Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Kierunek Handel zagraniczny - Lista 7 uczelni w Polsce


Handel zagraniczny

Marzysz o tym, by pracować w handlu zagranicznym? – Chcesz pewnie podjąć studia, które przygotują Cię do realizacji tego marzenia. Doskonałą decyzją okaże się wybór odpowiedniej, perspektywicznej specjalności.

Handel zagraniczny to specjalność na studiach I i II stopnia, takich jak „stosunki międzynarodowe” lub „międzynarodowe stosunki gospodarcze”. Specjalność ta ukierunkowana jest na przekazywanie studentom rzetelnej wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej międzynarodowej współpracy gospodarczej, ze szczególnym naciskiem na handel. Wymiana dóbr i usług pomiędzy krajami jest obecnie jedną z najprężniej rozwijających się „dziedzin” światowej gospodarki, co generuje zapotrzebowanie na krajowych specjalistów z tej branży.

"Handel zagraniczny" – organizacjaJako że kierunki „stosunki międzynarodowe” i „międzynarodowe stosunki gospodarcze” dostępne są na wielu polskich uczelniach – zarówno publicznych, w tym ekonomicznych, jak i prywatnych – i w obu trybach (stacjonarnym i niestacjonarnym), specjalność tę studiować można w zasadzie w każdym z miast akademickich. Czas trwania specjalności pokrywa się z czasem trwania studiów – w przypadku studiów I stopnia jest to z reguły 6 semestrów; w przypadku studiów II stopnia – 4 semestry. Studenci wymienionych kierunków wybierają specjalność zazwyczaj już w trakcie rekrutacji na studia. Na niektórych uczelniach specjalność wybierana jest jednak dopiero na pewnym etapie nauki, najczęściej po I roku studiów licencjackich.

Idealny kandydatJeśli chodzi o predyspozycje, jakie posiadać powinny osoby zainteresowane podjęciem studiów w ramach takiej specjalności, to bez wątpienia wymienić należy zainteresowanie ekonomią i światową gospodarką, ambicję, umiejętność logicznego myślenia i analizy. Ważne jest także, aby studenci tej specjalności mieli łatwość w nauce języków obcych – władanie językiem angielskim to w zasadzie niezbędne minimum, a znajomość drugiego języka obcego znacznie ułatwi poszukiwanie ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Program studiówProgram specjalności może różnić się na poszczególnych uczelniach, w zależności od wybranego kierunku studiów i profilu kształcenia. Istotnym kontekstem dla zagadnień omawianych w ramach przedmiotów specjalnościowych okażą się przedmioty kierunkowe, tzw. ramowy program studiów. Jeśli zaś idzie o samą specjalność, studenci mogą spodziewać się, że w ramach specjalności zgłębią zagadnienia związane z:
- ekonomiką handlu zagranicznego;
- organizacją i techniką handlu zagranicznego;
- marketingiem i reklamą w handlu zagranicznym;
- prognozowaniem procesów rynkowych;
- ekonomiką i organizacją przedsiębiorstw międzynarodowych joint venture;
- aspektem prawnym, celnym i podatkowym w obrocie międzynarodowym;
- badaniami rynków międzynarodowych;
- procesami integracyjnymi jednoczącej się Europy;
- rozliczeniami w handlu zagranicznym;
- spedycją i transportem w handlu zagranicznym;
- negocjacji w handlu zagranicznym
i tym podobne.

Perspektywy zawodoweUkończenie studiów ze specjalnością „handel zagraniczny” stwarza realną możliwość zdobycia interesującej i dobrze płatnej pracy – nie tylko w kraju, ale i za granicą. Absolwenci tej specjalności znajdują zwykle zatrudnienie w przedsiębiorstwach eksportowo-importowych, w firmach konsultingowych, biurach maklerskich, międzynarodowych korporacjach lub bankach, instytucjach Unii Europejskiej czy innych międzynarodowych organizacji. Po ukończeniu studiów mogą także nadal się rozwijać – na przykład w ramach studiów podyplomowych czy branżowych szkoleń.

RekrutacjaAby rozpocząć studia w ramach specjalności „handel zagraniczny”, należy rekrutować się na któryś z kierunków, który taką specjalność oferuje kandydatom. Najlepiej zawczasu sprawdzić wymagania kwalifikacyjne poszczególnych uczelni – można to zrobić, między innymi, wchodząc na stronę internetową. Podczas naboru na studia uwzględniane są wyniki z egzaminów maturalnych z jednego, dwóch lub nawet trzech przedmiotów.

Red. B. Stachnik
Rozwiń

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Handel zagraniczny

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Krakowska Akademia (KA) im. A. Frycza Modrzewskiego 2350 - 2400 zł 2100 - 2200 zł
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) od 2300 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku od 400 zł od 400 zł /Semestr
Wyższa Szkoła Handlowa (WSH) w Radomiu od 400 zł 400