMERCE I MARKETING INTERNETOWY

Zobacz

Zobacz

ESG dla Audytorów, Biegłych rewidentów i Finansistów

Zobacz

Zobacz

ESG W PRAKTYCE

Zobacz

Zobacz

FASHION DESIGN - PROJEKTOWANIE UBIORU

Zobacz

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ACCA (W JĘZ. ANG.)

Zobacz

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ACCA DLA ZAAWANSOWANYCH W J. ANGIELSKIM

Zobacz

Zobacz

FLORAL DESIGN - RZEMIOSŁO FLORYSTYCZNE

Zobacz

FOTOGRAFIA I NOWE MEDIA

Zobacz

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zobacz

Zobacz

KADRY I PŁACE W PRAKTYCE

Zobacz

KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA I MEDIALNA

Zobacz

Zobacz

PROFESJONALNA KADRA I ORGANY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

Zobacz

Zobacz

PROJEKTOWANIE OGRODÓW PRZYDOMOWYCH

Zobacz

PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELENI

Zobacz

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I HOME STAGING

Zobacz

PROJEKTOWANIE ZRÓWNOWAŻONE - SUSTAINABLE DESIGN NOWOŚĆ!

Zobacz

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA I KONTROLA ZARZĄDCZA W JSFP

Zobacz

Zobacz

RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO PODATKOWE W BIURZE RACHUNKOWYM

Zobacz

Zobacz

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Zobacz

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA WG MSSF/MSR

Zobacz

TECHNIKI WIZUALNE W BUDOWNICTWIE I ARCHITEKTURZE

Zobacz

TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNYCH NOWOŚĆ!

Zobacz

TRENER AKTYWNOŚCI SENIORALNEJ

Zobacz

Zobacz

ZARZĄDZANIE BIZNESEM Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Zobacz

Zobacz

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM – KONTROLA BIZNESOWA (PIKW)

Zobacz

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Studia podyplomowe - Filia w Chojnicach

Wydział Ekonomii i Finansów w Filii w Chojnicach:

 

O Uczelni

Uczelnie.pl

Przygotowując naszą ofertę z informacjami o studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich, braliśmy pod uwagę, analizy zawarte w Raporcie Komisji Europejskiej „Europa 2020”.

Plany i programy studiów są konsultowane z przedstawicielami biznesu i instytucji branżowych oraz z absolwentami naszej uczelni tak, aby spełniały wymagania i oczekiwania studentów i pracodawców. Naszym celem jest, aby absolwenci naszej uczelni odnosili satysfakcję z pracy zawodowej oraz mogli kontynuować dalsze kształcenie zgodnie z wybraną ścieżką kariery.

Uczelnia oferuje kształcenie w dwóch obszarach: biznesu i architektury. W ramach biznesu można uzyskać tytuł licencjata lub magistra studiując finanse i rachunkowość, ekonomię i europeistykę a także inżyniera studiując zarządzanie i inżynierię produkcji. W obszarze architektury polecamy architekturę krajobrazu (jako jedyni na Pomorzu), architekturę wnętrz oraz architekturę.

Zapraszając do studiowania w naszej uczelni, życzę aby dokonany wybór spełnił Państwa oczekiwania, przyczynił się do osiągnięcia sukcesów zawodowych i osobistych.

prof. dr hab. Teresa Martyniuk

rektor

 

Misja i strategia Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych


Misją Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych w Sopocie jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów na poziomie wyższym posiadających zarówno wiedzę ogólną, jak i specjalistyczną. Dokładamy wszelkich starań, by nasi studenci zdobywali również umiejętności praktyczne, pozwalające znaleźć atrakcyjną i satysfakcjonującą pracę w różnych sferach życia gospodarczego w kraju oraz za granicą.

W realizacji misji uczelnia kieruje się niezmiennie następującymi zasadami:

 • profesjonalizmem w nauczaniu i organizacji toku studiów,
 • kształtowaniem wysokiej kultury etycznej i kreatywnej osobowości studenta, zdolnego uzyskać przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku pracy,
 • tworzeniem solidnych podstaw materialnych uczelni oraz dostosowaniem warunków kształcenia do potrzeb realizowanych zadań,
 • partnerstwem w stosunkach ze studentami, które wyrażają się w szanowaniu ich opinii, uwag i życzeń,
 • promowaniem i nagradzaniem najlepszych studentów, wspieraniem materialnym studentów.
 • Strategia uczelni przewiduje sprawną i efektywną jej organizację, która powinna doprowadzić do uzyskania zakładanych przez uczelnię mierzalnych efektów jej działania:

 • wzrostu liczby dobrze wykształconych absolwentów, gotowych do podjęcia pracy lub rozwinięcia własnej działalności gospodarczej w każdym miejscu na świecie,
 • wzrostu liczby prowadzonych badań naukowych na bazie różnorodnych modeli finansowania np. granty badawcze, partnerstwo publiczno-prywatne, środki Unii Europejskiej,
 • rozszerzenia współpracy międzynarodowej,
 • rozszerzenia współpracy z praktyką gospodarczą,
 • zapewnienie możliwości kontynuacji nauki absolwentom uczelni na drugim stopniu kształcenia,
 • zapewnienie absolwentom uczelni możliwości permanentnego kształcenia poprzez rozwój oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalistycznych,
 • poszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim,
 • poprawa infrastruktury dydaktycznej poprzez utworzenie pracowni specjalistycznych oraz dodatkowych powierzchni dydaktycznych,
 • rozbudowanie platformy e-learningowej dla potrzeb studiów, kursów i szkoleń.
 •  

  Stypendia w SANS

  Na naszej uczelni możesz ubiegać się o przyznanie różnorodnych stypendiów, m.in.:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za najwyższą średnią,
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne,
 • stypendium Rektora dla najlepszych Studentów za osiągnięcia sportowe.

 • Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium dostępne są na stronie: https://sopocka.edu.pl/dla-studenta/stypendia-i-wsparcie-materialne/

   

  Zasady rekrutacji


  Uczestnikami studiów mogą być absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Nabór na studia dokonywany jest według kolejności zgłoszeń.

  Zasady rekrutacji dla studiów podyplomowych znajdują się na stronie internetowej uczelni: https://sopocka.edu.pl/

   

  Kontakt do uczelni

  81-855 Sopot

  ul. Rzemieślnicza 5

  tel.:

  506 474 167