Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


NAJLEPSZE ZESPOŁY START-UP SCHOOL UR NAGRODZONE


Poznaliśmy zwycięzców I Edycji Konkursu „Startup School UR”, realizowanego w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. „Startup School UR” to cykl warsztatów dedykowanych dla pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Celem warsztatów było wsparcie pracowników Uniwersytetu oraz Zespołów badawczych działających na rzecz nauki w zakresie transformacji ich odkrywczego i wynalazczego potencjału w innowacyjne przedsiębiorstwa. W trakcie kilku tygodni intensywnej pracy, pod okiem ekspertów z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz zaproszonych ekspertów i warsztatowców, uczestnicy zdobyli doświadczenie oraz wiedzę potrzebną w tworzeniu podstaw własnego biznesu z wykorzystaniem najbardziej efektywnych metodologii właściwych dla rozwoju projektów innowacyjnych. Całość szkoleń została przeprowadzona dzięki realizacji Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

W wyniku obrad Komisji Oceniającej, wyłoniono i nagrodzono następujące Zespoły:

I Miejsce zostało przyznane Zespołowi: Sposób wytwarzania hydrolizatów białkowych z soi
(dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. UR)

II Miejsce zostało przyznane Zespołowi: Wegański Raj (dr inż. Daniel Żmudziński
dr inż. Dorota Najgebauer – Lejko)

III Miejsce zostało przyznane Zespołowi: LandTax (prof. dr hab. inż. Jarosław Socha
dr hab. Paweł Netzel, profesor UR, dr inż. Paweł Hawruło, mgr inż. Luiza Tymińska – Czabańska)

Dodatkowo, wyróżnienie otrzymały Zespoły:

Total Biodegradable Packaging (dr hab. inż. Ewelina Jamróz, profesor UR)

Green4Cities (dr hab. inż. Piotr Wężyk, profesor UR, mgr inż. arch. kraj. Karolina Zięba – Kulawik
mgr inż. arch. kraj. Monika Winczek, mgr inż. Monika Szparadowska, inż. Wojciech Krawczyk, Jakub Miszczyszyn)

Dieta i suplementacja jodem w terapii Covid-19 ( dr hab. inż. Aneta Koronowicz, profesor UR
dr hab. inż. Sylwester Smoleń, profesor UR, mgr inż. Joanna Mrożek, mgr Olga Sularz)

Zespół, który zajął I MIEJSCE, pn. „Sposób wytwarzania hydrolizatów białkowych z soi”, z inicjatywy JM Rektora UR, otrzymał nagrodę finansową na rozwój swojego pomysłu i sprawną komercjalizację prowadzonych prac B+R, w kwocie 3 000,00 zł!

Zrealizowany Konkurs cechowały kompleksowość oraz pragmatyczność, a swym zakresem obejmował:
Warsztat I – Customer Development z użyciem elementów Design Thinking – sesja robocza ukierunkowana na odkrywanie persony klienta oraz tworzenie fundamentów dla budowy MVP

Warsztat II – Business model definition oraz business model innovation z użyciem elementów Business model canvas oraz 10 Types of Innovation – sesja robocza ukierunkowana na budowanie operacyjnej doskonałości przedsiębiorstwa

Warsztat III – Business model exploration z użyciem elementów Agile Management oraz Lean Management – sesja robocza ukierunkowana na ciągłe walidowanie kluczowych założeń biznesowych
Spotkania towarzyszące – poświęcone takim zagadnieniom, jak regulacje dla przedsiębiorczości, pozyskiwanie finansowania, transfer technologii, sztuka prezentacji oraz sprzedaży idei, a także zarzadzanie projektami z wykorzystaniem zwinnych metodyk.

Więcej na temat konkursu „Startup School UR”: https://tiny.pl/r6qsn
Więcej na temat nagrodzonych Zespołów: https://tiny.pl/r6qs4.

Organizatorami I edycji „Startup School UR” byli: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o. Wykonawcą spoza uczelni była firma Open Innovation House sp. z o.o. Cykl warsztatów organizowany był w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 4.4).

Pełna prezentacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie sprawdź tutaj.

Data publikacji: 30.04.2021