Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

NOWOŚCI w ofercie edukacyjnej WUMed


Od nowego roku akademickiego w najstarszej niepublicznej uczelni w Polsce ruszają Studia licencjackie pomostowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy oraz studia podyplomowe Administracja w sytuacji masowych zagrożeń zdrowia.

Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie studiów pomostowych licencjackich dla pielęgniarek i pielęgniarzy uznając to za nasz obowiązek jako uczelni medycznej. Czujemy się odpowiedzialni za dopełnienie systemu ochrony zdrowia profesjonalnymi kadrami medycznymi - mówi prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Oferta skierowana jest do osób pracujących w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza, posiadających wykształcenie średnie. Studia trwają 1 - 1,5 roku. W krótkim czasie dają możliwość podniesienia kwalifikacji na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej.

To szansa wzbogacenia kompetencji pielęgniarek, pielęgniarzy dyplomowanych i uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa. Warunkiem podjęcia nauki na studiach pomostowych jest posiadanie świadectwa maturalnego, prawa wykonywania zawodu lub posiadanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

Studia przeznaczone są dla absolwentów medycznych szkół zawodowych i trwają w zależności od typu ukończonej szkoły średniej - od 2 do 3 semestrów. - dodaje prof. Jasińska.

W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz zadań z zakresu promocji zdrowia w stosunku do zdrowych, chorych i niepełnosprawnych. Będzie gotowy do rozpoznawania i oceny warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych, komunikowania się z pacjentami i współpracownikami, udziału w prowadzeniu badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa.

Studia podyplomowe Administracja w sytuacji masowych zagrożeń zdrowia, to jedyne takie studia w Polsce.

Gwarantujemy zajęcia hybrydowe, stacjonarnie - w małych grupach. Oferujemy materiały dydaktyczne opracowane przez najlepszych wykładowców. Jak na wszystkich naszych kierunkach także i tu, zależy nam na powiązaniu teorii z praktyką. Wśród nauczycieli - tylko praktycy z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zdrowia publicznego, administracji publicznej i medycyny - zapewnia prorektor Jasińska.

Podczas studiów będzie można nauczyć się m.in.: praktycznego diagnozowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk administracyjno-prawnych, społecznych i medycznych oraz analizowania przyczyn i przebiegu zarządzania kryzysowego w sytuacji masowych zagrożeń zdrowia. Studenci zdobędą także umiejętności: realizacji zadań administracji publicznej systemu ochrony zdrowia, w tym zarządzania kryzysowego w sytuacji masowych zagrożeń zdrowia jak również zapobiegania masowym zagrożeniom zdrowia publicznego.

Jesteśmy przekonani, że absolwenci studiów podyplomowych będą w pełni przygotowani do pracy w sztabach kryzysowych jednostek ochrony zdrowia. Uzyskają także świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych, na życzenie również w języku angielskim – dodaje proj. Joanna Jasińska.

NOWOŚCI w ofercie edukacyjnej WUMed

Data publikacji: 29.07.2021