Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - Lista 2 uczelnie w Polsce

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od 2000zł

  - Zarządzanie dziedzictwem kulturowym Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne