Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Edukacja w zasięgu ręki. Nowy projekt MEiN

Edukacja w zasięgu ręki. Nowy projekt MEiNMinisterstwo Edukacji i Nauki podjęło działania mające na celu podniesienie jakości edukacji dla wszystkich i realizuje projekt mający sprostać temu celowi Projekt ten opracowano przy wykorzystaniu środków z Funduszy Europejskich.

 

Edukacja włączająca – na czym polega?

 

Edukacja włączająca to podejście, które pozwala każdemu uczniowi w pełni korzystać z możliwości nauczania. Jej celem jest, między innymi, umożliwienie dostępu do wspólnej nauki ze sprawnymi rówieśnikami, dzieciom z niepełnosprawnościami, w szkole blisko miejsca zamieszkania. Jest to dążenie do edukacji wysokiej jakości dla wszystkich, do stworzenia szkoły, która będzie wspierać talenty każdego ucznia, która będzie miejscem przyjaznym. Nie da się tego zrealizować bez działań skierowanych do nauczycieli. Dlatego też Ministerstwo organizuje szkolenia w zakresie pracy ze zróżnicowanym zespołem dzieci i uczniów i przygotowuje nowoczesne narzędzia do wykorzystania w pracy. 

Edukacja, według założenia, powinna być atrakcyjna poprzez stosowane metody. Nauczyciel, stosując różnorodne metody nauczania, powinien docierać do każdego ucznia. Nie chodzi o stworzenie indywidualnego planu nauczania, a o opracowanie takich metod, które pozwolą podczas jednego procesu zaangażować każde dziecko w grupie. System ocen ma natomiast wskazywać uczniowi drogę rozwoju, zmotywować do podejmowania wysiłku, a nie wyłącznie podkreślać błędy. Edukacja włączająca to także brak takich barier, jak architektoniczne i komunikacyjne. Suma podejmowanych działań finalnie ma zapewnić uczniom znalezienie swojego miejsca w społeczeństwie i na rynku pracy po zakończeniu nauki.

 

Zintegrowany System Kwalifikacji – wykorzystaj swoje kompetencje!

 

Nieustannie zmieniająca się rzeczywistość, postęp technologiczny oraz przemiany na rynku pracy wymagają szybszego niż kiedyś dostosowywania się. Obecnie to nie wyuczony zawód jest najbardziej istotny, a nasze faktyczne umiejętności i predyspozycje oraz gotowość do zmian. Formalne zdobywanie kwalifikacji poza systemem edukacji umożliwia Zintegrowany System Kwalifikacji. Jest to rozwiązanie dedykowane osobom stale aktywnym w obszarze swojego doskonalenia i rozwoju zawodowego.

Aby osoby zainteresowane zmianą wykonywanej pracy, czy formalnym potwierdzeniem umiejętności uzyskanych w ramach np. hobby, mogły uzyskać interesujące je certyfikaty, powstał Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (kwalifikacje.gov.pl). Można w nim znaleźć informacje na temat wymagań potrzebnych do uzyskania odpowiednich uprawnień. Zdobywane tą drogą certyfikaty są uznawane w Polsce i rozpoznawalne w krajach Unii Europejskiej, a potwierdzają umiejętności pracownika w konkretnej dziedzinie.

 

Koncepcja lifelong learning - uczymy się całe życie

 

Zmieniający się świat wymaga od nas ciągłego doskonalenia i rozwijania się. Aby rozumieć i umiejętnie wykorzystywać np. nowe rozwiązania technologiczne w codziennym życiu, musimy się uczyć. Uczymy się także po to, aby lepiej funkcjonować na rynku pracy. Takie podejście to w naszych czasach norma. Edukacja bowiem nie kończy się na szkole czy studiach.  Można przyjąć, że samorozwój, nauka i poszukiwanie nowych kompetencji są kluczem do sukcesu.

 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna – jakie są jej zalety?

 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna jest narzędziem opracowanym w 2019 roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszą i jednocześnie najważniejszą jej zaletą są udostępnione zasoby i ich jakość - platforma gromadzi liczne, zweryfikowane przez ekspertów treści edukacyjne oraz materiały nauczania. Ich forma jest prosta i przystępna, dzięki czemu uczeń szybciej przyswaja nowe informacje. Zintegrowana Platforma Edukacyjna to narzędzie wspomagające naukę w szkole, które jest dostosowane do potrzeb nauczycieli i uczniów. Platforma jest intuicyjna, przyjazna i atrakcyjna na każdym etapie kształcenia. Jej zdigitalizowana forma ma swoje uzasadnienie - to właśnie w Internecie młodzi ludzie poszukują obecnie zarówno rozrywki, jak i pomocy naukowych czy inspiracji. Ponadto, przy imponującej ilości materiałów, sięgającej kilkunastu tysięcy, ZPE jest całkowicie bezpłatna. Wszystko po to, aby nauka była prostsza, bardziej przyjemna i w zasięgu ręki.

Zapraszamy do odwiedzenia strony https://edukacjawzasiegureki.pl


Data publikacji: 05.07.2022