Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Elbląg Kierunek Pedagogika - 2 uczelnie

Pedagogika
Pedagogika opiekuńcza i socjalna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika społeczno-rodzinna
Pedagogika szkoły
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Logopedia z terapią pedagogiczną
Oligofrenopedagogika z socjoterapią
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą rodzinie

Studia na kierunku Pedagogika w innych miastach

Zobacz uczelnie na mapie w Elblągu