Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (UTP) im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

85-796 Bydgoszcz

Al. prof. S. Kaliskiego 7

tel.:

52 374 94 11

ikonka email do uczelni

Array

rekrutacja@utp.edu.pl

rdd@utp.edu.pl

Studia dyplomowe
Gospodarowanie zasobami naturalnymi
Mechatronika
Inspekcja weterynaryjna
Analityka chemiczna i spożywcza
Architektura
Architektura krajobrazu
Architektura wnętrz
Biotechnologia
Budownictwo
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Energetyka
Finanse i rachunkowość
Geodezja i kartografia - NOWOŚĆ!!
Informatyka stosowana
Inspekcja weterynaryjna
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria odnawialnych źródeł energii
Inżynieria środowiska
Mechanika i budowa maszyn
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Rolnictwo
Technologia chemiczna
Technologia żywności i żywienia człowieka
Teleinformatyka
Transport
Wzornictwo
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Zielarstwo i fitoterapia
Zoofizjoterapia
Zootechnika
Gospodarowanie zasobami naturalnymi -NOWOŚĆ!!
Mechatronika - NOWOŚĆ!!
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (UTP) im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy - Aktualności

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni kujawsko-pomorskie

Połączenie nie mogło zostać utworzone.
SQLSTATE[HYT00]: [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server]Login timeout expired