Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Gdańsk Kierunek Budownictwo - 2 uczelnie

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

spec. inżynieria budownictwa Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2100zł od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Politechnika Gdańska (PG) ( zobacz więcej )

80-233 Gdańsk

ul. G. Narutowicza 11/12

tel.:

58 348-67-00

ikonka email do uczelni

rekrutacja@pg.gda.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Budownictwo w Gdańsku

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Politechnika Gdańska (PG)

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE


Uczelnie z kierunkiem budownictwo w Gdańsku

Od dziecka marzyłeś, by budować domy, drogi lub konstrukcje wodne? Jeśli tak, budownictwo to kierunek dla Ciebie! Sprawdź, gdzie w Gdańsku możesz studiować budownictwo, jakie perspektywy dają te studia, a także czego możesz się na nich nauczyć!Budownictwo to prestiżowy kierunek, po ukończeniu którego absolwenci wciąż znajdują dobrze płatną pracę. Niektórzy dostają ją już podczas praktyk, zanim uzyskają dyplom. Studia te pozwalają się rozwijać na wielu płaszczyznach: zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, twórczo, projektowo.

Kierunek ten wybierać powinny osoby, które dobrze orientują się w naukach ścisłych, a matematyka nie ma dla nich tajemnic. Cechą niezbędną jest tu także odpowiedzialność – wszak to właśnie absolwenci budownictwa w dużej mierze odpowiadają za nasze bezpieczeństwo w budynkach i infrastrukturze miejskiej, wodnej czy drogowej.

Państwowe uczelnie w Gdańsku

Spośród państwowych uczelni, w Gdańsku studia z zakresu budownictwa oferuje Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Są to studia I stopnia (inżynierskie), a także studia II stopnia (magisterskie). Obie opcje dotyczą studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (weekendowych).

Na studiach I stopnia (7 semestrów) dostępne są następujące specjalności:
• Budowa dróg i autostrad,
• Budownictwo ogólne,
• Budownictwo wodne i morskie,
• Drogi szynowe,
• Geotechnika,
• Planowanie dróg i autostrad,
• Konstrukcje betonowe,
• Konstrukcje metalowe,
• Modelowanie konstrukcji inżynierskich,
• Technologia i organizacja budownictwa,
• Konstrukcje mostowe.

Z kolei na studiach magisterskich z zakresu budownictwa (3 semestry) Politechnika Gdańska oferuje takie specjalności:
• Budowa dróg i autostrad,
• Budownictwo ogólne,
• Budownictwo wodne i morskie,
• Drogi szynowe,
• Geotechnika,
• Konstrukcje betonowe,
• Konstrukcje metalowe,
• Modelowanie konstrukcji inżynierskich,
• Mosty,
• Planowanie i projektowanie dróg,
• Technologia i zarządzanie w budownictwie,
• Civil Engineering.

Prywatna uczelnia w Gdańsku

W Gdańsku jedna uczelnia prywatna – Gdańska Szkoła Wyższa – oferuje studia ze specjalnością zbliżoną do budownictwa. Jest to specjalność inżynieria budownictwa na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Uczelnia kształci absolwentów studiów I stopnia inżynierskich w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (weekendowym).

Zasady rekrutacji na studia na uczelni państwowej w Gdańsku

W procesie rekrutacji na studia I stopnia bierze się pod uwagę sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:przedmiotu głównego (do wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, fizyka), języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Oto wzór, na podstawie którego oblicza się punkty kandydata:

zdjecie
Źróło: http://pg.edu.pl/i-stopien-2017/2018

Wybrane przedmioty na kierunku budownictwo

Na studiach z zakresu budownictwa wykładane są zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. Oto kilka przykładów przedmiotów, które obowiązują na tym kierunku:
• matematyka,
• fizyka,
• mechanika ogólna,
• podstawy informatyki,
• geometria wykreślna,
• geodezja,
• materiały budowlane,
• konstrukcje metalowe,
• konstrukcje betonowe,
• wytrzymałość materiałów,
• instalacje budowlane,
• hydraulika i hydrologia
i wiele innych.

Autor: Joanna Litwin