Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Gdańsk Kierunek Budownictwo - 2 uczelnie

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

spec. inżynieria budownictwa

Zobacz więcej

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Budownictwo w Gdańsku

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Politechnika Gdańska (PG)

Uczelnie z kierunkiem budownictwo w Gdańsku

Od dziecka marzyłeś, by budować domy, drogi lub konstrukcje wodne? Jeśli tak, budownictwo to kierunek dla Ciebie! Sprawdź, gdzie w Gdańsku możesz studiować budownictwo, jakie perspektywy dają te studia, a także czego możesz się na nich nauczyć!Kierunek Budownictwo na Uczelniach publicznych w Gdańsku 2022 /2023 - zasady rekrutacji
Budownictwo - Politechnika Gdańska - Zasady rekrutacji 2022 / 2023
Plan studiów na kierunku budownictwo na Politechnice Gdańskiej

Budownictwo to prestiżowy kierunek, po ukończeniu którego absolwenci wciąż znajdują dobrze płatną pracę. Niektórzy dostają ją już podczas praktyk, zanim uzyskają dyplom. Studia te pozwalają się rozwijać na wielu płaszczyznach: zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, twórczo, projektowo. Kierunek ten wybierać powinny osoby, które dobrze orientują się w naukach ścisłych, a matematyka nie ma dla nich tajemnic. Cechą niezbędną jest tu także odpowiedzialność – wszak to właśnie absolwenci budownictwa w dużej mierze odpowiadają za nasze bezpieczeństwo w budynkach i infrastrukturze miejskiej, wodnej czy drogowej. Państwowe uczelnie w GdańskuSpośród państwowych uczelni, w Gdańsku studia z zakresu budownictwa oferuje Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Są to studia I stopnia (inżynierskie), a także studia II stopnia (magisterskie). Obie opcje dotyczą studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (weekendowych). Na studiach I stopnia (7 semestrów) dostępne są następujące specjalności: • Budowa dróg i autostrad,• Budownictwo ogólne,• Budownictwo wodne i morskie,• Drogi szynowe,• Geotechnika,• Planowanie dróg i autostrad,• Konstrukcje betonowe,• Konstrukcje metalowe,• Modelowanie konstrukcji inżynierskich,• Technologia i organizacja budownictwa,• Konstrukcje mostowe.Z kolei na studiach magisterskich z zakresu budownictwa (3 semestry) Politechnika Gdańska oferuje takie specjalności:• Budowa dróg i autostrad,• Budownictwo ogólne,• Budownictwo wodne i morskie,• Drogi szynowe,• Geotechnika, • Konstrukcje betonowe,• Konstrukcje metalowe,• Modelowanie konstrukcji inżynierskich,• Mosty,• Planowanie i projektowanie dróg,• Technologia i zarządzanie w budownictwie,• Civil Engineering.Prywatna uczelnia w GdańskuW Gdańsku jedna uczelnia prywatna – Gdańska Szkoła Wyższa – oferuje studia ze specjalnością zbliżoną do budownictwa. Jest to specjalność inżynieria budownictwa na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Uczelnia kształci absolwentów studiów I stopnia inżynierskich w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (weekendowym).Zasady rekrutacji na studia na uczelni państwowej w GdańskuW procesie rekrutacji na studia I stopnia bierze się pod uwagę sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:przedmiotu głównego (do wyboru: matematyka, fizyka z astronomią, fizyka), języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Oto wzór, na podstawie którego oblicza się punkty kandydata: zdjecieŹróło: http://pg.edu.pl/i-stopien-2017/2018Wybrane przedmioty na kierunku budownictwoNa studiach z zakresu budownictwa wykładane są zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. Oto kilka przykładów przedmiotów, które obowiązują na tym kierunku: • matematyka,• fizyka,• mechanika ogólna,• podstawy informatyki,• geometria wykreślna,• geodezja,• materiały budowlane,• konstrukcje metalowe,• konstrukcje betonowe,• wytrzymałość materiałów,• instalacje budowlane,• hydraulika i hydrologia i wiele innych.Autor: Joanna Litwin

Zobacz uczelnie na mapie w Gdańsku