Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Sonus w Radomiu - co to za szkoła?

Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Sonus w Radomiu - co to za szkoła?Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Sonus w Radomiu - co to za szkoła?

Nauka w szkole podstawowej trwa osiem lat, dlatego warto zapisać dziecko do takiej placówki, która zapewnia uczniom przyjazne środowisko oraz potencjał do wszechstronnego rozwoju. Oprócz realizowania obowiązkowej podstawy programowej ważne jest to, aby dziecko miało warunki do odkrywania swoich pasji i talentów. Takie możliwości zapewnia Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Sonus w Radomiu.

Nowoczesne podejście do edukacji

Szkoła podstawowa Sonus realizuje ośmioletni cykl kształcenia ogólnego, zgodnie z podstawą programową ustaloną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jednak szkoła stosuje nowoczesną koncepcję nauczania, która opiera się na wspieraniu indywidualnych predyspozycji oraz zachęcaniu uczniów do wzajemnej współpracy. Placówka eliminuje również czynniki, które mogą negatywnie wpływać na samopoczucie i komfort uczniów. Brak hałasujących dzwonków lekcyjnych, ocen cyfrowych i zadań domowych sprawia, że nauka jest mniej stresująca, a uczeń może skupić się na tym, co najważniejsze.

Wspieranie zainteresowań i talentów

Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Sonus w Radomiu zapewnia nie tylko nauczanie ogólne, ale również łatwy dostęp do zajęć artystycznych i sportowych. W ten sposób dziecko zyskuje większy potencjał do rozwoju intelektualnego i fizycznego, a także może sprawdzić się w dziedzinach, które do tej pory były dla niego nieznane. Zajęcia pozalekcyjne sprzyjają również rozwojowi społecznemu, ponieważ uczeń może w ten sposób poznawać nowe osoby i brać udział w projektach, które wymagają działania zespołowego.

Poza kształceniem ogólnym radomska szkoła podstawowa Sonus oferuje również:

  • zajęcia muzyczne, w tym zajęcia z gry na fortepianie oraz zajęcia taneczne;
  • cztery godziny nauki języka angielskiego w tygodniu (w tym zajęcia z native speakerem);
  • zajęcia sportowe, w tym zajęcia na basenie i sztuki walki.

Dzieci mogą również brać udział w zabawach i grach organizowanych przez nauczycieli prowadzących świetlicę. Dzięki temu uczeń nie nudzi się podczas oczekiwania na rodziców i może spędzić ten czas kreatywnie.

Przygotowanie do dorosłego życia

Pod koniec szkoły podstawowej młody człowiek zyskuje pewną świadomość swoich predyspozycji i możliwości, choć może nie mieć jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość. Ważne jednak, aby szkoła wyposażyła uczniów w umiejętności, które przydają się w dorosłym życiu. Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Sonus w Radomiu kieruje się właśnie takim podejściem, ucząc dzieci samodzielnego działania oraz brania odpowiedzialności za swoje wybory. Placówka wyzwala w uczniach poczucie sprawczości, czyli umiejętności niezwykle przydatnej w podejmowaniu decyzji i mierzeniu się z wyzwaniami. Dzieci uczestniczą również w projektach, dzięki którym uczą się współpracować z rówieśnikami w celu zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia. Wszystko to sprawia, że uczeń jest dobrze przygotowany do dorosłego życia, które wymaga samodzielności, a zarazem umiejętności funkcjonowania w społeczności.

Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Sonus w Radomiu - jak zapisać swoje dziecko?

Szkoła Sonus należy do grupy edukacyjnej, która już od przeszło piętnastu lat działa w obszarze nowoczesnych metod kształcenia. Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do tej placówki mogą uzyskać więcej informacji na stronie internetowej sonus.edu.pl. Proces rekrutacyjny wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz udziału w spotkaniu rekrutacyjnym. Ostatni etap wiąże się z podpisaniem umowy oraz uiszczeniem opłaty wpisowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji można:

  • zadzwonić pod numer: +48 786 112 116 lub
  • napisać wiadomość na adres e-mail: kontakt@sonus.edu.pl

Warto się spieszyć, ponieważ Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Sonus w Radomiu to szkoła jednooddziałowa, więc limit miejsc dla pierwszoklasistów może szybko ulec wyczerpaniu.


Data publikacji: 31.03.2024