Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

Katowice

40-555 Katowice

ul. Rolna 43

tel.:

32 202 50 34

Studia podyplomowe

Kierunki Studiów - szczegóły

  Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach zaprasza do skorzystania z oferty studiów podyplomowych:

  http://www.wst.com.pl/studia_podyplomowe 1. Akademia menedżera dla twórców i artystów


 2. Architektura wnętrz


 3. Badania kliniczne metodologia, organizacja i zarządzanie w badaniach klinicznych


 4. BIM Executive - projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów budowlanych


 5. Fotografia Podróżnicza, Reportażowa i Dokumentalna


 6. Grafika Reklamowa


 7. Interoperacyjność, certyfikacja, najnowsze systemy sterowania ruchem kolejowym


 8. Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki


 9. Konstrukcja i technologia ubioru


 10. Kryminalistyczne badania dokumentów


 11. Kryminalistyczne badania odzieży i wyrobów tekstylnych


 12. Mechatronika dla inżynierów


 13. Mechatronika dla nauczycieli


 14. Medycyna estetyczna


 15. Organizacja i zarządzanie w przemyśle modowym - dla nauczycieli


 16. Programowanie sterowników przemysłowych


 17. Projektowanie 3D


 18. Projektowanie i Stylizacja Ubioru


 19. Projektowanie przestrzeni wystawienniczych punktów sprzedaży


 20. Przygotowanie pedagogiczne


 21. Transport, spedycja, logistyka - NOWOŚĆ


 22. Urbanistyka i planowanie przestrzenne


 23. Wysokie Krawiectwo. SILESIA LEGRAND CHIC


 24. Zarządzanie marketingiem w branży modowej

 

Kursy

 

Cel studiów

Propozycja podjęcia studiów podyplomowych WST skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych kontynuacją nauki, a także do osób czynnych zawodowo, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć nowe umiejętności.

Opis studiów

Oferta studiów podyplomowych proponowanych przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach
skrojona jest na miarę potrzeb współczesnego rynku pracy. Skierowana jest ona zarówno
do osób chcących doskonalić się zawodowo, jak i do tych, którzy planują zmianę profilu
zawodowego lub przekwalifikowanie się.

Tworząc ofertę studiów podyplomowych, WST dołożyła wszelkich starań, aby wyjść naprzeciw potrzebom tych, którzy chcą aktywnie kształtować ścieżkę swojej kariery zawodowej i jednocześnie promować coraz bardziej popularny na świecie model kształcenia przez całe życie

 

Władze Uczelni

Kanclerz - założyciel:
mgr inż. arch. Arkadiusz Hołda

Rektor:
prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski

Wizytówką Uczelni jest specjalnie opracowany program nauczania i wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, którą stanowią wybitni specjaliści wywodzący się ze śląskiego, wrocławskiego, łódzkiego i krakowskiego środowiska akademickiego. Zbudowany na interdyscyplinarnej wiedzy, bogaty program studiów, przygotowuje studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie jak i praktycznie.

 

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:
-kwestionariusz osobowy
-oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów
-kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego oryginałem lub odpisem do wglądu
poświadczenie uprawnień pedagogicznych (dot. st. podyplomowych dla nauczycieli)
-kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)
-2 fotografie (3,5cm x 4,5cm)
-umowa finansowa podpisywana w punkcie rekrutacyjnym
-potwierdzenie wpłaty pierwszej raty lub opłaty za semestr studiów podyplomowych

 

Czas trwania

Studia podyplomowe:
- trwają 2 semestry
- zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym,
- zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

 

Program studiów - Fotografia Podróżnicza i Dokumentalna

ArchitekturaCEL STUDIÓW

Studia Podyplomowe z Fotografii Podróżniczej i Dokumentalnej WST zostały stworzone dla wszystkich pasjonatów fotografii, którzy chcą świadomie i kreatywnie tworzyć zdjęcia oraz budować nieszablonowe dokumentacje i reportaże. Zarówno w czasie podróży jak i wokół domu. Studia przeznaczone są dla:

-osób pracujących poza branżą fotograficzną, którzy chcą publikować i prezentować swoje zdjęcia prywatnie, np. w mediach elektronicznych, w ramach wystaw, konkursów fotograficznych, etc.
-osób, które planują pracować bądź już pracują w zawodach intensywnie wykorzystujących dokumentację wizualną, np. architekci, dziennikarze, dokumentaliści, graficy komputerowi, pracownicy instytucji kulturalnych, pracownicy mediów, podróżnicy, rzecznicy prasowi, itd.
-wszystkich entuzjastów fotografii, którzy chcą za pomocą medium fotografii chcą przekazać swoją wizję świata i otaczającej nas rzeczywistości i poszukują indywidualnej ścieżki rozwoju.

OPIS PROGRAMU STUDIÓW
Studia Podyplomowe z Fotografii Podróżniczej i Dokumentalnej WST stawiają na kreatywność studentów, rozwój ich zmysłu obserwacji, empatii oraz nietuzinkowe podejście do tematów. Znakomity fotograf amerykański Ansel Adams (1902-1984) powiedział swego czasu, że „najważniejszy element aparatu znajduje się 12 cali za nim” i my się pod tym stwierdzeniem podpisujemy obiema rękami. W centrum uwagi naszych Studiów Podyplomowych z Fotografii stoi fotograf i rozwój jego umiejętności, a nie zgłębiania wiedzy technologicznej.

Studia Podyplomowe z Fotografii WST są pierwszymi studiami podyplomowymi o takim profilu w Polsce.

TEMATYKA ZAJĘĆ

Cz. I. Podstawy tworzenie zdjęć.

