Kierunki studiów/uczelni - Artykuły

Rolnictwo

Rolnictwo

Modernizacja rolnictwa i jego stały rozwój wymagają, aby osoby, które chcą się nim zawodow...

Fizyka

Fizyka

Fizyka to jeden z tych przedmiotów, na wspomnienie którego wzdrygają się z reguły absolwen...

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Czujesz szczerą chęć pomocy innym i nie wyobrażasz sobie, że cokolwiek innego mogłoby przy...

Grafika

Grafika

Grafika jest kierunkiem artystycznym, który kształci twórczych reprezentantów przemysłu kr...

Geografia

Geografia

Geografia to pasjonujący kierunek studiów z pogranicza nauk przyrodniczych i społecznych....

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

„Mechanika i budowa maszyn” to sztandarowy kierunek techniczny, który rokrocznie przyciąga...

Farmacja

Farmacja

Zawód farmaceuty od lat utożsamia się przede wszystkim z pracą w aptece – czy słusznie? Ry...

Logistyka

Logistyka

Maturzyści, którzy zdecydują się na studiowanie logistyki, mogą mieć pewność, że kilka lat...

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Studia na kierunku „inżynieria materiałowa” są ciekawe, a przyszłość zawodowa absolwentów...

Matematyka

Matematyka

Studia na kierunku „matematyka” to doskonały start w dorosłość – absolwenci wyposażeni są...