Reklama - Uniwersytet w Białymstoku (UWB)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku

15-472 Białystok

ul. Ciepła 40

tel.:

85 678-58-46, 85 675-01-68 w 346

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsfiz.edu.pl

Europeistyka
Filologia
Finanse i Rachunkowość
Gospodarka przestrzenna
Informatyka i ekonometria
Zarządzanie

Opis Uczelni

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podlasiu, działającą nieprzerwanie od 1993 roku. Od początku istnienia uczelnia stawiała na najwyższe standardy akademickie i nauczanie w tych branżach i dziedzinach, w których jest zapotrzebowanie wśród pracodawców.

Obecnie studenci mają do wyboru takie kierunki, jak zarządzanie, administracja, finanse i rachunkowość. Studia prowadzone są w ramach kształcenia pierwszego i drugiego stopnia, możliwe są studia dzienne lub niestacjonarne, organizowane w formie weekendowych zjazdów. Kształcenie na uczelni pozwala studentom nie tylko zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, ale również rozwijać pasje i zainteresowania zawodowe.

Uczelnia realizuje szereg programów i projektów, uczestniczy we współpracy z innymi uczelniami i instytucjami. Studenci kształcą się w dobrze wyposażonej bazie dydaktycznej oraz pod okiem świetnych nauczycieli akademickich oraz praktyków w danych dziedzinach. Absolwenci uczelni są kompleksowo przygotowani do pracy w swoim zawodzie.


 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie1800400
Zarządzanie kadrami i psychologia zarządzania1800400
Handel zagraniczny1800400
Zarządzanie logistyką1800400
Administracja i samorząd terytorialny1800400
Rachunkowość i system podatkowy1800400
Bankowość i ubezpieczenia1800400
E-biznes1800400
Euromenedżeryzm1800400
Finanse przedsiębiorstw i rynek finansowy1800400
Zarządzanie organizacjami1800400
Zarządzanie międzynarodowe1800400
Informatyka w zarządzaniu 1800400
Organizacja i administrowanie1800400
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 1800400
Organizacja i dowodzenie1800400
Zarządzanie w sporcie1800400
Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej1800400
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw1800400
Informatyka w finansach i rachunkowości1800400
Analityka finansowa1800400

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Sopocka Szkoła Wyższa - uczelnia oczami studentów
Studiuj w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego!

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni podlaskie