Ekspozycja: Jakość i kierunkowość światła, zmierzch, fotografowanie w świetle zastanym.
Kompozycja: podstawowe reguły kompozycyjne, głębia ostrości, obramowania, rola linii, perspektywy, etc.
Kolor i zarządzanie barwą.
Wybrani mistrzowie fotografii oraz najważniejsze zdjęcia w historii fotografii. Koncept decydującego momentu („decisive moment”).

Cz. II. Fotografia podróżnicza.

Przygotowywanie wyjazdu. Etyka i bezpieczeństwo w fotografii podróżniczej.
Kreatywne ujęcie typowych tematów podróżniczych.
Specyfika fotografowania w krajach Trzeciego Świata. Fotografowanie w Europie i Ameryce Północnej.
Fotografia uliczna.
Fotografowane krajobrazów i świata zwierząt.
Fotografowanie w warunkach ekstremalnych: w dżungli, pustyni, górach i regionach polarnych oraz w trudnych warunkach pogodowych.
Fotografowanie obrzędów, świąt i festiwali.

Cz. III. Dokument fotograficzny.

Fotografowanie ludzi i emocji. Nastrój w fotografii.
Temat w fotografii dokumentalnej, twórcze poszukiwanie zagadnień. Fotografia zaangażowana socjalnie („socially engaged photography”).
Opowiadanie historii za pomocą zdjęć („storytelling”).
Przygotowywanie i realizacja projektów średnio- i długoterminowych.

Cz. IV. Przed i po sesji fotograficznej.


Właściwy dobór oraz obsługa sprzętu fotograficznego.
Programy do edycji oraz zarządzania dużymi zbiorami zdjęć. Katalogowanie i archiwizacja zdjęć.
Selekcja zdjęć. Prezentacja zdjęć i reportaży.
Budowanie własnego portfolio.
Inspiracja, kreatywność, rozwój i samorozwój w fotografii.

Cz. V. Praca dyplomowa

Każdy student przygotowuje pracę dyplomową na wybrany przez siebie temat

 

Program studiów - Architektura Wnętrz

Architektura


CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu projektowania ze szczególnym uwzględnieniem problematyki projektowania wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej, wnętrz specjalnego przeznaczenia, zieleni we wnętrzach i towarzyszącej zabudowie, zagadnień konserwatorskich w architekturze wnętrz oraz wystawiennictwa. Podczas studiów słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności projektowe wzbogacone wiedzą humanistyczną z zakresu historii sztuki, materiałoznawstwa i dekorowania wnętrz o różnym przeznaczeniu.

ADRESACI STUDIÓW
Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych, zajmują się zawodowa wyposażaniem i wystrojem wnętrz, jak i do wszystkich, którzy pasjonują się projektowaniem i aranżacją wnętrz, chcą rozszerzyć swoje horyzonty w dziedzinie nowoczesnego design’u oraz zamierzają związać swoją przyszłość zawodową z pracą projektową.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Absolwenci posiadają podstawowy stopień świadomości twórczej w operowaniu formami dostępnymi dla architekta wnętrz, pozwalający na wykonanie zaplanowanego efektu wrażeniowego u odbiorcy.

CZAS TRWANIA
Czas trwania 1 rok - 2 semestry

 

Program studiów - Zarządzanie Nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania nieruchomościami – utrzymania obiektów, zaplecza w stanie niepogorszonym z elementami inwestowania oraz koordynowania konceptów rozwojowych związanych z modernizacją istniejącej zabudowy. Studia przygotowują do wykonywania procedur mających na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania nieruchomości, bezpieczeństwa korzystania i właściwej eksploatacji.

ADRESACI STUDIÓW
Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia dowolnych studiów wyższych.

PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania nieruchomościami z uwzględnieniem obowiązujących standardów zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą. Studia przygotowują przyszłych zarządców do wykonywania zawodu, zarówno pod względem poziomu edukacji, jak i praktycznego szkolenia - po ustaniu regulacji państwowych. „Profil kompetencji zawodowych oparto na obowiązujących do końca 2013 r. minimalnych wymogach określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Absolwenci przygotowani są do wykonywania zawodu i ubiegania się o uzyskanie świadectwa kompetencji, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

CZAS TRWANIA
Czas trwania 1 rok - 2 semestry (260 godzin)

 

Program studiów - NAJNOWSZE SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

zdjecie


Celem studiów jest słuchaczom studiów profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które umożliwią zarządcom infrastruktury jak i przewoźnikom zrozumieć dziedzinę, jaką jest nowoczesny transport kolejowy w kontekście kolei dużych prędkości. Studia podyplomowe w tej dziedzinie mają na celu rozwinąć rynek kolejowy wszystkim zarządcom infrastruktury kolejowej oraz przewoźnikom w krajach unii Europejskiej. Zagadnienia omawiane na zajęciach dotyczą przede wszystkim interoperacyjności kolei europejskich, ERTMS Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowy, zarządzania jakością w transporcie jak również prawa transportowego z naciskiem na dyrektywy Unii Europejskiej z zakresu Systemów Transportowych.


Studia skierowane są do pracowników branży kolejowej, szczególnie zarządców infrastruktury kolejowej jak i przewoźników kolejowych w ruchu pasażerskim i towarowym, których celem jest dalszy rozwój zawodowy.


Studium umożliwi zarządcom infrastruktury oraz przewoźnikom świadomie wykorzystywać zdobytą wiedzę i zrozumieć dziedzinę, jaką jest nowoczesny transport kolejowy w kontekście kolei dużych prędkości, a także umożliwi rozszerzyć i rozwinąć rynek kolejowy w krajach Unii Europejskiej.

Czas trwania 1 rok - 2 semestry.