Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) Gdańsk

Gdańsk

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

80-266 Gdańsk

al. Grunwaldzka 238A

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Cena za semestr od 1875zł od od od 1875zł
Filologia
Cena za semestr od 1825zł od od od
Finanse i rachunkowość
Cena za semestr od 2125zł od od od 2125zł
Informatyka
Cena za semestr od 2400zł od od od
Informatyka inżynierska
Cena za semestr od od 2400zł od od
Inżynieria zarządzania nowość!
Cena za semestr od 1775zł od 1775zł od od
Logistyka
Cena za semestr od 2150zł od 2150zł od od 2150zł
Pedagogika
Cena za semestr od 1525zł od od od 1525zł
Prawo w biznesie
Cena za semestr od 1925zł od od od
Psychologia w biznesie
Cena za semestr od 2175zł od od od
Stosunki międzynarodowe
Cena za semestr od 1675zł od od od
Turystyka i rekreacja
Cena za semestr od 1825zł od od od
Zarządzanie
Cena za semestr od 1925zł od od od 1925zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Założyciel

Założycielem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wyższej szkoły Bankowej Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wraz z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie i Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu wraz z Wydziałem Ekonomicznym w Opolu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, wraz z Wydziałem Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy jest Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Misją TEB Akademia jest bycie „profesjonalnym partnerem w rozwoju uczelni”. Założyciel realizuje strategię skoncentrowanego rozwoju grupy Wyższych Szkół Bankowych. Specjalizuje się w doradztwie w takich obszarach działalności szkolnictwa wyższego jak : * zarządzanie szkołami wyższymi * strategie rozwoju szkół wyższych * marketing na rynku edukacyjnym * systemy informatyczne * pozyskiwanie funduszy unijnych * współpraca akademicka i międzynarodowa Dynamicznie rozwijające się TEB Akademia zatrudnia ponad 70 osób na terenie całej Polski. Korzenie organizacji sięgają wczesnych lat 90-tych, pionierskich lat niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce. Status prawny: Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000096209 REGON 631249751 NIP 778-13-41-402 Więcej informacji na stronie www.teb-akademia.pl Obecnie Wyższe Szkoły Bankowe są w 9 miastach: Bydgoszcz, Chorzów, Gdańsk, Gdynia, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń i Wrocław.

 

O uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego, skupiającego aż 10 uczelni. Od 15 lat utrzymujemy się w czołówce szkół niepublicznych w regionie. Według pracodawców jesteśmy najlepszą uczelnią niepaństwową w województwie pomorskim (według rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” przeprowadzonego w 2011 r.). Nasza wizja to przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny oraz kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych w świecie biznesu.

Uczelnia nr 1
WSB już od 15 lat kształci studentów na kierunkach o charakterze ekonomicznym, gospodarczym i finansowym. Kilkunastoletni dorobek to świadectwo nie tylko stabilnej pozycji, ale i profesjonalnej kadry oraz wypracowanych metod dydaktycznych. Dodatkowym potwierdzeniem są wyniki ogólnopolskich rankingów, w których WSB w Gdańsku zajmuje niezmiennie wysokie pozycje:

„Home & Market”
W rankingu najlepszych uczelni ekonomicznych przygotowanym przez miesięcznik ekonomiczny Home & Market, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zajęła 1 miejsce uczelni niepublicznych w województwie pomorskim!

WPROST
Program MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku zajął 15 miejsce w skali kraju w rankingu studiów MBA w Polsce, według tygodnika "WPROST".

WPROST
W tegorocznym rankingu uczelni wyższych tygodnika „WPROST” Wyższe Szkoły Bankowe zostały ocenione jako najlepsza grupa uczelni biznesowych w Polsce, tym samym zajmując też 3 miejsce w Polsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych.

Od momentu założenia Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jej baza materialna systematycznie się powiększa i unowocześnia. W ostatnim roku Uczelnia oddała kolejne sale wykładowe i ćwiczeniowe. Obecnie łączna powierzchnia Uczelni wynosi ponad 6 tysięcy m2.

Dobra lokalizacja
Wyższa Szkoła Bankowa mieści się w centrum Gdańska, przy ulicy Dolna Brama 8, w pobliżu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dobre połączenie komunikacyjne z Dworca Głównego PKP i PKS to niewątpliwe atuty lokalizacji Uczelni.

W zmodernizowanym budynku znajdują się: siedziba władz rektorskich i kanclerskich Uczelni, dział współpracy zagranicznej, biuro karier, stanowisko ds. płatności studenckich, aula i pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

Zajęcia odbywają się ponadto w budynku przy ulicy Augustyńskiego, gdzie znajduje się przestronna aula oraz w budynku przy ulicy Żabi Kruk, w którym mieszczą się: dziekanat, pokoje dziekanów, obsługa stypendialna, biuro organizacji studenckich,nowocześnie wyposażone aule, sale wykładowe i ćwiczeniowe, a także biblioteka i czytelnia. Oba budynki zlokalizowane są w odległości 300 metrów od głównej siedziby Uczelni.

W dniu 28 marca Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni zawarły porozumienie w sprawie włączenia SWPD w struktury WSB. Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni zostanie włączona w struktury WSB w Gdańsku, jednak potencjał jaki SWPD wypracowała przez lata - nie zniknie. SWPD to uczelnia, o której dorobku i wysokiej pozycji kierunku Prawa świadczą m.in. czołowe miejsca zajmowane w rankingach.

