Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Jak interpretować wiersze? Poradnik dla każdego!

Jak interpretować wiersze? Poradnik dla każdego!Czytanie wiersza znacznie różni się od czytania opowiadania lub tekstu informacyjnego. Aby dowiedzieć się, co oznacza wiersz, musisz spojrzeć na coś więcej niż tylko znaczenie słów. W rzeczywistości, jeśli skupisz się tylko na dosłownym znaczeniu słów, możesz mieć trudności z ustaleniem, o czym jest wiersz. Poezja jest przeznaczona do czytania na głos. Czytanie wiersza w ciszy dla siebie nie da ci pełnego doświadczenia wiersza. Kiedy poeci komponują wiersze, angażują się w grę słów i wykorzystują rymy i rytmy, które wpływają na znaczenie wiersza. Nie podchwycisz gry słów, dopóki jej nie usłyszysz. Podobnie, nie możesz zrozumieć, co poeta robi z rytmem, dopóki go nie usłyszysz lub nie wypowiesz.

 

Przeczytaj wiersz na głos

 

Poezja jest często pisana dla ucha, więc powinieneś zacząć od przeczytania wiersza na głos, ponieważ pomoże ci to uważniej słuchać wiersza. Posłuchaj wiersza linijka po linijce, słowo po słowie. Zwróć uwagę na dźwięki, które słowa wydają w twoich ustach. Możesz zacząć zauważać, że wiersz używa pewnych efektów, takich jak rymowanki, wzory słów lub podziały linii, aby stworzyć określony nastrój lub ton. To pierwszy krok, który warto podjąć przed interpretacją wiersza.

 

Zwróć uwagę na rytm

 

Wiersze mają rytm. Jedną z tradycyjnych różnic między zwykłą literaturą a poezją jest użycie rytmu i metrum. Metrum wiersza jest regularnym rytmem, który przyjmuje. Współczesna poezja czasami odchodzi od tradycyjnych konwencji metrum, ale w dużej mierze metrum odgrywa ważną rolę w poezji, której będziesz uczyć się w szkole. Nie skupiamy się na rytmie, aby sprawdzić, czy poeta trzymał się go przez cały czas. Używamy go raczej, aby zobaczyć, kiedy poeta zrywa z rytmem, który sam wyznaczył. Te odchylenia od rytmu wskazują na ważne idee w wierszu. Kiedy zauważysz zmianę rytmu, spójrz na prezentowane pomysły lub obrazy i porozmawiaj o nich.

 

Szukaj technik

 

Musisz być w stanie omówić, w jaki sposób kompozytor stworzył znaczenie w swoim wierszu. Wymaga to omówienia technik, których użyli do rozwinięcia znaczenia. Musisz zwrócić uwagę na wspólne techniki i spróbować zrozumieć, co reprezentują. Metafory są podobnymi technikami do porównań, ale zamiast czegoś podobnego do czegoś innego, są czymś innym. Na przykład "wiersz był sałatką słowną", zamienia poprzednie porównanie w metaforę. Nie porównuje wiersza do "sałatki słownej", stwierdza, że jest to "sałatka słowna". Metafory mogą wydawać się bardziej intensywne lub silniejsze niż porównania. Poeci mają ograniczoną przestrzeń do użycia, a to oznacza ograniczone słowa. Jest to zatem świadomy wybór, aby powtórzyć słowo. Poeci używają powtórzenia, aby oznaczyć ważne emocje lub idee. Powtórzenie może również przekazać stan emocjonalny persony. Jeśli nie chcesz trudzić się z interpretacją wiersza, sprawdź koniecznie portal zinterpretuj.pl z dziesiątkami materiałów edukacyjnych.

 

Upewnij się, że przeczytałeś wiersz w całości

 

Aby w pełni zrozumieć wiersz jako całość, powinieneś upewnić się, że przeczytałeś wiersz od początku do końca. Przeczytaj tytuł wiersza, a także autora, jeśli jest zaznaczony. Powinieneś również przeczytać wszelkie przypisy końcowe lub przypisy na dole wiersza, jeśli takie istnieją. 

 

Zaznacz notatki na wierszu podczas jego czytania

 

Powinieneś mieć gotowy ołówek lub długopis, gdy czytasz wiersz na głos. Podkreśl wszystkie słowa, które mają silne znaczenie lub interesujący dźwięk dla ucha. Zakreśl wszystkie słowa, które uważasz za mylące lub które są ciebie ważne.


Data publikacji: 19.12.2022