Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Rekrutacja na studia II stopnia w semestrze letnim 2020/2021 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie


Już w drugiej połowie stycznia rusza internetowa rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia w semestrze letnim 2020/2021 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zgłaszać mogą się kandydaci chcący studiować na kierunkach:

1. Logistyka –absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu m.in. zarządzania logistycznego
w przedsiębiorstwach, w tym także międzynarodowych, organizacji i projektowania, koordynacji oraz bezpośredniego nadzoru funkcjonowania logistyki i łańcuchów dostaw.
2. Gospodarka przestrzenna – studia te łączą wiedzę z zakresu ekonomii, architektury
i urbanistyki, a także geodezji, geografii i kartografii, inżynierii środowiska i ekologii, prawa, socjologii, zarządzania oraz projektowania inżynierskiego. Kształcimy na nich kadrę ekonomistów o specjalistycznym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki lokalnej i regionalnej.
3. Towaroznawstwo – absolwenci zdobędą wiedzę m.in. w zakresie wpływu – w procesie pozyskiwania surowców, produkcyjnym i poprodukcyjnym – na jakość towarów
i usług, oraz skutecznego zarządzania procesem kształtowania jakości.
4. Zarządzanie i inżynieria produkcji – te interdyscyplinarne studia łączą wiedzę
z dziedziny zarządzania i ekonomii z podstawami nauk technicznych. Absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu m.in. przygotowania procesów produkcyjnych i zarządzania nimi.

TERMINARZ REKRUTACJI:
- Studia stacjonarne drugiego stopnia: Internetowa Rekrutacja Kandydatów od 18 stycznia do 22 stycznia 2021 r.
- Studia niestacjonarne drugiego stopnia: Internetowa Rekrutacja Kandydatów od 8 lutego do 28 lutego 2021 r.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej: studiuj.uek.krakow.pl

Data publikacji: 18.12.2020