 

Władze

Rektor: prof. nadzw. dr hab. Jan Wiśniewski
Kanclerz: mgr Emilia Michalska
Wicekanclerz: mgr inż. Małgorzata Bednarek
Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania: dr Marcin Kalinowski
Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania: dr Artur Kozłowski
Prodziekan: dr Michał Pronobis
Prodziekan: dr Ewa Magier- Łakomy
Konwent Wyższej Szkoły Bankowej kieruje działalnością uczelni. W jego skład wchodzą: kanclerz, rektor, wicekanclerz i przedstawiciele założyciela WSB oraz przedstawiciele studentów uczelni.

Senat Wyższej Szkoły Bankowej sprawuje nadzór nad działalnością naukowo-dydaktyczną uczelni. Tworzą go władze rektorskie i dziekańskie.

 

Baza dydaktyczna

NOWOCZESNE SALE
Od momentu założenia Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jej baza materialna systematycznie się powiększa i unowocześnia. W ostatnim roku Uczelnia oddała kolejną aulę na 300 osób, sale ćwiczeniowe i pracownie komputerowe. Obecnie łączna powierzchnia Uczelni wynosi blisko 5 tysięcy metrów kwadratowych.

DOBRA LOKALIZACJA
Wyższa Szkoła Bankowa mieści się w centrum Gdańska, przy ulicy Dolna Brama 8, w pobliżu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w samym centrum Gdyni, na ulicy Kołłątaja 1 w budynku MIR. Dobre połączenie komunikacyjne z Dworca Głównego PKP i PKS to niewątpliwe atuty lokalizacji Uczelni. W zmodernizowanym gdańskim budynku znajdują się: siedziba władz Uczelni, dziekanat, administracja, biuro organizacji studenckich, aula, sale wykładowe oraz pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, w budynku MIR jest Biuro Rekrutacji, a wkrótce swoje podwoje otworzą dziekanat i sale wykładowe.

Zajęcia odbywają się w budynku Unimoru, w którym mieszczą się nowocześnie wyposażone sale wykładowe i ćwiczeniowe, aule, Biuro Karier, a także biblioteka i czytelnia. Oba budynki zlokalizowane są w odległości 300 metrów od głównej siedziby Uczelni.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku posiada 8 nowoczesnych pracowni komputerowych, w których znajduje się 154 stanowiska. Pracownie są dobrze wyposażone, wygodne i dobrze oświetlone. Odbywają się w nich nie tylko zajęcia z informatyki, ale także niektóre ćwiczenia np. ze statystyki czy ekonometrii.

 

Dlaczego warto studiować w WSB

8 powodów dlaczego powinieneś wybrać studia w Wyższej Szkole Bankowej

Bogata oferta edukacyjna
Zaplanuj ścieżkę kariery z Wyższą Szkołą Bankową. Możesz wybierać studia spośród 8 kierunków na studiach I stopnia lub kontynuować naukę na studiach II stopnia (3 kierunki). W ofercie Uczelni znajdziesz także przydatne w rozwijaniu kompetencji studia podyplomowe.

Praktyczny program nauczania
Jako uczelnia biznesu stawiamy na praktykę. Programy nauczania konsultowane są
z przedstawicielami poszczególnych branż, aby jak najlepiej odzwierciedlić realia gospodarcze. Studenci zdobywają doświadczenie zawodowe podczas staży i praktyk, a uczelniane Biuro Karier organizuje dodatkowe szkolenia i warsztaty.

Dobra organizacja
W Wyższej Szkole Bankowej cenimy Twój czas. Zajęcia mają formę warsztatów i case studies, dzięki którym szybciej przyswoisz wiedzę. Platforma Moodle umożliwi Ci dostęp do notatek i niezbędnych materiałów dydaktycznych on-line.

Nowoczesna
Innowacyjne rozwiązania w Wyższej Szkole Bankowej to nie tylko Extranet i Moodle, ale także Wi-Fi w budynkach Uczelni oraz kioski internetowe, dzięki którym w każdej chwili możesz połączyć się z internetem. Więcej

Wiarygodna Uczelni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku to uczelnia wyższa należąca do największego holdingu edukacyjnego w Polsce, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB-Akademia, który posiada swoje placówki w 9 miastach: Bydgoszcz, Chorzów, Gdańsk, Gdynia, Opole, Poznań, Szczecin, Toruń i Wrocław. W 2012 roku powstały nowe lokalizacje realizujące studia podyplomowe. Są to: Grudziądz, Łódź, Olsztyn i Włocławek.

Twój kapitał na studia
Studia w uczelni biznesu możesz potraktować jak inwestycję w swój rozwój zawodowy. W WSB dokładamy starań, aby poniesiony przez studentów koszt był jak najmniejszy. Dzięki elastycznemu systemowi opłat sam decydujesz, kiedy i jak chcesz płacić za studia. Różnorodne stypendia pozwalają ograniczyć wydatki na czesne.

Dyplom zagranicznej uczelni
Uczelnia daje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu – WSB i dyplomu jednej z współpracujących zagranicznych uczelni. Wyższa Szkoła Bankowa umożliwia zdobycie dyplomu ESC Troyes i California International Business University. Taki dyplom to Twój dodatkowy atut na rynku pracy.

Uznana Marka
Podejmując naukę w Wyższej Szkole Bankowej możesz liczyć na to, że dyplom ukończenia studiów będzie rozpoznawalny przez pracodawców. Bankowa to Uczelnia, która co roku zajmuje najwyższe miejsca w rankingach. Jest nagradzana za jakość świadczonych usług. Ponadto aktywnie uczestnicząc w życiu gospodarczy regionu i kraju.