Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Rozporządzanie kredytem po rozwodzie małżonków

Rozporządzanie kredytem po rozwodzie małżonkówRozporządzanie kredytem po rozwodzie małżonków

Kredyty hipoteczne najczęściej zaciągane są przez małżonków wspólnie, tak też było to popularnym rozwiązaniem w przypadku kredytów we frankach szwajcarskich. Nie ma to większego znaczenia, dopóki małżonkowie żyją w zgodzie i trwa wspólnota majątkowa małżeńska. Sprawy komplikują się wraz z rozwodem.

Spłata kredytu i egzekucja zaległości

Co do spłaty i odpowiedzialności za zobowiązanie sprawa jest jasna. Zgodnie z przepisami wspólnie zaciągnięte zobowiązanie powoduje odpowiedzialność solidarną kredytobiorców. W razie powstania zaległości i konieczności przeprowadzenia egzekucji bank zwraca się do kredytobiorców, którzy podpisali umowę kredytową. Jeśli jest to jeden ze współmałżonków to egzekucji podlega jedynie jeden współmałżonek nawet jeśli wspólnota majątkowa małżeństwa trwa nadal. W przypadku rozwodu małżonkowie co do kredytu hipotecznego muszą uzgodnić kwestie spłat między sobą, nawet jeśli ma to być potwierdzone przez sąd. Dla banku zobowiązanym jest tylko jeden współmałżonek. Natomiast przy kredytach z dwojgiem współmałżonków wraz z rozwodem nie ustaje solidarna odpowiedzialność za zobowiązanie. Analogicznie sytuacja dotyczy rozporządzenia kredytem. Złe relacje współmałżonków po rozwodzie mogą utrudnić kontakty z bankiem, dotyczące zarządzania kredytem np. w kontekście przewalutowania.

Szczególne regulacje na okoliczność postępowania o unieważnienie kredytu

W 2023 roku nastąpiła pewna zmiana, znacząca właśnie dla rozwiedzionych współmałżonków. Nie ma już potrzeby wykonywania cesji wspólnej części kredytu aby jeden z kredytobiorców współmałżonków mógł rozporządzać zobowiązaniem w kontekście unieważnienia umowy i wystąpienia z roszczeniem w tej sprawie do sądu. Coz  za tym idzie skłóceni współmałżonkowie są na równi uprawnieni do wystąpienia do sądu o unieważnienie kredytu frankowego i żaden z nich nie może zablokować tej możliwości, nawet gdy się na to nie zgadza. Ta pomoc frankowiczom gdańsk zrodziło się z potrzeby wielu kredytobiorców, którzy przed wyrokiem SN nie mogli dochodzić unieważnienia zobowiązania z powodu braku zgody, kontaktu z byłym współmałżonkiem.

Szansa na zwrot nadpłaconych środków

Unieważnienie umowy kredytowej z powodu jej niezgodności z prawem to nie kaprys, a realna korzyść dla kredytobiorcy, zwłaszcza gdy pozostał ze spłatą kredytu sam. Mogąc odzyskać spore sumy nadpłaty poprzez rozliczenie na zasadach zobowiązania wzajemnego warto ustalić kwestię podziału otrzymanej sumy. Podobnie jak w przypadku egzekucji bank nie wnika w to, czy kredytobiorcy pozostają małżonkami czy też się rozwiedli, tak też jest z rozliczeniem kredytu, to w gestii kredytobiorców jest podział otrzymanego zwrotu wpłaconych środków i wpłata sumy kredytowej na poczet banku celem zwrotu otrzymanego kredytu. Może budzić to szereg wątpliwości, bowiem do egzekucji kredytobiorcy odpowiadają solidarnie i również łącznie są uprawnieni do odbioru sumy z tytułu unieważnienia. W praktyce przyjmuje się, iż kredytobiorca będący powodem w procesie jest zobowiązanym do rozliczenia, a dalsze rozrachunki pomiędzy współmałżonkami są osobną sprawą do rozstrzygnięcia w drodze ugody lub sądowego podziału majątku.


Data publikacji: 15.04.2024