Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Studiów Podyplomowych

Kraków

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe w WSE w roku akademickim 2018/2019 trwa od
1 czerwca do 30 września 2018 r.


Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat. Zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 w Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 25, pokój F6. Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres uczelni.

Szczegóły dotyczące wysokości opłat, wykazu dokumentów koniecznych do aplikowania oraz zniżek i bonusów dostępne są na stronie: www.podyplomowe.wse.krakow.pl.


Uczelnia wse

 

Studia podyplomowe w WSE

Jednym z ważniejszych obszarów działalności WSE są studia podyplomowe. Nasza oferta w tym zakresie rozwija się niezwykle dynamicznie. Dobrze rozumiemy wymagania rynku pracy, rozmawiamy z pracodawcami, obserwujemy zmieniające się w obszarze zatrudnienia trendy. Staramy się, by nasza oferta była odpowiedzią na nie.

Dostrzegamy rolę jaką odgrywa dziś systematyczne podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń. Studia realizujemy we współpracy z wiarygodnymi instytucjami i organizacjami. Z naszej propozycji skorzystało już tysiące młodych profesjonalistów, którzy dzięki nowym kwalifikacjom zawodowym budują fundamenty stabilnej i dobrze rokującej przyszłości.

Działalność Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera nie ogranicza się jedynie do świetnie przygotowanej oferty edukacyjnej. To także liczne projekty badawczo-naukowe, szkolenia i kursy. W realizacji kluczowych celów władze uczelni wspiera Centrum Rozwoju Strategicznego (CRS). Jego główną misją jest pozyskiwanie środków zewnętrznych umożliwiających finansowanie projektów, w tym projektów badawczych i edukacyjnych, skierowanych do różnych grup odbiorców.

Do chwili obecnej wykształciliśmy już 4600 absolwentów. 

Atuty studiowania podyplomowo w WSE:

nowatorskie programy nauczania

Programy wszystkich kierunków studiów opracowywane są we współpracy ze specjalistami - najważniejsze są dla nas wskazówki ekspertów oraz opinie pracodawców. 

wykładowcy – praktycy

Wiemy, że w przypadku studiów podyplomowych gwarantem sukcesu nie jest tytuł naukowy, lecz doświadczenie zawodowe wykładowców. Do współpracy zapraszamy profesjonalistów, na co dzień stykających się z problemami w danej dziedzinie.

nowe umiejętności

Teoretyczne wykłady stanowią ok. 60% wszystkich zajęć. Stawiamy na zajęcia warsztatowe –najważniejsza jest praktyka!

ważna branża

Nasi wykładowcy reprezentują uznane firmy i instytucje. Znają problemy branży i najnowsze tendencje. Wiedzą: kto?, jak? i dlaczego?

dobre praktyki

Udostępniamy sprawdzone standardy i metody działania wykorzystywane przez firmy i instytucje. Zachęcamy do korzystania z doświadczeń najlepszych.

ciekawe kontakty

Umożliwiamy budowanie nowych relacji, wymianę opinii i pomysłów. Pobudzamy do nowego spojrzenia na rzeczywistość.

partnerstwo

Relacje ze studentami budujemy na zasadzie zaufania i wzajemnych korzyści. Słuchacze są dla nas najważniejszymi Partnerami.

 

Władze Uczelni

Rektor – prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj

Kanclerz – Ewa Kotarba

Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych - dr Katarzyna Kopeć

p.o. Dziekana Wydziału Nauk o Poznaniu i Komunikacji Społecznej – dr Roksana Ulatowska

Prodziekan ds. kierunku Filologia – dr Katarzyna Papaja

Prodziekan ds. kierunku Lingwistyka dla biznesu – dr Katarzyna Papaja

Prodziekan ds. kierunku Grafika - mgr Anna Treska - Siwoń

Prodziekan ds. kierunku Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe - mgr Justyna Magiera

Prodziekan ds. kierunku Psychologia – dr Roksana Ulatowska

Kierownik Katedry Interdyscyplinarnych Badań nad Językiem – prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec

Kierownik Katedry Integracji Europejs
kiej im. Konrada Adenauera
– dr hab. Arkadiusz Stempin

 

Rada Patronacka

Rada Patronacka Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera to grono wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki. Grono osób niezwykle dla nas ważnych, osób, które obdarzyły nas zaufaniem i życzliwie wspierają WSE od początku jego istnienia. Członkowie Rady Patronackiej często goszczą w naszych murach, spotykając się ze studentami i wygłaszając wykłady.

Radę Patronacką tworzą:

 • Zbigniew Brzeziński
 • Jerzy Buzek
 • Norman Davies
 • Jarosław Gowin
 • Aleksander Hall
 • Michał Heller
 • Jerzy Jedlicki
 • Piotr Nowina-Konopka
 • Tadeusz Pieronek
 • Jacek Saryusz-Wolski
 • Aleksander Smolar
 • Władysław Stróżewski
 • Jerzy Szacki
 • Adam Zagajewski
 • Maciej Zięba OP
 • Andrzej Zoll
 •  

  Firmy współpracujące z Uczelnią


  Partnerzy